Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/20
Lanbide. Desgaitasunen bat duten pertsonen lanpostuak enplegu-zentro berezietan mantentzeko laguntzen programa, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitakoa. 2021ean finantzatzeko baliabideak esleitzea.
Deialdia iragartzea. Informazio gehiago. (55.100.000.- €) (2021/04/20)
Esleipena (2022/08/18)
2021/04/21
Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluarekin sinatutako akordio bat aurkeztu zen, gizarte- eta lan-arloko informaziorako eta herritarrei arreta emateko bulegoak sendotu eta garatzeko. Akordio horretan, lan-harremanetako gradudunen elkargoen lana aintzatesten da, eta sailak langileei eta autonomoei informazio soziolaboraleko guneen bidez eskaintzen dien doako arretarekin duen konpromisoa nabarmentzen da.
2021/11/16 Erabakia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko enpresa-elkarteen arteko bost hitzarmen onartzen dituena, langabezian dauden pertsonei zuzendutako birbideratze-, birkualifikatze- eta birkokatze-proiektuak egiteko. Bizkaiko Metaleko Enpresen Federazioaren, Euskadiko Teknologia Elektronikoen eta Informazioaren Industrien Elkartearen (GAIA), Euskadiko Ingurumen Industrien Kluster Elkartearen (ACLIMA), Euskadiko Eraikuntzaren Kluster Elkartearen eta Euskadiko Elikadura Klusterraren (CLUAE) bidez jarriko da abian.
2022/01/11 Eusko Jaurlaritzak eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak sinatutako hitzarmena. Hitzarmenaren helburua da iraupen luzeko eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera eta/edo Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten hirurehun euskal langabeek laguntza integraleko proiektu pilotuetan parte hartuko dutela, gizarteratzeko eta laneratzeko. Horretarako, iraupen luzeko langabeziaren intzidentzia handia duten eta bi prestazioak jasotzen dituzten EAEko hogei udalerri edo eskualde hautatu dira. (6.500.000.- €)
2022/01/18 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin eta Euskadiko Klusterrekin jarduteko protokolo orokorra, enplegurako prospekzio, prestakuntza, berrikuntza eta gizarteratze eta laneratzearen arloan. Protokolo horrek aurre egin beharreko erronka handietako bi lortuko ditu: kalitatezko enplegu inklusiboa sustatzea, eta produkzio-sarearen lehiakortasunari lagunduko dion enplegua sustatzea. Horregatik, protokolo hau honako kluster sinatzaileekin egin da: ACICAE, ACLIMA, ERAIKUNE, Euskadiko Elikaduraren Klusterra, GAIA, AFM, HEGAN, MLC ITS Euskadi eta UNIPORT. Hala ere, indarrean dagoen bitartean, egoki iritzitako beste batzuk atxiki ahal izango dira.
2022/02/21 Itsaslur proiektua. Muskizen dagoen nekazaritzako elikagaien berrikuntzarako zentro bat da, berrogeita hamar pertsona enplegatuko dituena, horien % 70 laneratzeko, eta enpleguaren sorreran duen izaera inklusiboa, berritzailea eta kalitatezkoa nabarmendu du.
2022/06/28 DSBE jasotzen duten etorkinak laneratzeko proiektu pilotua abian jartzea, parte hartzen dutenek beren egoera erregularizatu ahal izan dezaten, eta, aldi berean, eskualdeko enpresek beren enplegu-beharretara egokitutako profilak izan ditzaten.
2022/07/20

Profesional prestatuen eta espezializatuen eskari handiko sektoreetan prestakuntza-jarduerak egiteko laguntza-programa. Honako hauek dira: enpresa transitarioen eta aduana-enpresen logistika-sektorea, informatikaren programazioa eta garapena, eta sormen-, kultura- eta musika-industria oso espezializatua. Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatzen da.

Deialdia 2022
Informazio gehiago
2022/07/20
Laguntza-programa, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek beren langileentzako prestakuntza-ekintzak susta ditzaten, zehazki, beren konpetentzia eta kualifikazio profesionalak hobetuko dituzten ekintza estrategikoak.
2022ko Deialdia
Informazio gehiago
2022/07/20
Diru-laguntzen programa, enplegu-nitxo berrien eremuan lanbide-gaitasunei buruzko prestakuntza-ekintzak egiteko. Lehentasunez, langabeei zuzenduta daude, gaitasun digitalak eskuratu eta hobetu ditzaten, pertsonen zaintzaren esparrura, trantsizio energetiko-ekologikora eta ekonomia sortzailera. Ekintza horiek Elkarrizketa Sozialerako Mahaian adostu dira.
Deialdia 2022
Informazio gehiago
2022/07/26 Hainbat erakunderi zuzeneko diru-laguntza ematea, DSBE eta BGI jasotzen duten iraupen luzeko langileei zuzendutako gizarte-bazterketako ibilbide integralen proiektu pilotuak finantzatzeko. (Tolosaldea Garatzen, SA: 236.512.- €; Bermeoko Udala: 290.954 €eta Arrasateko Udala: 236.512.- €) (763.978.- €)
2022/07/26 Arabako Ganberari zuzeneko diru-laguntza bat ematea, Arabako logistikaren eta garraioaren sektoreko prestakuntza-premien identifikazioaren garapena finantzatzeko, Bizkairako eta Gipuzkoarako proiekzioarekin. Sektore logistikoaren egoera aztertu nahi da, arlo horretako prestakuntza-eskaintza, sektoreak prestakuntzaren arloan dituen beharrak detektatu, eta langileen kualifikaziorako berariazko proposamen bat egin. (80.000.- €)
2022/10/11 Desgaitasuna duten pertsonentzako lanpostuak mantentzeko enplegu-zentro berezientzako dirulaguntzen zenbatekoa handitu da, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50etik % 55era, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren babesean.
2022/10/11 Madrilgo Enplegurako Agentziaren eta Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko hitzarmena, orientazio birtualaren arlokoa
2022/12/22 Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren bilera egin zen. Aztertutako gaien artean, oniritzia eman zaio laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura ezartzen duen eta enpresa horien erregistroa ezartzen duen dekretuari.