Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/12
Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan aurreikusitako laguntzak ematea. Dekretu horren bidez, enpresa-elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak ematea arautzen da, beren jarduera-eremuetako berezko gaietan giza baliabideen kualifikazioa hobetzeko prestakuntza-planak gara ditzaten. (2020/12/12)
2021/01/27
Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren bilera, 2021erako Lan Plana adosten duena. Gainera, Gizarte Politiken Lantaldea sortzea, aurreko urteetan sortutakoekin bat egiteko (Industria, Lanbide Heziketa, Enplegua, Berdintasuna, Laneko Segurtasuna eta Osasuna).
2021/04/10
Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, jarduera sindikalaren gastu arruntak finantzatzeko, adierazgarritasunaren arabera, bai eta sindikatu horien bulego eta zerbitzuen antolaketa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gastu guztiak finantzatzeko ere.
2020ko Deialdia. (1.159.977.-€) (10/04/2021)
2021eko deialdia. 2021eko Esleipena. Informazio gehiago.(1.034.978.- €) (2021/09/09)
2021/06/01
Elkarrizketa Sozialeko Mahaiko Enplegu Taldeak – Eusko Jaurlaritza, Confebask, CCOO eta UGT – ERTEen osagarrien hirugarren luzapena adostu du, urtean 20.000 eurotik beherako kotizazio-oinarriak dituzten langileentzat, aurreko deialdietako baldintza berberetan.
2021/07/20 181/2021 Decreto, uztailaren 20koa, EAEko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren araudia onartzen duena. Arauak, funtsean, oinarrizko bi irizpideri erantzuten die: 1.- profesionalen elkarteek esku hartzen duten trafiko juridikoari segurtasun juridikoa ematea. 2.- Erregistro-sistema bat ezartzea, pertsona juridikoen osagai nagusiekin parekatzeko modukoa, haiek osatzen dituzten subjektuen elkarte-izaerari eta izaera bereziari egokitua.
2021/09/09
Hauteskunde Sindikalen Batzordea eta lurralde-batzordeak osatzen dituzten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, bai eta azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako ikuskapen-araubidean parte hartzeagatik ere.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (722.873.- €) (2021/09/09)
2021/10/13 Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak urteko 20.000 eurotik beherako kotizazio-oinarriak dituzten langileentzako aldi baterako lan-erregulazioko osagarriak laugarren aldiz luzatzea erabaki du, aurreko deialdietako baldintza berberetan.
2022/02/15 Lanbidek erabaki du aldi baterako lan-erregulazioko egoeran dauden eta urtean 20.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten langileei osagarriak ordaintzea; horrela, Euskadi da pandemiak sortutako krisia hasi eta bi urtera laguntza horri eusten dion autonomia-erkidego bakarra. Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak joan den irailean hartutako erabakiarekin bat etorriz hartu da erabakia. Akordio horretan osagarri hori automatikoki luzatzea erabaki zen.
2022/02/25

COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako ezohiko laguntza-programa.
Bosgarren deialdia.
EHAAn argitaratzea

2022/06/14
Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, jarduera sindikalaren gastu arruntak finantzatzeko, adierazgarritasunaren arabera, bai eta sindikatu horien bulego eta zerbitzuen antolaketa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gastu guztiak finantzatzeko ere.
2022ko Deialdia. Informazio gehiago.
2022/06/28
Hauteskunde Sindikalen Batzordea eta lurralde-batzordeak osatzen dituzten erakunde sindikalentzako diru-laguntzen programa, bai eta azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako ikuskapen-araubidean parte hartzeagatik ere.
2022ko Deialdia.
2022 Esleipena
2022/11/22 Elkarrizketa Sozialaren Mahaiak onartu ditu Enpleguaren Euskal Legearen aurreproiektua eta Langileen Prestakuntzarako Euskal Eredu berria babesten dituzten akordioak. Akordio horiekin finkatu dira enpleguan eta enpleguaren kalitatean eragina duten politika publikoak hitzartzeko dinamikak egin dituzten lantaldeen zeharkakotasuna ere.