Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/22
Akordioa, garapen jasangarrirako 2030 Agenda sustatzeko tokiko borondatezko berrikuspenari buruzko New Yorkeko Adierazpena sinatu dela jakinarazteko dena.
2021/04/12
Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen datuek ziurtatzen dute garapen jasangarriko helburuak lortzeko bidean aurrerapen positiboa egin dela, eta aurrerapausoak eman direla pobrezia murrizteko, haurren obesitatea murrizteko edo lan duina egiteko joeran.
2021/06/16
Europako Batzordeak bi txosten aurkeztu ditu, Euskadik lurralde mailan Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) ezartzeko egindako ekarpena azpimarratzeko. Lehenengoak, EUROIKERek egindako "GIHen kokapena eta maila anitzeko gobernantza: lezioak Euskaditik" izenekoak, "GIHen Euskal ekosistema" ezartzeko azken urteetan egindako lana islatzen du. Bigarren txostena, "Garapen Jasangarriko Helburuen eskualdeko adierazleak. Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Flandriako kasuetan oinarritutako azterketa bat ", ADOS Sostenibilidad y Climak egin du, eta eskualdeko adierazleen panel bat proposatzen du Europan GIHen jarraipena egiteko, aztertutako hiru kasuetan oinarrituta.
2021/07/06 166/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadin Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa sortu eta arautzen duena. Erakunde arteko organo bat da, lankidetzarako eta aholkularitzarako, 2030 Agenda Euskadiko politika publikoetan harmonizatzen eta garatzen laguntzeko.