Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24

Jaurlaritzak Gazteriaren Euskal Legearen Proiektua onartu du; legearen proiektua Legebiltzarrean aurkeztu zen (2021/02/01)

2020/12/14
Gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzen programa.
2021eko deialdia. 2021eko deialdiko esleipena. (536.000.- €) (2020/12/14)
2020/12/18
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2021eko deialdia (145.000.-€) (2020/12/18); 2021eko esleipena (2021/09/30).
2020/12/24 Argitara eman zen esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko diruz lagundutako jardueren zerrenda, bai eta  laguntzen eskaera ukatuen zerrenda ere (2020)
2021/01/18 Argitara ematen da 2020an gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko emandako diru-laguntzen zerrenda.
2021/01/26 Esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak egiteko 2020rako laguntzak argitaratu ziren.
2021/03/30
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2021eko deialdia (2021/03/30); 2021eko deialdiaren plazak esleitzea (2021/10/06).
2021/04/16 Aurrera Begira. Gazteen itxaropenen adierazleak txostena aurkeztu zen, Gazteen Euskal Behatokiak egina. Txostena urteko ikerketa baten emaitza da, eta haren helburua da jakitea euskal gazteek nola hautematen duten oraina eta zer espero duten epe laburrean. Zortzigarren urtez jarraian egin da azterlan hori. Euskal gazteria pozik dago bere egoera pertsonalarekin, bai eta bere kolektiboarenarekin ere, oro har, nahiz eta pandemia nabaritu den salbuespenezko egoerez betetako 2020an.
2021/05/11 Baimena ematen da eLankidetza Garapenerako Euskal Agentziarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, gazteak garapenerako lankidetzaren arloan sentsibilizatzeko ekintzak bultzatzeko eta "Euskadiko gazteak lankidetzan" programa egiteko.
2021/07/14 Euskadik autonomia-erkidegoak ordezkatzen dituen EBko Kontseiluaren lantaldean, Gazteentzako herritar-guneak sortzeko proposamena onartu egin dute estatu parte-hartzaileek. Kontseiluak "Gazteriaren partaidetza esanguratsua erraztuko duten gizalegezko espazioak babestu eta sortzeari" buruz ateratako ondorioen ebazpenaren zirriborroa aztertu da.
2021/09/06 Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluak gazteriari buruz duen lantaldean parte hartzen da, Estatuko autonomia-erkidegoen ordezkari gisa. Bileran, Europako Batzordeko Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiak aurkeztutako Europako Landa Estrategia eta gazteriarekin duen harremana aztertu dira. Plana egiteko, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzak seihileko honetan egiten duen koordinazio autonomikoaren barruan egindako gomendioak.
2021/11/29 Hirietako eta autonomia-erkidegoetako Eusko Jaurlaritzaren sei hilean behingo ordezkaritza Hezkuntza, Gazteria eta Kiroleko EB Ministroen Kontseiluan: Eusko Jaurlaritzak proposatu dio Europar Batasuneko Kontseiluari, autonomia-erkidegoen eta hiri autonomoen izenean, gazteentzako parte-hartze guneek lehentasuna eman diezaiotela adinekoekin hitz egiteari, ekintzailetza sustatzeari eta emakume gaztearekin kontatzeari.
2021/12/01 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazte-boluntariotzako esparruei buruzko Auzolandegiak programarako proiektuak. Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatuentzat zuzendutako deialdia, programa honetako proiektuak aurkezteko.
2021eko deialdia (2020/11/17)
2022ko deialdia. Informazio gehiago.
2021/12/20
Garapenerako lankidetzako erakundeei zuzendutako programa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko "Euskal Gazteak Lankidetzan" programarako proiektuak aurkezteko.
2022ko deialdia (80.000.- €) (2021/12/20).
2022ko esleipena (2022/09/23).
2021/12/28
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2022ko deialdia (145.000.-€) (2021/12/28). Informazio gehiago.
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/21)
2022/03/27 Aurrera Begira. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak azterlanaren aurkezpena egin da. Gazteen Euskal Behatokiak urtero egiten duen ikerketa da, Euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburreko etorkizunean zer itxaropen dituzten jakiteko. Hala gazteen egoeraren bilakaera, egungo unearen balorazioa eta etorkizunerako aurreikuspenak erakusten dituzten hamar adierazle eguneratu dira, eta emaitzek adierazten dutenez Covid-19aren pandemiak eragina izan du euskal gazteen 2022rako aurreikuspenetan.
2022/10/31
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2022ko deialdia (2022/03/28)
2022ko Esleipena.
2022/11/18
Gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzen programa.
2022ko DEialdia
2022ko esleipena.