Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/15 Algeposa logistika-operadorearekin salgaiak garraiatzeko akordio bat formalizatu zen, urtero A-8 autobidetik 6.000 kamioi igarotzea saihesteko.


2021/12/02 Lankidetza-hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin eta Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin, Bizkaiko Mugikortasun Agintaritza sortzeko.
2022/01/14 Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundien arteko lankidetza-hitzarmenak, errepideko garraioaren arloan foru-aldundiak eguneratzeko eta parekatzeko.

2022/02/08 Akordioa, Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko Arabako Foru Aldundiarekin eta Gasteizko Udalarekin 2018ko martxoaren 6an sinatutako lankidetzako esparru-hitzarmena luzatzea baimentzen duena. EHAAn argitaratzea.
2022/03/29 Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-proiektua onartu da, Euskadin mugikortasun iraunkorra bultzatzeko esparru bat sortzeko. Lege-proiektuaren xedea da mugikortasun aktiboa (oinez edo bizikletaz) sustatzea, garraio publikoa bultzatzea ibilgailu pribatuaren aurrean, garraio-titulu publikoen elkarreragingarritasuna sistema integratu intermodal batean, trena sustatzea eta mugikortasun jasangarria bultzatzea erkidego-, foru- eta udal-plangintzaren esparrutik.
2022/05/24 Arku Atlantikoko Batzordea. Eusko Jaurlaritzaren asmoa da Arku Atlantikoko garraio-lantaldeak eskualdeen baterako gobernantzan sakontzea, Euskadiren gidaritzapean.
2022/07/08
Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraioaren arloko elkarte profesional eta enpresarialentzako laguntzetarako 2022ko deialdia.
2022ko Deialdia.
2022/10/25 Arabako Foru Aldundiarekin, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin eta TUVISA – Vitoria-Gasteizko Hiri Garraioak SA sozietatearekin hitzarmenak izenpena. Helburua: garraio-datu aurreratuak sortzea, Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (Next Generation EU). EHHA
2022/12/13 Lurralde Agintaritzari zuzeneko dirulaguntza ematekoa, 2022ko ekitaldian partzuergoaren gastu arruntak zati batean ordaintzeko. (332.258.- €)