Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25 Baimena ematen da Nafarroako Foru Komunitatearekin hitzarmen bat sinatzeko, "Avantius Sistema de Gestión de Justicia" informazio-sistemaren erabilera lagatzeari buruzkoa. Bi erkidegoen arteko akordioak garrantzi berezia du, izan ere, EAEko epaitegietan paperaren amaiera eta izapide judizialen azkartzea ekarriko du. Teknologia berriak oso baliagarriak izango dira epaiketa telematikoetarako, bideokonferentzietarako eta, azken batean, kudeaketa judizialen garapena errazteko, ez bakarrik profesionalentzat, baita herritarrentzat ere.
2021/06/15 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzea erabaki da, Euskadiko Justizia Administrazioan sistema informatiko judizialaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak emateko.
2021/10/20 2021-2022 urte judiziala irekitzeko ekitaldian, lehendakariak justizia modernizatzearen garrantzia nabarmendu du, batez ere digitalizazioa eta espazio judizial berriak.
2021/12/07 Justizia Digitalaren 2021-2026 Planaren berri izateko akordioa, auzitegien kudeaketa eraldatzeko eta hobetzeko eta herritarrentzako kudeaketak arintzeko. Lan hori, gainera, etorkizuneko 2022-2028 Justizia Plan Estrategikoaren ardatzetako bat da.
2022/10/03 Justiziaren digitalizazioan aurrera egin da, Avantius kudeatzaile prozesalaren hedapenarekin. Horri esker, euskal justizia digitalizatu ahal izan da, Espediente Judizial Elektronikoa ezarriz. espediente berri hori jada ezarrita dago administrazioarekiko auzien jurisdikzio osoan, eta aste honetan bertan egongo da lan-arloko jurisdikzio osoan. Helburua da jurisdikzio guztietan guztiz ezartzea datorren urteko lehen hiruhilekoan.
2023/03/17 Avantius kudeatzaile prozesala Euskadiko organo judizial eta fiskal guztietan ezarri da. Horrela, espediente judizial elektronikoaren ezarpena burutu da.
2024/02/08 Egoitza Judizial Elektronikoa herritarrei irekitzen zaie, alderdi interesduna den prozesu judizialetan sartu eta esku hartu ahal izan dezaten. Aldez aurretik alta emanda, pertsona partikularrek idazkiak aurkeztu eta jakinarazpenak jaso ahal izango dituzte, baita alderdi gisa erregistratuta dauden espedienteetara sartu ere.
2024/04/16 Ministerio Fiskalarekin lankidetza-hitzarmena, Estatuko Fiskaltza Nagusiko kideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia espediente elektronikoetara urrunetik sartzeko.