Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15 Enpresek berdintasun-planen arloan duten araudia betetzen dela egiaztatzeko eta kontrolatzeko kanpaina, martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuaren (Enpleguan eta okupazioan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neurriei buruzkoa) eta 901/2020 Errege Dekretuaren (berdintasun-planak eta haien erregistroa arautzen dituena) arabera.
2020/12/15 Ordainsari-desberdintasunagatik edo soldata-arrakalagatik zehatzeko administrazio-erantzukizunak hautemateko eta eskatzeko kanpaina, SNA sistemarekin (alerta-sistema nazionala) hobetutako Laneko Iruzurraren aurka Borrokatzeko Tresnaren erabilerarekin indartua.
2021/06/10