Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/04/21
Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa. Azoketan eta zuzeneko edo alderantzizko merkataritza-misioetan parte hartzea, produktu-aurkezpenak eta salmenta-puntuetan sustatzea finantzatuko da, bai eta sustapen-materialak egitea ere.
2020 deialdia (2020/04/21)
2020ko esleipena
 (2021/02/18)
2020/10/22

Akordio bat iragarri da Nekazaritza Politika Erkidearen (NPB) 2020ko ekitaldiko zuzeneko laguntzei dagozkien ordainketen % 70eko aurrerakina ordaintzeko. Aurrerakin horiek 20 milioi eurora iritsi ahal izango dira, eta 7.000 eskatzailerentzat izango lirateke gutxi gorabehera: 5.300 oinarrizko ordainketako eta ordainketa berdeko erregimenekoak, eta 1.700 nekazari txikien erregimen sinplifikatukoak

2020/12/15
Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)
2020-2021 Deialdia. Atxikitako funtsak gehitu dira (2.525.000,00 euro) (Guztira, 15.780.000 euro esleitu zaizkio deialdiari)(2020/12/15)
2020/12/22
Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)
2021-2022ko deialdia. Informazio gehiago (17.480.000.- €) (2020/12/22)

2021-2022ko esleipena (2023/05/26)

2020/12/30
Leader programa. Lerroa: enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak
2021 deialdia (Lerroa: enpresak sortzeko, handitzeko eta modernizatzeko inbertsioetarako laguntzak. 672.000.-€)(2020/12/30)
Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€ (2021/10/11)
2021eko esleipena  (guztira esleitutako zenbatekoa: 5.485.916,22.-€)(2021/01/24)

2021/01/22 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena
2021/01/27
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("Elkarteak" programa).
2020ko esleipena (2021/01/27)
2021/02/16
Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa
2021eko deialdia (2021/02/16)
2021/02/19
Arrantza-sektorearentzako laguntzen programa, COVID-19k eragindako alarmaren ondorioz aldi baterako laguntzen esparruari helduta arrantza-jardueraren lehiakortasunari eusteko

2020ko esleipena
2021/03/12 Beren etorkizun profesionala ahuntz eta ardi sektorean garatzea erabaki duten beste 13 artzaini eman die diploma Artzain Eskolak.
2021/04/16
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("Elkarteak" programa).
2021 deialdia (419.391,00 euro) (2021/04/16). Baliabide ekonomikoak aldatzea (186.704.-€)(2021/09/16)
2021eko esleipena (2022/02/09)
2021/04/20
Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen programa
2021ko deialdia.  Informazio gehiago (45.000.000.- €) (2021/04/20)
2021/04/30 Ogitarako garia modu integratuan ekoizteko arau tekniko espezifikoa onartu da.
2021/05/27
Fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei laguntza-programa
Urtarrilaren 26ko 30/2010 Dekretua egokitu da, eta fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei 2021erako emango zaizkien laguntzen guztizko bolumena ezagutarazi da. (480.000.- €) (2021/05/27)
2021/06/15
Leader programa. Lerroa: enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak
2020ko deialdiaren esleipena (2021/06/15)
2021/06/17
Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago(712.780.-€)(2021/06/17)
2021eko esleipena (I)(2022/01/31)
2021eko esleipena (2022/02/11)
2021/07/02 Nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreentzako aldi baterako laguntzen programa, ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko, COVID-19ak eragindako alarmaren ondorioz. Laguntzen esleipena (2020ko deialdia)
2021/07/02
Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa. Azoketan eta zuzeneko edo alderantzizko merkataritza-misioetan parte hartzea, produktu-aurkezpenak eta salmenta-puntuetan sustatzea finantzatuko da, bai eta sustapen-materialak egitea ere.
2021eko deialdia (500.000.-€)(2021/07/02)
2021eko esleipena (2022/01/12)
2021/09/30
2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.
2021erako deialdia. Informazio gehiago (400.000.-€)(2021/09/30)
2021/10/20
Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 
- Motorrak ordezkatzeko edo modernizatzeko laguntzak
- Giza kapitala sustatzeko, enplegua sortzeko eta elkarrizketa sozialerako laguntzak
- Osasunerako eta segurtasunerako laguntzak arrantza-ontzietan edo banakako ekipoetan egindako inbertsioetan
- Akuikulturako inbertsio produktiboetarako laguntzak: ekoizpena dibertsifikatzea
- Akuikultura-enpresa jasangarri berriak sustatzeko laguntzak
- Ekoizpen- eta merkaturatze-planetarako laguntzak
- Arrantza-produktuak merkaturatzeko neurrietarako laguntzak
- Eraldaketarako laguntzak

Deialdiaren zenbatekoa, guztira
2021eko deialdia  (Deialdiaren zenbatekoa, guztira 2021-2023: 14.800.000.- €) (2021/10/20)
2021/11/04
2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.
2020ko ekitaldiko esleipena (2021/11/04)
2021/11/11

Nekazaritzaren azpisektoreak dibertsifikatzeko laguntzen programa, kalitatearen edo ekoizpen-eraldaketaren eremuan, minimis laguntzen erregimenaren pean.

