Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/22

Akordio bat iragarri da Nekazaritza Politika Erkidearen (NPB) 2020ko ekitaldiko zuzeneko laguntzei dagozkien ordainketen % 70eko aurrerakina ordaintzeko. Aurrerakin horiek 20 milioi eurora iritsi ahal izango dira, eta 7.000 eskatzailerentzat izango lirateke gutxi gorabehera: 5.300 oinarrizko ordainketako eta ordainketa berdeko erregimenekoak, eta 1.700 nekazari txikien erregimen sinplifikatukoak

2020/12/22 Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)Deialdiari atxikitako funtsak gehitu dira (2.525.000,00 euro) (Guztira, 15.780.000 euro esleitu zaizkio deialdiari) 2021eko deialdia Informazio gehiago (17.480.000.- €)
2021/01/02 Arrantza-ontzietan edo ekipo indibidualetan osasuna eta segurtasuna inbertsioetarako laguntzen kudeaketa- 2021 deialdia
2021/01/02 Ekoizpen- eta merkaturatze-planei laguntzen kudeaketa (Arrantza sektorea) - 2021 deialdia
2021/01/02 Arrantza produktuak merkaturatze-neurriei laguntzen kudeaketa - 2021 deialdia
2021/01/02 Akuikulturako inbertsio produktiboak. Ekoizpena dibertsifikatzeari laguntzen kudeaketa - 2021 deialdia
2021/01/02 Akuikultura-enpresa berri jasangarriak sustatzeko laguntzen kudeaketa - 2021 deialdia
2021/01/02 Motorrak ordezkatzeko edo modernizatzeko laguntzen kudeaketa (arrantza sektorea)
2021/01/02 Eraldaketarako laguntzen kudeaketa (arrantza sektorea) - 2021 deialdia
2021/01/02 Giza kapitala sustatzeko, enplegua sortzeko eta elkarrizketa sozialarako laguntzen kudeaketa (arrantza sektorea)- 2021 deialdia
2021/01/22 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena
2021/02/16 Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa2021eko deialdia (350.000.- €)
2021/02/19
Arrantza-sektorearentzako laguntzen programa, COVID-19k eragindako alarmaren ondorioz aldi baterako laguntzen esparruari helduta arrantza-jardueraren lehiakortasunari eusteko

2020ko esleipena
2021/03/12 Beren etorkizun profesionala ahuntz eta ardi sektorean garatzea erabaki duten beste 13 artzaini eman die diploma Artzain Eskolak.
2021/04/20 Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen programa- 2021ko deialdia.  Informazio gehiago (45.000.000.- €)
2021/04/30 Ogitarako garia modu integratuan ekoizteko arau tekniko espezifikoa onartu da.
2021/05/27 Urtarrilaren 26ko 30/2010 Dekretua egokitu da, eta fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei 2021erako emango zaizkien laguntzen guztizko bolumena ezagutarazi da. (480.000.- €)
2021/06/15 Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak (Leader Programa)
2021 deialdia (2020/12/30)

2020ko deialdiaren esleipena (672.000.- €)

2021/06/17 Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa. 2021eko deialdia. Informazio gehiago (712.780.- €)
2021/07/02 Nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreentzako aldi baterako laguntzen programa, ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko, COVID-19ak eragindako alarmaren ondorioz. Laguntzen esleipena (2020ko deialdia)
2021/07/02 Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa.2020ko esleipena (2021/02/18)2021eko deialdia (500.000.- €)