Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/28 Ikastetxeetako zuzendaritzak beren gain hartzen duten pertsonen baldintzetan erreforma bat egingo da, hiru jarduera-ardatzetan oinarrituta: egungo primak handitzea, hautagaiei zuzendaritzako prestakuntza espezifikoa ematea eta agintaldia amaitzean aldi sabatikoa izatea
2022/10/28 Zuzendaritza-prestakuntza: Ebazpena , zuzendaritzaeginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritzaeginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako.
2022/12/19 Iragartzen da Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa, 2023ko ekainaren 30ean kargua hutsik geratuko den ikastetxeetan.
2023/02/28

29/2023 Dekretua, otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtziorako sarbideari, prestakuntzari, ebaluazioari eta haren jardunaren aintzatespenari, eta hura osatzen duten kideen kargu-uzteari buruzkoa.