Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/06/11 Berritu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordea ADRn (Alternative Dispute Resolution) sartzeko hitzarmena, azaroaren 2ko 7/2017 Legearen arabera. Lege horrek Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 2013/11/EB Zuzentaraua, kontsumoaren arloko auzien ebazpen alternatiboari buruzkoa.
2022/12/01 Kontsumobidek, Kontsumoko Lankidetza Batzordean parte hartzeaz gain, hainbat lantaldetan parte hartu du: Merkatua Kontrolatzeko Lantaldean. Kontsumo-asoziazionismoa. Erreklamazioak. Araudiko lantaldea. Informazio, Prestakuntza eta Hezkuntzako lantaldea. Arbitrajeko lantaldea.