Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/20 Bilboko Merkataritza Ganberari zuzeneko dirulaguntza ematea, aire-konektibitateak Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera sozioekonomikoan eta garraioaren eta mugikortasunaren sektorean duen eragin globala neurtzeko tresna metodologiko bat diseinatzeko, ezartzeko eta haren jarraipena egiteko gastuak finantzatzeko. (72.600.- €)
2021/10/13 Gobernu Kontseiluak baimena ematen du Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin eta Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin lankidetza-hitzarmena sinatzeko, Bizkaiko Mugikortasun Agintaritza sortzeko.
2021/11/30 Baimena ematen da bi lankidetza-hitzarmen sinatzeko Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin, errepide-garraioen arloko foru-aldundiak parekatzeko.
2022/02/08 Kable bidezko garraioaren lege-proiektua onartzea. Proiektuak, funtsean, lehendik dauden funikularrei eta, hala badagokio, etorkizunekoei eragiten die, bai eta, xedapen gehigarri bat sartuta, administrazio-emakidaren araubidean ustiatutako zerbitzu publikoko igogailuei ere. Azken horietarako, udalak erakunde emaile gisa subrogatzea ezartzen da, zerbitzuaren hiri-izaera dela eta.
2022/04/07 Euskadiko Garraioaren Behatokiaren (OTEUSen) webgunea berritu egin da, Erkidegoko errepide, trenbide, itsaso eta airetiko mugikortasunari buruzko datu guztiak eskuragarriago jartzeko. Diagnostiko-analisien, joeren txostenen, azterketa prospektiboen eta jardunbide egokietarako proposamenen bidez, garraio-sistemaren portaerari buruzko ezagutza eta proiekzioa optimizatu nahi ditu.
2022/06/16  Eusko Jaurlaritzak eta Balear Uharteetako Gobernuak mugikortasun jasangarriari eta arrazoizko alokairuari lotutako proiektuak partekatzen dituzte, bide emateko eta gizarte-justiziako irizpideei jarraikiz garraiorako eta etxebizitzarako sarbidea bultzatzeko sustatzen ari diren proiektu nagusiei heltzeko
2022/10/11 Hitzarmena: Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SArekin sinatzekoa, garraio-datu aurreratuak sortzeko, Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (Next Generation EU).
2023/02/21 Euskadik material birziklatuak erabiltzea sustatuko du errepideen eraikuntzan eta birgaitzean. Bide-zoruei buruzko arauak eta horiek birgaitzeko gomendioek eraikuntzako materialak berrerabiltzea eta tenperatura baxuagoa eta, ondorioz, karbono-aztarna txikiagoa sortzen duten teknikak erabiltzea aurreikusten dute.
2023/04/03 Euskadiko Mugikortasunaren Azterlanaren emaitzen aurkezpena. Mugikortasunaren ia erdia, % 44,3, oinez edo bizikletaz egiten da; ibilgailu pribatua, berriz, bigarren postuan dago, joan-etorrien % 39,8rekin, nahiz eta garraiobide horren ehunekoa % 4,5 igo den 2016aren aldean.
2023/09/18 MovEuskadi aplikazio berria aurkeztea. Euskadin egindako 'Google Maps' batek garraio publikoan mugitzeko moduari eta kostatzen denari buruzko informazioa ematen du
Aplikazio berriak operadoreen datuak eskaintzen ditu, eta bost minuturo eguneratzen dira, egoera bakoitzari egokitutako ibilbideak proposatzeko.
El Correo