Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/08
Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzen programa
2020-2021eko deialdia. Informazio gehiago (60.000.000-€) (2020/10/08)
2020/10/13
Musika-irakaskuntzako  titulartasun pribatuko zentroei eusteko dirulaguntza-programa
2020 deialdia  (2.017.131.-€). Informazio gehiago (2020/10/13)
Esleipena 2020 (2021/03/02)
2020/10/13

Musika-irakaskuntzako udal-titulartasuneko zentroei eusteko dirulaguntza-programa.
2020 deialdia (2019-2020 gastuak) (Esleitutako funtsak: 9.453.888,80 euro). Informazio gehiago (10/13/2020)
Esleipena (2021/02/11)
2020/11/14
Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Hezkuntza Sailek 1 motako diabetesa duten ikasleei arreta emateko protokolo bat prestatu dute, eskola-eremuan aplikatzeko.
2020/11/16

Titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolentzako laguntza-programa, ikastetxe horiei eusten laguntzeko, haien zerbitzuak erabiltzen dituzten familien kuotak murriztu eta homogeneizatzeko eta hezkuntza-arretaren kalitatea hobetzeko.

2020-2021eko deialdia (26.595.745.-€)(2020/11/16)

2020/12/18
Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteentzat laguntza-programa, Haur Hezkuntzako lehen ziklokoentzat izan ezik.
2020 esleipena (18/12/2020)
2020/12/23
Programa hau Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei zuzenduta dago, ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak garatzen, eskola-eremuan (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).
2020-2021 ikasturterako deialdia (435.890.-€)(23/12/2020)
2020-2021eko esleipena (2021/02/08)
2020/12/23
Unibertsitatez kanpoko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzako laguntzen programa
2020ko esleipena (2020/12/23)
2020/12/28
Eskola-garraiorako banakako esleipenak Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzak egiten dituzten ikasleentzat
2020-2021 ikasturteko deialdia (1.000.000.-€) (2020/12/28)
2020/12/29
Jaurlaritzak erabaki du zuzeneko diru-laguntza bana ematea CPEE Azcarate Enea HBIP – 148.068,96 euro – Eta CPEE Aspace HBIP – 12.339,80 euro – Itunpeko ikastetxeei, eragin handia izan duten ikasleei aparteko arreta emateagatik 2020/2021 ikasturtean beren gain hartutako langile-gastuak kitatzeko.
2021/02/26

2020-2021 ikasturterako Euskadiko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunerako gastuaren aurreikuspena onartu da, 7.159 ikasgela ituntzeko.
Era  berean, a) 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetarako plangintzaren aldaketa eta 2020-2021 ikasturterako hitzarmena ebatzi ziren,
b) Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hezkuntza berezi irekian, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan 2020-2021 ikasturterako itundu beharreko unitateak zehaztea ebatzi zen; eta
c) honako irakaskuntza hauetarako 2020-2021 ikasturterako itundu beharreko unitateak zehaztea ebatzi zen: Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza, DBH, Hezkuntza Berezia (gela egonkorrak eta zereginen ikaskuntza), Batxilergoa, Oinarrizko Lanbide Heziketa, Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Goi Mailako Heziketa Zikloak
(Gastuen aurreikuspena: 623.540.584,77 euro) (2020/09/29)

2021-2022 ikasturterako itundu beharreko unitateak zehazteko eskabideak aurkezteko epea irekitzea.

