Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/31 Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendiorako akordio bat onartu da, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako.
2022/04/22

Justiziaren arloko langileetatik % 45,2k egiaztatu dute bere plazari edo kidego profesionalari dagokion hizkuntza-eskakizuna. Ehunekoak 10 puntuan gainditzen ditu 2011-2020 aldirako Normalizazio Planaren hasierako aurreikuspenak.

2024/02/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eta HABEren arteko kudeaketa gomendioarena Akordioa, euskarazko hizkuntza prestakuntza emateko Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileei. EHAA. (430.000.- €)

2024/03/05 Lau urtez luzatu da abokatutza eta prokuradoretzaren lanbideetan sartzeko probak euskaraz egiteko hitzarmena.