Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita EAEko Administrazio Orokorrak Sestaoko 20223, 9812, 13112, 12119 eta 11923/B finkak eskuratzea, antolamenduz kanpo deklaratutako etxebizitzak, Sestaoko udalerriko Txabarri azpieremuko Oquillo taldean.
2021/06/18
149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa. Etxebizitzaren Euskal Legea garatzen du etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko, eta etxebizitza bat hutsik dagoela deklaratzeko prozedura ezartzen du, eta hemendik aurrera hartuko diren neurriak jasotzen ditu, etxebizitza horiek alokatzeko edo erosteko erabil daitezen sustatzeko, besteak beste, hutsik dauden egoitzen urteko kanona.
2022/08/02

Inkestaren arabera Etxebizitzaren erabilerari buruznJaurlaritzaren aldetik, Euskadiko etxebizitza hutsen aurkako neurriek 4.000 higiezin atera dituzte merkatura. El Correo