2021/03/04
Lehen eta bigarren hezkuntza berezi irekia finantzatzeko programa, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak eta ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak, hezkuntza-itunen araubidearen bidez
2020-2021 ikasturtea esleipena (2021/03/04)
2021/03/17
Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan Batxilergoko ikasleak onartzeko jarraibideak onartu ziren, baita hezkuntza-maila horretako irakaskuntza ofizialak ematen dituzten ikastetxe guztietan matrikulatzekoak ere
2021-2022 ikasturtea. (2021/03/17)
2021/03/22 Batxilergoko eta DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleei zuzendutako Musikariak Ikastetxeetan programa aurkeztu zen. Programa horren bidez, programan parte hartzen duten musikariek saioak eskainiko dituzte ikastetxeetan, ikasleekin beren sormen- eta musika-prozesuaz edo ibilbide profesionalaz hitz egingo dute eta, bitartean, beren abestietako batzuk zuzenean eskainiko dituzte.
2021/05/18
Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako laguntzen programa, Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planaren ildo estrategikoei lotutako prestakuntza-jarduerek edo jarduera osagarriek eragindako gastuei aurre egiten laguntzeko.
2021eko deialdia (33.000.-€)(2021/05/18). Informazio gehiago.
2021eko deialdiaren esleipena (2021/11/18)
2021/06/15 Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalekin lankidetza-hitzarmenak sinatzeko baimena ematen da, udal-titulartasuneko ikastetxe publikoek derrigorrezko bigarren hezkuntza emateko orduan eragina izan dezaten, eta zentroen kontserbazio-, mantentze- eta zaintza-gastuak finantzatzeko. Hauek dira udalerriak: Oion eta Gasteiz Araban; Abadiño, Basauri, Bilbo, Elorrio, Erandio, Lemoa, Markina-Xemein eta Muskiz Bizkaian; eta, Gipuzkoan, Alegia, Donostia, Oiartzun, Orio, Pasaia, Villabona eta Zumaia. (1.416.000.- €)
2021/06/15
Lehen eta bigarren hezkuntza berezi irekia finantzatzeko programa, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak eta ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak, hezkuntza-itunen araubidearen bidez
2021-2022 deialdia. Informazio gehiago (37.445.334.- €) (2021/06/15)
2021/06/15
Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteentzat laguntza-programa, Haur Hezkuntzako lehen ziklokoentzat izan ezik.
2021eko deialdia (500.000.-€) (2021/06/15). Informazio gehiago.
2021eko esleipena (500.000.-€) (2021/12/29)
2021/06/21
Unibertsitatez kanpoko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzako laguntzen programa
2021eko deialdia (350.000.-€)(2021/06/21)
2021eko esleipena (2021/12/15)
2021/06/22 Jaurlaritzak 44.258.171 euro bideratuko ditu Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetako eskola-garraioko zerbitzua kontratatzeko.
2021/07/23
Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzen programa
2021-2022eko deialdia. Informazio gehiago  (60.000.000.- €) (2021/07/23)
Funtsen gehikuntza. Informazio gehiago (2.600.000.-€) (2022/06/06)
Funtsen gehikuntza (400.000.-€) (2022/08/23) Informazio gehiago.
2021/07/27 Zuzeneko dirulaguntzak Urduñako Urduña HLHI, Mungiako Laukariz HLHI, Gernika-Lumoko CEIP Allende Salazar HLHI eta Markina-Xemeingo Bekobenta HLHI ikastetxe pilotuetako gurasoentzat, jantoki-zerbitzua eteteak eragindako defizita finantzatzeko, 2019-2020 ikasturteko pandemia-egoeraren ondorioz.
2021/08/17
Ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenak
2021-2022 ikasturtearen deialdia (3.773.000.-€)(2021/08/17). Informazio gehiago. 367.000 euro gehiago (Guztizko zenbatekoa: 4.140.000 euro)(2021/11/26)
Esleipena 2021-2022 (2021/11/22)
2021/09/06
Musika-irakaskuntzako  titulartasun pribatuko zentroei eusteko dirulaguntza-programa
2021eko deialdia. Informazio gehiago (2.089.389.- €) (2021/09/06)
2021eko esleipena (2022/02/08)
2021/09/14 2021-2022 ikasturterako Euskadiko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunerako 630.570.605,57 euroko gastuaren aurreikuspena onartu da, 7.157 ikasgela ituntzeko.
2021/09/28 Zuzeneko diru-laguntzak ematen zaizkie itunpeko ikastetxe pribatuei, 2021/2022 ikasturtean hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzearen ondoriozko gastuetarako, baliabide hori behar duten hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen zereginak gela arruntetan edo ikaskuntza-geletan eskolatzeagatik. (15.023.114.- €)
2021/10/08 217/2021 Dekretua, irailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena.
2021/10/27
Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko
2021-2022 ikasturtea (2021/10/27)
Ebazpena (2021/07/12)
2021/10/27 Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dira, 2021-2022 ikasturtean Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. (4.850.000.-€) (2021/03/01).

Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dira, 2022-2023 ikasturtean Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.  Ebazpena (5.276.730.-€) (2022/03/07)
Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programak baimentzen duen Ebazpena (2022/05/12)

2021/11/16

Titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolentzako laguntza-programa, ikastetxe horiei eusten laguntzeko, haien zerbitzuak erabiltzen dituzten familien kuotak murriztu eta homogeneizatzeko eta hezkuntza-arretaren kalitatea hobetzeko.

