Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/09
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).
Argitara ematen da 2021erako aurreikusitako laguntzarako esleitutako zuzkidura (1.300.000.-€) (2021/04/09). Informazio gehiago.
2022/03/16
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).

Argitaratzen da 2022 urterako esleitutako zuzkidura  (1.600.000.-€) (2022/03/16). Informazio gehiago.

2023/02/07 Indarkeriaren biktima diren emakumeei zuzendutako ordainketa bakarreko laguntzak: 2022. urtean, 255 emakumek jaso zuten laguntza hori. Partida agortuz gero hura handitu daiteke, baina 2022an ez zen beharrezkotzat jo, izan ere funtsen % 97a exekutatu zen.
2023/02/16
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).

Argitaratzen da 2023 urterako esleitutako zuzkidura (1.600.000.-€) (2023/02/16). Informazio gehiago .