Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/22 Osasun Sailak COVID-19aren Zainketa eta Kontrolerako Protokoloa prestatu zuenzentro soziosanitarioetarako. Protokolo horrek zenbait jarraibide eta gomendio ezartzen ditu COVID-19aren aurrean ahulenak diren kolektiboetako baten osasuna babesteko: Euskadiko adinekoena. Protokoloa Eusko Jaurlaritzak egin zuen, hiru foru-aldundiekin lankidetzan. Dokumentu honek Euskadiko hiru lurralde historikoetako zentro sozioaniarioetan COVID-19a   eta kontrolatzeko jarraibideak homogeneizatzen ditu, infekzioaren inguruan dauden ebidentzia zientifiko guztiak bateratuz eta alderdi etikoak alde batera utzi gabe.

 

 


 

2020/10/14 Jakinarazi zen 2021eko martxora arte Euskadik bermatuta duela COVID-19ari aurre egiteko materialaren erreserba estrategikoa, eta horrek 80.000.000 euroko inbertsioa eragin duela. Erreserba estrategiko hori Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien eta Eudelen artean adostu da, balizko berragerraldiei aurrea hartzeko eta funtsezko langileen segurtasuna bermatzeko premia berriei ahalik eta erantzun eraginkorrena emateko.
2020/12/12 Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak Euskadiko gobernantza soziosanitarioaren eredu berriaren behin betiko testua adostu eta onartu zuen; Osasun Sailaren eta Berdintasuneko, Justiziako eta Gizarte Politiketako Sailaren arteko baterako dekretua egin eta izapidetu zen.
2021/05/11 Baimena ematen da Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko, nahasmendu mental larria duten pertsonei osasun-arreta emateko. Horren ondorioz, egoitza-ostatuko 44 plaza gehiago gehitu dira, eta egun dauden 783 plazak gehituko dira. Guztira, 827 pertsonak jaso dute hitzarmen hau, 392 egoitza-zentrotan edo laguntza duten etxebizitzetan banatuta, eta 435 eguneko zentroetan. Gobernuaren ekarpena 775.000 euro handitu da 2021erako aurreikusitako aurrekontuan, eta 900.000 euro 2022rako.
2021/05/12 COVID-19a zaindu eta kontrolatzeko protokoloa eguneratu da, agertoki berrira egokituta. Ondorioz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek foru-agindu berriak adostu dituzte, egoitza-zentroetako bisiten eta irteeren esparru berritu bat ezarriz.
2021/05/19 Donostia Ospitaleak (Gipuzkoa), Basurtukoak eta Gurutzetakoak (Bizkaia) eta Txagorritxukoak (Araba) (Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua) zerbitzu espezializatua izango dute haurrei egindako sexu-abusuak artatzeko. Genero-indarkeria eta haurren aurkako sexu-abusua osasun publikoko arazo larria dira, eta horren aurka gogor eta konprometituta lan egiten ari da euskal osasun-sistema publikoa, gaitz hori desagerrarazten inplikatutako erakunde guztiekin koordinatuta. Osakidetzan zerbitzu espezializatu berri horiek sortzea konpromiso horren parte da 
2021/06/15 Osasun Sailaren, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta eLankidetzaren Euskal Agentziaren artean sinatutako jarduera-protokolo orokorra, osasun-lankidetzaren arloan. Akordioak hainbat jarduera-ildo jasotzen ditu, elkartasun-kanpainetan edo eskolatze-arrazoiengatik hartutako pertsonen aldi baterako estaldurari buruzkoak; Euskadiko zein Hegoaldeko osasun-langileen prestakuntzari buruzkoak, bai eta euskal osasun-langileek lankidetza-proiektuetan edo nazioarteko larrialdi humanitarioetan parte hartzeari buruzkoak ere.
2021/09/20 COVID-19 txertoaren hirugarren dosia emateko prozesua hasi da adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitzetako erabiltzaileentzat. Osasun Sailak eta Osakidetzak, hiru lurraldeetako foru-aldundiekin koordinatuta, martxan jarri dute txertoa jartzeko operatiboa. Prozesua bizpahiru aste barru amaitzea espero da.
2021/10/22 Euskadiko 2021-2024 Estrategia Soziosanitarioa aurkeztu da, euskal erakundeek, modu koordinatuan, pertsona ahulenei ematen zaien arreta eta zerbitzuak hobetzeko lan egingo duten ibilbide-orria.
2022/10/18 Eusko Jaurlaritzak baimendu du lankidetza-hitzarmenak sinatzeko hiru lurralde historikoetako foru-aldundiekin, Euskadi osoan arreta soziosanitariorako. 31 milioi euro inguruko gastua aurreikusten dute. Haien bidez, gizarte-zerbitzuen Euskadiko sistemako hiru baliabide mota garatzen lagunduko da: egoitza-unitate soziosanitarioak, adinekoentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzak eta egoitza-unitateak, laguntzadun etxebizitzak eta eguneko zentroak gaixotasun mental larria eta kronifikatua duten pertsonentzat.