Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/17 Azkoitiko Udalarekin hitzarmen bat sinatzea, herri horretako Txalon Erreka eremuan alokairu babesturako 40 BOE eraiki ahal izateko. Zenbatekoa: 5.900.000.- €.
2020/12/15 Azpeitiko Udalak Azpeitiko udalerriko Arana Ingurunea Hirigintza Eremuko Esklabas Iturzulo hirigintza-azpieremuko C.10.4.3.1.1 ekialdea erabilera tertziarioko lurzati kontsolidatuaren doako lagapena onartzeko erabakia, 48 zuzkidura-bizitoki sustatzeko.
2021/02/16 Erabakia, Azkoitiko Udalarekin eta Azkoitia Lantzen SArekin hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen duena, Azkoitiko udal-mugartean Txalon Erreka 10. sektorean babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.
2021/03/03 VISESAk Santurtzin sustatutako babes ofizialeko 32 etxebizitza esleitzeko zozketa egin zen.
2021/03/15
Santurtziko San Juan de Rompeolas auzoan etxebizitza sozialak eta zuzkidura-bizitokiak eraikitzea. Horiek guztiak alokairu sozialera bideratuko dira, eta Alokabidek kudeatuko ditu. 90 etxebizitza dira: babes ofizialeko 32 etxebizitza, VISESAk sustatuak, eta 58 zuzkidura-bizitoki,  guztiak, lehentasunez, gazteentzat eta behar bereziak dituztenentzat.
2021/03/23 Baimena eman zen Soraluzeko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, Soraluzeko udalerriko Txurruka azpieremuan gizarte-babeseko etxebizitzak sustatzeko.
2021/03/23
72 zuzkidura-bizitoki eraikitzea Bilboko Txurdinaga auzoan, gazteen etxebizitza-beharrei erantzuteko. Zuzkidura-bizitokiak (ZB) lehentasunez gazteentzat izango dira, emantzipazioa bultzatzeko. ZBak Bilbon erroldatuta dauden eta Etxebiden aldi baterako alokairuan alta emanda dauden pertsonen eskura jarriko dira, gehienez ere bost urterako. Maizterrek beren diru-sarrera haztatuen % 30 gaindituko ez duen kanon bat ordainduko dute hilero (8.890.000.- €)
2021/04/13 Sopelako Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko baimena eman zen, Asu sektoreko G lurzatian babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.
2021/05/31 Azkoitiko Udalarekin hitzarmen bat sinatu da alokairuko etxebizitza publikoak eraikitzeko. Hiru lurzati erosi dira Txalon Erreka auzoan, alokairu-erregimeneko etxebizitza-parke publikoa handitzeko
2021/06/29
2021/06/30