Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/19
Repsol Fundazioarekin aurreakordio bat sinatu zen Opengela Fundazioa sortzeko. Horren bidez, Euskadin birgaitze ekojasangarrien plan integral bat bultzatuko dute elkarrekin. Fundazio berria autonomia-erkidego osoan birgaitze ekojasangarriko proiektuak kudeatuko dituen erakundea izango da, eta dagoeneko aurrera egiten ari da jarduketa-eremuak identifikatzeko lanetan
2021/06/07
2021etik 2023ra bitarteko aparteko inbertsioa Ezkerraldea-Meatzaldeko lau auzotako hiri-berroneratzeko programetan, eskualde behartsuetako edo lehentasunezko jarduketa-eremuetako trakzio-proiektuen esparruan.
(14.000.000.- €)
2021/09/29 Birgaitze integratuko eremuetarako oro har ezarritako finantzaketa kualifikatua Arakaldoko Arakaldo Irla auzora eta Gasteizko El Anglo eta Judizmendi auzoetara zabaltzea erabaki da.
2022/07/21 Santikurutze Kanpezuko Hirigune Historikoa Birgaitze Integratuko Area deklaratzeko espedienteari hasiera emateko da.
2022/07/26 Akordioa, ezohiko aldi baterako programa bat sortzeko dena. Programa hori hiri-berroneratzeko zerbitzua indartzea da, 853/2021 Errege Dekretuaren 1. programara bideratutako Next Generation ezohiko funtsetatik eta 2022- 2024 "Euskadiko inbertsio estrategikoen planetik eratorritakoetatik eratorritako espedienteak izapidetu eta kudeatzeko, auzo kalteberetako hiri-berroneratze integralerako.
2022/10/25 Bilboko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak Peñascalen etorkizunerako hiri-diseinuko alternatibak aurkeztu dituzte, eta horien artean auzotarrak aukeratu ahal izango ditu.
2022/11/02 Altzako Hiri Berroneratze Integraleko Planak 12.470.000.- €-ko inbertsioa ekarriko du, eta Eusko Jaurlaritzaren 9.463.000.- €-ko ekarpena izango du, Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Planetik 2022-24 (PIIE)
2022/11/07 Soraluze-Placencia de las Armas: Ezozibidea auzoaren hiri-berroneratze integrala. (5.840.000.- €)
2022/11/07 Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Plana: Eibarko Udalari dirulaguntza ematea, Hijos de Gabilondoren eraikina (Barrena kalea) birgaitzeko. Ekimen hori hiriaren ekialdea deritzon eremua osorik eraberritzeko planean sartzen da, Urkizutik Azitaineraino. (498.015.- €)
2022/11/16 Arrasateko Santa Teresa auzoaren hiri-berroneratze integralerako proiektua abian da
2022/11/22

Espainiako Gobernuarekin eta Bilboko Udalarekin hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU - Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza- programak EAE-n gauzatzeko, Otxarkoagako (Bilbo) birgaitze programatuko bizitegi-inguruneari dagokionez.

(6.570.000.- €)

2022/11/22

Espainiako Gobernuarekin eta Eibarko Udalarekin hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako Nextgeneration EU - Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza- programak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko, Eibarko udalerriko (Gipuzkoa) "Txontako" birgaitze programatuko bizitegi- inguruneari dagokionez. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.

(2.150.000.- €)

2022/11/22 Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.rekin sinatu beharreko hitzarmena, Europar Batasunak-Next Generation-EUk finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (PRTR) egoitza- birgaitzearen arloko laguntza-programen erakunde laguntzaile eta birgaitze- bulegoaren funtzioak garatzeko.
2022/11/22

Espainiako Gobernuarekin eta Lasarte-Oriako Udalarekin hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako Nextgeneration EU - Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza- programak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko, Lasarte-Oriako udalerriko "Basaundi Bailarako" birgaitze programatuko bizitegi-inguruneari dagokionez.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.

(4.390.000.- €)

2022/11/22

Espainiako Gobernuarekin eta Durangoko Udalarekin hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako Nextgeneration EU - Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza- programak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko, Durangoko udalerriko (Bizkaia) Aramotz auzoko birgaitze programatuko bizitegi-inguruneari dagokionez.
EHHA.