2021eko deialdia (Esleitutako funtsak: 298.000 euro) (2021/11/11)
2021eko esleipena (2022/02/16)

2021/12/21

Euskal Autonomia Erkidegoko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruteko hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien sektoreetan abeltzaintza-jarduerari eusteko xedez, 2021erako aldi baterako ezohiko laguntzen programa.

(Gehieneko zuzkidura globala 2.500.000 euro handitzea. Laguntzen zenbatekoa, guztira: 14.500.000 euro).

2022/02/10
Leader programa. Lerroa: enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak

2022 deialdia aurkeztu da. Informazio gehiago. (Lerroa: enpresak sortzeko, handitzeko eta modernizatzeko inbertsioetarako laguntzak: 3.180.000.- €. Esleitutako funtsak guztira: 9.112.000.- €. ) (2022/02/10)

Funtsen gehikuntza (6.625.339.-€, guztira 15.737.339.-€)(2022/12/27)

2022ko esleipena (2022/02/06)2022/03/18
Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa.
2022ko deialdia (698.042,00€) (2022/03/18)
Funtsen gehikuntza (103.000€) (2022/07/26)

2022ko esleipena (2023/04/11)

2022/04/29
Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen programa

2022ko deialdia. Informazio gehiago (44.000.000.-€)(2022/04/29)

2022/05/23 Behatoki.eus- Euskadiko Elikaduraren eta Zuraren Balio Kateko Behatokia informatika-tresna aurkeztu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak HAZIren bidez garatu duen ekimen berria.
2022/05/27 Eusko Jaurlaritzak eta Eroskik lankidetza hitzarmena sinatu dute nekazaritzako elikagaien euskal industriak bilakaera iraunkorragoa izan dezan.
2022/05/30

Nekazaritzaren azpisektoreak dibertsifikatzeko laguntzen programa, kalitatearen edo ekoizpen-eraldaketaren eremuan, minimis laguntzen erregimenaren pean.

2022ko deialdia. Informazio gehiago (500.000.-€)(2022/05/30)
2022ko esleipena (2023/03/13)

2022/06/06 Behizain eskolak esnetarako behien azpisektorea biziberritzeko bideari ekin dio kalitatezko prestakuntzaren bidez.
2022/06/14
Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)
2022ko deialdia. Informazio gehiago.
21.600.00.- €-tik 15.000.000.- €-ra Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetatik datoz zuzenean, eta gainerakoa FEADER, EURI (deialdi honetan FEADER funtsa indartzeko gaitutako EBko Berreskuratze Tresna) Europako funtsen kontura izango da, nekazaritzarako, eta FEMP, arrantza-sektorerako
2022/07/12
Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa. Azoketan eta zuzeneko edo alderantzizko merkataritza-misioetan parte hartzea, produktu-aurkezpenak eta salmenta-puntuetan sustatzea finantzatuko da, bai eta sustapen-materialak egitea ere.
2022ko deialdia (350.000.-€)((2022/07/12)
Esleipena 2022 (2023/01/23)
2022/07/18 GazteNek Berri porogramaren  aurkespena. gazteak lehen sektorean eta landa-munduan sar daitezen errazteko. Orain, Mondragon Unibertsitatearen lankidetza tekniko eta pedagogikoarekin, programa modernizatu egiten da, egungo beharretara egokitzeko.
2022/07/19
Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa
2022ko deialdia.Informazio gehiago (480.000.-€)(2022/07/19)
2022/07/26 Haragi-abeltzaintzako sektoreetako ekoizleentzako egokitzeko aparteko laguntzak. (2.707.000.- €)
2022/07/26
Nekazaritza-sektore jakin batzuetan Ukrainako gerra-gatazkak eragindako zailtasun ekonomikoak konpentsatzeko egokitzeko aparteko laguntza bat zuzenean emateko programa.
2022ko esleipena
2022/09/20

Euskal Autonomia Erkidegoan erlezaintzari emandako laguntzen Programa.

2022ko Deialdia.

104.655.-€
2022/09/27

Aparteko laguntza ekonomikoen programa, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiei laguntzeko eta Errusiak Ukrainara egindako inbasioaren ondorioz ekoizpen-kostuak handitzearen ondorioz izaten ari diren zailtasunak arintzeko.

