Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/01 Turismo-jarduerek gizonen eta emakumeen berdintasuna errespetatuko dute. Era berean, giza eskubideak eta, bereziki, biztanleria-talde ahulenen eskubide espezifikoak sustatzera bideratuko dira, bereziki haurren, adineko pertsonen eta behar bereziak dituzten pertsonen, gutxiengo etnikoen eta herri autoktonoen eskubideak. Euskadiko Kode etikoari atxikitzeko programak eta hari lotutako prestakuntza-ekintzek gai horretan eragiten dute. Era berean, Sailaren laguntza- eta diru-laguntza-programen xedapenek barne hartzen dute Euskadiko Turismoaren Kode etikoari atxikitzea, eta genero-berdintasunaren eta genero-diskriminazio positiboaren arloko zisposizio zehatzak, soldata-zorra ezabatzekoak.