Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/17 Eusko Jaurlaritzak eta Durangoko Udalak aurreakordio bat lortu dute trenbidea lurperatzeak askatutako lurretan proiektu bideragarri berri bat egiteko. Lortutako aurreakordioak eremuaren eraikigarritasuna heren bat inguru murrizten du, eraiki beharreko eraikinen tipologia batera definitzeko konpromisoarekin (eraikinen egoera, altuerak, etab.). Jaitsiera hori konpentsatzeko, Eusko Jaurlaritzak Etxebizitza Publikoaren     Plana garatuko duen Udalaren jabetzako babes ofizialeko etxebizitzen eta babes tasatuko etxebizitzen zenbait lurzati lagako ditu toki-administrazioak.
2022/04/13 Eibarko 136 Murrategi area birgaitze integratuko area deklaratzeko espedientea hasiera ematen da.