2021-2022ko deialdia (24.595.000.-€) (2021/11/16). Informazio gehiago 

2021/11/17

Musika-irakaskuntzako udal-titulartasuneko zentroei eusteko dirulaguntza-programa.
Dirulaguntza zuenak 2021 (14.638.325.- €) (2021/11/17)
2021/11/23
Eskola-garraiorako banakako esleipenak Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzak egiten dituzten ikasleentzat
2021-2022 ikasturteko deiadia. Informazio gehiago (1.000.000.- €) (2021/11/23)
2021/12/21
Programa hau Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei zuzenduta dago, ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak garatzen, eskola-eremuan (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).
2021-2022 ikasturterako deialdia (485.890.-€)(14/09/2021)
2021-2022 esleipena (2021/12/21)
2021/12/28 Gobernu Kontseiluak onartu du zuzeneko dirulaguntza bat ematea CPPE Azcarate Enea HBIP itunpeko ikastetxeari, hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko 2021/2022 ikasturtean.
2022/01/05 Eskabideak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen-epeak ezartzen dira, eta Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasleak onartzeko jarraibideak onartzen dira.
 2021-2022 ikasturtea (2021/01/07)
2022-2023 ikasturtea
2022/03/04
Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan Batxilergoko ikasleak onartzeko jarraibideak onartu ziren, baita hezkuntza-maila horretako irakaskuntza ofizialak ematen dituzten ikastetxe guztietan matrikulatzekoak ere

2022-2023 ikasturtea

2022/03/07

Bidelaguna: Eskola orduz kanpoko laguntza-programa.

Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartu ziren, 2022-2023 ikasturtean eskaerak egiteko prozedurarekin. (1.868.889.-€) (2022/03/07)
2022-2023 ikasturtean EAEko ikastetxe publikoetan egitea onartzen duen ebazpena (2022/05/27)

2022/03/08 Gobernu Kontseiluak baimendu du, 15.885.361,80 euroko kopurua bideratzea Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola-garraio zerbitzua kontratatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Zehazki, 145 ibilbide lizitatuko dira lurralde horretan, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBH-ko ikasleei zuzenduak.
2022/03/15 Hezkuntza Sailak 77 milioi euro bideratuko ditu hainbat ikastetxe publikotan in situ jantoki-zerbitzua emateko
2022/03/21 Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du Larraulen (Gipuzkoa) Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe publikoa sortzen duen Dekretua. Datorren 2022-2023 ikasturterako sortuko da eskola berria, Asteasuko Pello Errota Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxearengandik bananduta
2022/03/22

Gobernu Kontseiluak  baimendu du 10.344.620,88 euroko kopurua bideratzea Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola-garraio zerbitzua kontratatzeko, Arabako Lurralde Historikoan. Zehazki, 140 ibilbide lizitatuko dira lurralde horretan, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBH-ko ikasleei zuzenduak.

2022/03/29 Gobernu Kontseiluak baimendu du 18.028.189,08 euroko kopurua bideratzea Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola-garraio zerbitzua kontratatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoan. Zehazki, 199 ibilbide lizitatuko dira lurralde horretan, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBH-ko ikasleei zuzenduak.
2022/04/14 2.000 haur kalteberatik gora eskolaz kanpoko eskolak doan jasotzen dituzte.
2022/04/25 2021-2022 ikasturterako eskolatze osagarrizko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, EAEko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan (2021/05/17)

Itunpeko ikastetxeetan eta ikastetxe espezifikoetan egiteko diren eskolatze osagarriko programetarako dirulaguntzen deialdia egiten da 2021-2022ko ikasturterako deialdia (1.211.250.-€) (2022/09/16). Deialdiaren Ebazpena  (2021/12/09).

2022-2023 ikasturterako eskolatze osagarrizko programak aplikatzeari buruzko Jarraibideak onartzen dituena, EAEko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.
2022/05/23 Bizkaiko Osabidezko hezkuntzarako partzuergoa 2022 urtean Osatuz, Jarraituz, Bideratuz Programak eta Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko. (457.497.- €)
2022/06/03
Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako laguntzen programa, Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planaren ildo estrategikoei lotutako prestakuntza-jarduerek edo jarduera osagarriek eragindako gastuei aurre egiten laguntzeko.

2022ko deialdia (33.000.-€) (202206/03).


2022/06/03
Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteentzat laguntza-programa, Haur Hezkuntzako lehen ziklokoentzat izan ezik.

2022ko deialdia (500.000.-€) (03/06/2022). Informazio gehiago.

