Euskadi.eus
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/22

Akordio bat iragarri da Nekazaritza Politika Erkidearen (NPB) 2020ko ekitaldiko zuzeneko laguntzei dagozkien ordainketen % 70eko aurrerakina ordaintzeko. Aurrerakin horiek 20 milioi eurora iritsi ahal izango dira, eta 7.000 eskatzailerentzat izango lirateke gutxi gorabehera: 5.300 oinarrizko ordainketako eta ordainketa berdeko erregimenekoak, eta 1.700 nekazari txikien erregimen sinplifikatukoak

2020/12/22 Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)Deialdiari atxikitako funtsak gehitu dira (2.525.000,00 euro) (Guztira, 15.780.000 euro esleitu zaizkio deialdiari) 2021eko deialdia Informazio gehiago (17.480.000.- €)
2021/01/22 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena
2021/02/16 Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa2021eko deialdia (350.000.- €)
2021/02/19
Arrantza-sektorearentzako laguntzen programa, COVID-19k eragindako alarmaren ondorioz aldi baterako laguntzen esparruari helduta arrantza-jardueraren lehiakortasunari eusteko

2020ko esleipena
2021/03/12 Beren etorkizun profesionala ahuntz eta ardi sektorean garatzea erabaki duten beste 13 artzaini eman die diploma Artzain Eskolak.
2021/04/20 Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen programa- 2021ko deialdia.  Informazio gehiago (45.000.000.- €)
2021/04/30 Ogitarako garia modu integratuan ekoizteko arau tekniko espezifikoa onartu da.
2021/05/27 Urtarrilaren 26ko 30/2010 Dekretua egokitu da, eta fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei 2021erako emango zaizkien laguntzen guztizko bolumena ezagutarazi da. (480.000.- €)
2021/06/17 Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa. 2021eko deialdia. Informazio gehiago (712.780.- €)
2021/07/02 Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa.2020ko esleipena (2021/02/18)2021eko deialdia (500.000.- €)
2021/07/02 Nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreentzako aldi baterako laguntzen programa, ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko, COVID-19ak eragindako alarmaren ondorioz. Laguntzen esleipena (2020ko deialdia)
2021/09/16 Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("elkarteak" programa).

2020ko esleipena (2021/01/27)
- 2021 deialdia (419.391,00 euro) (2021/04/16). Baliabide ekonomikoak aldatzea (186.704.-€) (419.391.- €)
2021/10/11 Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak (Leader Programa)
2021 deialdia (672.000.-€)(2020/12/30)
2020ko deialdiaren esleipena (2021/06/15)
Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€.
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia 
- Motorrak ordezkatzeko edo modernizatzeko laguntzak
- Giza kapitala sustatzeko, enplegua sortzeko eta elkarrizketa sozialerako laguntzak
- Osasunerako eta segurtasunerako laguntzak arrantza-ontzietan edo banakako ekipoetan egindako inbertsioetan
- Akuikulturako inbertsio produktiboetarako laguntzak: ekoizpena dibertsifikatzea
- Akuikultura-enpresa jasangarri berriak sustatzeko laguntzak
- Ekoizpen- eta merkaturatze-planetarako laguntzak
- Arrantza-produktuak merkaturatzeko neurrietarako laguntzak
- Eraldaketarako laguntzak

Deialdiaren zenbatekoa, guztira (14.800.000.- €)
2021/11/04 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.
2021erako deialdia. Informazio gehiago (400.000.-€)(2021/09/30)
2020ko ekitaldiko esleipena
2021/11/11

Nekazaritzaren azpisektoreak dibertsifikatzeko laguntzen programa, kalitatearen edo ekoizpen-eraldaketaren eremuan, minimis laguntzen erregimenaren pean. 

2021eko deialdia (Esleitutako funtsak: 298.000 euro).

2021/12/21

Euskal Autonomia Erkidegoko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruteko hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien sektoreetan abeltzaintza-jarduerari eusteko xedez, 2021erako aldi baterako ezohiko laguntzen programa.

(Gehieneko zuzkidura globala 2.500.000 euro handitzea. Laguntzen zenbatekoa, guztira: 14.500.000 euro).