Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/27 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin hitzarmen bat sinatzeko, haren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-esparrua ezartzeko, bitartekaritza intrajudiziala eta gatazkak konpontzeko beste modu egoki batzuk sustatu, sustatu eta zabaltzeko, prozesu judizialaren ordezko formula osagarri gisa.
2021/11/16 Eusko Jaurlaritzak Kriminologiaren Euskal Institutuarekiko (KREI) lankidetza indartu du, biktimologiari eta justizia leheneratzaileari buruzko nazioarteko bi topaketekin.
2022/05/04

2022-2025 estrategiren aurkezpena egin da, Euskal espetxe-sisteman justizia berritzailea bultzatzeko. aurkeztutako dokumentua proposamen bat da, eta apirilean zehar sistema penaleko eta espetxeko operadoreekin kontrastatuko da. Asmoa da beren ekarpenak jasotzea eta behin betiko testu batean sartzea (2022/04/05).
International Workshop: Justizia Errestauratiboa espetxeetan sinposioa egin da. Nazioartean ospe handia duten profesionalek hartuko dute parte.

2022/07/26 2022-2025 Euskadirako Justizia Errastauratiboaren estrategiaren berri izan du Gobernu Kontseiluak.
2023/07/11

Abokatuen elkargoei zuzeneko dirulaguntza proiektu pilotu baterako, herritarrek gatazkak konpontzeko bitarteko egokiak aukeratu eta erabili ditzaten bultzatzeko . (338.348.- €)

2023/08/29 Erabakia, Euskadin ekitate-arbitrajea sustatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Klusterraren eta Azterlan Juridiko eta Sozialen Fundazioarekin (EJYS Fundazioa) sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena aintzat hartzekoa
2023/10/25 Hitzarmena Euskadiko Etika Klusterraren Fundazioarekin, ekitate-arbitrajea sustatzeko. Eztabaidak konpontzeko sistemak eta bitartekoak sustatzearen aldeko apustua, prozesu judizialaren alternatiba edo osagarri gisa.
2024/04/23 Dirulaguntza zuzena Arabako, Bizkiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoei herritarrek eztabaidak konpontzeko bitarteko egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko zabalkundea eta sustapena egiteko martxan jarri den proiektu pilotuari jarraipena emateko, 2024ko ekitaldian. (450.000.- €)