Deialdia
Informazio gehiago

2022/09/27

Nekazaritzako ekoizpenaren berrikuntza teknologikoarekin lotutako inbertsio handietarako laguntzen Handitu Innova programa.

Deialdia 2022. Informazio gehiago(5.000.000.-€)(2022/09/27)
2022ko esleipena (2023/04/03)

2022/10/03

Nekazaritza-sektorerako ezohiko laguntza-programa, Errusiak Ukrainari egindako erasoaren ondoren ekonomia babesteko estatu-mailako neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren barruan.

2022ko deialdia

2022ko esleipena (1)

2022ko esleipena (2)

2022/10/04
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("Elkarteak" programa).

2022ko deialdia. Informazio gehiago (236.000.-€)(2022/10/04)

Gehikuntzaren zenbatekoa, 72.600.-€; beraz, guztizkoa 308.000.-€tik gorakoa izango da). Informazio gehiago.

2022ko esleipena (2023/01/11)

2022/10/18 EPEA Euskadiko Pentsu Fabrikatzaileen Elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematea, 2022an Ukrainako gerrak eragindako ezohiko inportazioetan datzan proiektua garatzeko. (125.000.- €)
2022/10/21
Euskal Autonomia Erkidegoko animalien elikadurako operadoreen-sektorerako ezohiko laguntzak, Errusiak Ukrainari egindako erasoaren ondoren ekonomia babesteko estatuko laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren barruan
2022ko deialdia (1.850.000.- €) (2022/10/21)
2022ko esleipena (2022/12/28)
2022/10/25
2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.

2022ko Deialdia. Informazio gehiago (400.000.-€)(2022/10/25)
2022ko esleipena (2023/01/30)

2022/11/25
Fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei laguntza-programa

Urtarrilaren 26ko 30/2010 Dekretua egokitzen da eta aditzera ematen da zenbateko laguntzak emango zaizkien guztira fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei 2022rako (480.000.-€)(2022/11/15)

2022/12/07

Lehiakortasunari eusten laguntzeko eta Ukrainako gerratik eratorritako ondorio ekonomikoak arintzeko arrantza-sektoreari zuzendutako ezohiko laguntza-programa  (4.160.000.- €)

2023/01/16

GaztenekBerri programa pilotuan parte hartu duten gazteek proiektu berritzaileak aurkeztu dituzte.

2023/01/30 Euskadiko elikagai-enpresek BasQuisiten, kalitatezko produktuen elikadura-areto profesionalean, parte hartzen ari dira.
2023/03/13

Belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko eta Euskadiko elikadura-katean ardura postuak dituzten pertsonak kualifikatzeko laguntza-programa.

2023ko deialdia. Informazio gehiago (85.400.-€)

2023/07/26 Ukrainako inbasioaren ondoriozko testuinguru ekonomikoak eragin handia izan duen elikatze-kateko sektoreei ezohiko laguntzak emateko programa. 

2023ko deialdia

Informazio gehiago (30.450.000.- €)
2023/09/04
Fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei laguntza-programa
2023ko deialdia

Esleipena
2023/09/05

Nekazaritzaren azpisektoreak dibertsifikatzeko laguntzen programa, kalitatearen edo ekoizpen-eraldaketaren eremuan, minimis laguntzen erregimenaren pean.

2023ko deialdia
2023/09/19
Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa. Azoketan eta zuzeneko edo alderantzizko merkataritza-misioetan parte hartzea, produktu-aurkezpenak eta salmenta-puntuetan sustatzea finantzatuko da, bai eta sustapen-materialak egitea ere.

2023ko deialdia
Informazio gehiago

2023/09/26
Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa

2023ko deialdiaInformazio gehiago

2023/11/16
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("Elkarteak" programa).

2023ko deialdia. Informazio gehiago (350.000.-€)(2023/11/16)

2023/11/21

Euskadiko haragitarako behien sektoreari aparteko laguntza zuzenak ematea (4.010.000.-€)

2023/12/27 Finantza-laguntzak ezartzen dira nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan maileguak bermatzeko eta finantza-kostuak murrizteko (Sendotu Programa)
2023-2024ko deialdia (17.550.000.- €)
2024/04/09
2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.

2024ko deialdia

Informazio gehigarria


2024/04/16

Lehiatu Inbertsio programa. Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak. Euskal elikadura-kateko eta basogintzako sektore guztiei zuzenduta dago, eta produktu berriak garatzeko inbertsioak finantzatuko dira.

2023ko deialdia

Informazio gehiago

2024-2025ko deialdia

Informazio gehigarria