Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/03 Euskal Autonomia Erkidegoko eremu kalteberetarako jarduera-programa onartu da, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari dagokionez
2021/10/26

URAk ibaien egoera biologiko eta kimikoaren jarraipena kudeatzen du.

2021/10/26

URAk aintzirak, barruko hezeguneak eta urtegiak zaintzen ditu.

2021/10/26

URAk trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipena kudeatzen du.

2021/10/26

URAk jarraipen espezifiko gehigarriak egiten ditu, hala nola nitratoz kutsa daitezkeen zonak, Lindanoak eragindako kutsaduraren jarraipena, Bidasoako estuarioan TBTaren kontrola, edota Zaldibarko zabortegiaren inguruaren jarraipena.

2022/05/31

URAk Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko bainatzeko uren profilak berrikusten ditu, bai eta EAEko itsasertzeko bainatzeko eremuei lotutako ingurumen-kontroleko guneen jarraipen-programa ere.

2022/05/31

URAk hiri-aglomerazioetako isurketen emaitzak aztertzen ditu eta hiriko hondakin-urei buruzko 91/271/EEE Zuzentaraua betetzen ote den jarraipena egiten du.

2023/06/16 2023ko martxoan, Uraren Euskal Agentziaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zen, kontsumo publikoko uren kalitatea eta bainu-eremuetako uren kalitatea babesteko.
Bainu-eremuak: EAEko itsasertzeko bainatzeko uren profilen berrikuspena egiten ari da URA, duela egun gutxi amaitua, baita EAEko itsasertzeko bainu-guneei lotutako ingurumen-kontroleko puntuen jarraipen-programa ere. EAEko kostaldean dauden alga toxiko bentonikoen jarraipena egiten da, bainu-eremuetan izan dezaketen eraginaren aurrean erabakiak hartzeko tresna gisa.Biztanle-hornidurarako urak. Ur-bilketak kontrolatzen jarraitzen du URAk, 3/2023 Errege Dekretuaren eta 817/2015 Errege Dekretuaren eskakizunen arabera.