Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/09
Tokiko eremuan Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko dirulaguntza-programa.
2020ko esleipena (2021/02/09)
2021/06/15 Euskarri Erakunde arteko Adierazpena onartu da. Egoera ahulean dauden adingabeak eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko estrategia partekatua.
2021/06/17 Euskadik Europar Batasuneko Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Kirol Ministroen Kontseiluaren aurrean ordezkatuko dituela gazteriaren arloko autonomia-erkidegoak 2021eko bigarren seihilekoan, Esloveniako EBko lehendakaritzaren barruan.
2021/06/30
Tokiko eremuan Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko dirulaguntza-programa.
2021eko deialdia (290.000.-€) (2021/06/30); 2021eko esleipena (2022/02/02)
2021/07/06 IV. Gazte Planaren Sailarteko Batzordea bildu da. Bertan, 2020ko ebaluazio-txostenaren eta 2021eko plan operatiboaren emaitza nagusiak biltzen dituen dokumentu bat aurkeztu da. Era berean, 2020rako Gazteriaren Euskal Estrategiaren eraginaren ebaluazioaren emaitza garrantzitsuenetako batzuk azaltzen dira.
2021/08/20
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeentzako dirulaguntza-programa, honako jarduera hauek sustatzeko: diagnostiko-azterketak egitea, gazte-emantzipazioko planak eta gazte-planak egitea, plan horien jarraipena edo ebaluazioa egitea, eta toki-mailako beste ekimen batzuk egitea edo horiek sistematizatu eta ebaluatzea, baldin eta horien helburua gazteen emantzipazio-prozesuan laguntzea bada.
2021eko deialdia (1.150.000.- €) (2021/08/20); Informazio gehiago; 2021eko esleipena (02/02/2022).
2022/05/13
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeentzako dirulaguntza-programa, honako jarduera hauek sustatzeko: diagnostiko-azterketak egitea, gazte-emantzipazioko planak eta gazte-planak egitea, plan horien jarraipena edo ebaluazioa egitea, eta toki-mailako beste ekimen batzuk egitea edo horiek sistematizatu eta ebaluatzea, baldin eta horien helburua gazteen emantzipazio-prozesuan laguntzea bada.

2022ko deialdia (1.600.000.-€) (2022/05/13). Informazio gehiago.
2022ko esleipena.(2022/11/18)

2022/12/07 Gazteen Emantzipazioa bultzatzeko 2030erako Euskal Estrategiaren lan-dokumentua ezagutzeko akordioa. Hamar proiektu traktore eta 26 ekimen osagarri biltzen ditu, bost eremutan egituratuak: enplegua, etxebizitza, errenta, kohesioa eta erresilientzia. Bere berrikuntzetako bat 25 eta 29 urte bitarteko gazteen emantzipaziorako laguntza da, martxora arte ikasten ari baitira. Helburua da 28 urterekin emantzipatzeko batez besteko adina murriztea 2030ean, eta emantzipazio-tasa, 25 eta 29 urteen artean, egungo 39,5etik % 50era igotzea.
2022/12/13 Bilboko Udalarekin hitzarmena, gazte-sistematik gazteen emantzipazioa bultzatzeko proiektu integral pilotu bat garatzeko, gazteen parte-hartzearekin trantsizio sozial eta demografikoko testuinguru batean.