Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/13 Lan Ikuskaritzak 10.000 bat kontratu berrikusi zituen 2020an, eta horien artean 3.047 erregularizatu zituen, horietatik %58,6 emakumeei zegozkien, eta% 15 lanaldi partzialeko kontratuak ziren, lanaldi osoko kontratu bihurtuta. 2021ean handitu egin ziren lan-eskubideak eta berdintasuna bermatzeko ikuskapen-kanpainak.
2021/04/09
Behin-behinekotasunean gehiegikeriak saihesteko lan-arloak ezarri duen kontrol informatikoko sistema berriaren ondorioz, 2.000 euskal enpresak 4.400 behin-behineko langile finko bihurtu behar izan zituzten martxoan, eta zifra hori errekorra da Euskadi.
2021/05/05
Hauteskunde sindikalen batzordea eta lurralde-batzordeak osatzen dituzten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, baita azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako ikuskapen-araubidean parte hartzeagatik ere.
2021 emakida-prozesua hasiko dela iragarri da.
2021/05/31 Lan Ikuskaritzak, enpresek langileen ordutegi-erregistroa ezartzeko duten betebeharra indarrean sartu zenetik, 1.478 jarduketa egin ditu, eta, horren ondorioz, 289 arau-hauste-akta eta irregulartasunak zuzentzeko 479 errekerimendu egin dira. Ezarritako zehapenen guztizko zenbatekoa 390.480 eurokoa da.
2022/02/11 Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren Euskal Kontseiluaren bilera. Kide anitzeko organo paritarioa da, eta Eusko Jaurlaritzaren eta administrazio zentralaren ordezkariak ditu. 2012an sortu zen, gaiaren gaineko transferentzia amaitu ondoren, Euskadin ikuskaritza-jardueraren koordinazioa, eraginkortasuna eta efizientzia errazteko.
2022/02/17 Laneko Ikuskapen Plana: bost ikuskapenetatik batek arau-hausteak detektatzen ditu Euskadiko aparteko orduen gainean.
2022/02/23 Lan Ikuskaritzak 16.000 kontratu mugagabe baino gehiago bihurtu zituen 2021ean. Balantze osoak adierazten du kontratua aldatu zaien pertsona gehienak emakumeak direla. Gainera, Ikuskaritzak ezbehar-tasari aurre egiteko talka-plan bat hasi du, berariaz bideratuta istripu larri gehien detektatu diren enpresetara.
2022/04/12
Hauteskunde sindikalen batzordea eta lurralde-batzordeak osatzen dituzten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, baita azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako ikuskapen-araubidean parte hartzeagatik ere.
2022 emakida-prozesua hasiko dela iragarri da.
2022/05/26 Laneko Ikuskaritzak 3.559 gutun gehiago bidali dizkie enpresei, 9.950 kontratu berrikusteko eta lan-erreformara egokitzeko.
2022/06/25 Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Ikuskaritzaren 2022-2024 Kudeaketa Planak indartu egiten ditu lan-prekarietateari eta sexuan edo desgaitasunean oinarritutako enplegu-diskriminazioari aurre egiteko kontrol-neurriak, erakunde horren gabeziak eta ikuskatzaileen plazak handitzeko beharra ikusita. Ildo horretan, handitu egingo dira lan-baldintzak zaintzeko esleitutako langileak, bai eta urraketak antzemateko teknologiaren erabilera ere.