(3.660.000.- €)

2022/11/22 "Tendel" kultur elkarte sozialari zuzeneko dirulaguntza ematekoa, Bilboko Otxarkoaga auzoko "Diversi-Otxar" izeneko gizarte- berroneratze proiektua garatzeko. (60.000.- €)
2022/12/27 Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 18ko Erabakia bigarren aldiz aldatzekoa. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion Bilboko Udal Etxebizitzak toki-erakunde autonomoari, Bilboko udal-mugarteko Otxarkoaga auzoko hiri-berroneratze eta eraikin finkatuak birgaitzeko jarduketak finantzatzeko.
2023/02/27 Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80.5 artikuluan eta hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuak 15. artikuluan aurreikusitako prozeduran xedatutakoarekin bat etorriz, baimendu egiten da Gorlizko hiri antolamendurako plan orokorrean babes publikoko etxebizitzen gutxieneko estandarrak modu globalean betetzea, etxebizitzen transferentziak eginez.
2023/03/14 Sestaoko Vista Alegre auzoko hiri-berroneratze programaren aurkezpena.
2023/11/14 Erabakia, Santurtziko Udalari dirulaguntza zuzen bat emateko dena, Aurora Vildosola auzoan hiri-berroneratze eta eraikinen birgaitze jarduerak egiteko (3.424.457.-€)(2021/12/21)

Erabakia, aintzat hartzekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Albaitarien Kontseiluarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Farmazialarien Kontseiluarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena, albaitaritzako errezeta elektronikoa sustatzeko, ezartzeko eta erabiltzeko. (3.424.457.- €)

2023/12/26
Amurrioko Udalari zuzeneko dirulaguntza ematea, Amurrioko udalerriko Goikolarra auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak egiteko. (1.850.000.- €)
Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2022ko abenduaren 27ko Erabakia aldatzekoa. Erabaki horren bidez zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion Amurrioko Udalari, Goikolarra auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jardueretarako.
2023/12/26
Erabakia, 2017ko azaroaren 28ko Erabakia aldatzen duena. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza ematen zaio Eibarko Udalari, Eibarko udalerriko Txonta auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak finantzatzeko
Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2017ko azaroaren 28ko Erabakia hirugarrenez aldatzekoa. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion Eibarko Udalari, Txonta auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak finantzatzeko.
2023/12/26

Zuzeneko dirulaguntzak ematea Euskadiko 12 udalerritako 14 auzo kalteberen hiri-berroneratzeko laguntzetarako.
Proiektuak auzo kalteberen hiri-berroneratze integralerako planaren barruan sartzen dira, eta 21 udalerri hartzen ditu. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoarekin lan egingo da; Bizkaian, Bilboko hiru auzotan (Unzeta parrokoa, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre); eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Altzan (Donostia), Eibarren (Gabilondoren seme-alabak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Erabakia, 2022ko abenduaren 27ko Gobernu Kontseiluaren Erabakia aldatzen duena. Erabaki horren bidez zuzeneko dirulaguntzak ematen dira Urizar Dorretxean eta Iralabarri auzoan (Bilbo); Santutxuko Unceta parrokoa auzoan (Bilbo); Altzan (Donostia), Gabilondoren seme-alabak auzoan (Eibar); Irunen (Pio XII.a eta Blaskoena auzoak), Leaburuko Txarama auzoan (Sestaoko Vista Alegre auzoan); Soramagako Ezozibide auzoan (Gasteiz), Elgoibarko Olasogain auzoan; eta, azkenik, Amurrioko Goikolarra auzoan.
2023/12/26
Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 18ko Erabakia bigarren aldiz aldatzekoa. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion Lasarte-Oriako Udalari, Lasarte-Oriako udalerriko Basaundi Bailara auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak egiteko.
Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 18ko Erabakia hirugarren aldiz aldatzekoa. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion Lasarte-Oriako Udalari, Basaundi Bailara auzoan hiri berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak egiteko.
2024/03/26 Erabakia, Gobernu Kontseiluaren 2018ko abuztuaren 28ko Erabakia aldatzekoa. Erabaki horren bidez, zuzeneko dirulaguntza ematen zitzaion Bilboko Udal Etxebizitzak TEA erakundeari, Bilboko udal-mugarteko Otxarkoaga auzoko eraikin finkatuetan hiri-berroneratze eta berritzeko jarduketak finantzatzeko.