2022/06/15
Unibertsitatez kanpoko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzako laguntzen programa
2022ko deialdia. Informazio gehiago (350.000.-€)(2022/06/15)
2022/06/21 679,3 milioi euro hezkuntza-itunak berritzeko eta hezkuntza-itunaren araubidean sartzeko, unitate zehatzak zehaztuta, bai eta laguntzako langile osagarriak ituntzeko ere, 2022-23 ikasturtetik 2027-2028 ikasturtera arte indarrean egongo dena.
2022/06/28 ONCErekin lankidetza-hitzarmenaren berri eman zen, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskolatuta dauden eta itsutasuna edo ikusmen- urritasun larria duten pertsonei hezkuntz-arreta emateko.
2022/07/05 Jaurlaritzak 28,8 milioi euro bideratuko ditu 50 ikastetxe publikotako jantoki zerbitzurako.
2022/07/15
Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzen programa

2022-2023ko deialdia. (62.500.000.-€) (2022/07/15) Informazio gehiago.
Funtsen gehikuntza. Informazio gehiago (8.056.823.-€)

2022/07/26

Lege-proiektu bat onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari Gasteizko baraualdiarekin hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen diona, Jose Uruñuela udal dantza-kontserbatorioa integratzeko.
(10/2022 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona Vitoria-Gasteizko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa integratzeko)

2022/09/07
Programa hau Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei zuzenduta dago, ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak garatzen, eskola-eremuan (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

2022-2023ko deialdia (485.890.-€) (2022/09/07). Informazio gehiago.

2022-2023 ikasturteko esleipena

2022/09/09
Musika-irakaskuntzako  titulartasun pribatuko zentroei eusteko dirulaguntza-programa

2022ko deialdia (2.465.000.-€)(2022/09/09). Informazio gehiago.

2022/09/15
Ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenak

2022-2023 ikasturterako deialdia (4.554.000.-€) (2022/09/15). Informazio gehiago.

Funtsen gehikuntza 430.000.-€ (2022/12/21)
2022ko esleipena (2022/12/19)

2022/09/27

Titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolentzako laguntza-programa, ikastetxe horiei eusten laguntzeko, haien zerbitzuak erabiltzen dituzten familien kuotak murriztu eta homogeneizatzeko eta hezkuntza-arretaren kalitatea hobetzeko.

2022ko deialdia (2021-2022ko gastuak) (25.095.000.-€). Informazio gehiago.

2022/10/03

Musika-irakaskuntzako udal-titulartasuneko zentroei eusteko dirulaguntza-programa.

2022ko deialdia (13.675.803.-€) (2022/10/03). Informazio gehiago.

2022/11/14

132/2022 Dekretua, azaroaren 2koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura aldatzeko dena. Dekretu honek ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura eta irizpideak arautzen ditu, honako maila hauetan: Haur Hezkuntza (bigarren zikloko hirugarren mailatik aurrera); Lehen Hezkuntza; DBH; Batxilergoa; eta Lanbide Heziketa (Oinarrizkoa, Erdi Mailakoa edo Goi Mailakoa). Informazio gehiago.

2022/11/17
Eskola-garraiorako banakako esleipenak Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzak egiten dituzten ikasleentzat

2022-2023 ikasturterako deialdia. Informazio gehiago. (1.000.000.-€)(2022/11/27)

2022/11/29

Obretarako gastuen finantzaketa, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dituzten udal-jabetzako higiezinetan jolas-eremuak sortzeko edo hobetzeko (patio inklusiboak).

2022/12/20 Araba eta Bizkaiko Lurralde Historikoetan dauden Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola-garraio zerbitzua kontratatzeko baimena ematea. Zerbitzu hau bederatzi plaza baino gehiagoko edukiera duten ibilgailuekin eskainiko da –gidariarena barne dela- Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBH-ko ikasleei zuzenduta (29.300.000.- €)
2022/12/20 Eibarko Oinarrizko Lanbide Heziketako Udal Institutuari zuzeneko dirulaguntza ematea, 2022-2023 ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko (26.878.- €)
2022/12/20 Donostiako Norbera Fundazioari zuzeneko dirulaguntza ematea, 2022-2023 ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko. (26.878.- €)
2022/12/20 Concesión de una subvención directa al Instituto Municipal de Formación Profesional Básica de Andoain, para el desarrollo de programas de escolarización complementaria durante el curso 2022-2023 (26.878.- €)
2022/12/20 Bizkaiko Lurralde Historikoko Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoari zuzeneko dirulaguntza ematea, Bizkaian gizarte eta hezkuntza programen garapena finantzatzeko (87.497.-€)
2022/12/27 Zuzeneko dirulaguntza ematea Eusko Ikaskuntzari, segregazioaren gaian sakontzeko helburuarekin aurkeztutako foroak antolatzetik eratorritako gastuak finantzatzen laguntzeko (58.826.- €)