Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/03 Enpleguaren ardura duten foru-agintariekin eta Eudelekin bilera sorta egitea, langileen prestakuntza errazteko eta lan-merkatuan sar daitezen sustatzeko abian jartzen diren ekintzak koordinatzen saiatzeko. Bizkaiko Enplegu Foru Aldundiarekin, Arabako Foru Aldundi orokorrarekin eta Enpleguko foru arduradunarekin eta Eudel/Euskadiko Udalen Elkarteko presidentearekin bildu dira. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin akordio batera iritsi gara, Elkar Ekin Lanean programaren koordinazio-mahaietan aktiboki parte hartzeko.
2021/03/23
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin lotutako programak eta zerbitzuak arautzen dituen urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroan araututako lan-merkatu arruntean desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntza-programa.
2021eko deialdiaren iragarpena. Informazio gehiago. EBEP. (2021/03/23)
2021eko esleipena.  (2022/09/01)
2021/03/23
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-zentro berezietako lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak finantzatzeko laguntza-programa.
2021eko deialdiaren iragarpena. Más información
Esleipena (2022/07/29)
2021/05/17
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko laguntza-programa, landunentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat.
2021eko deialdia (4.000.000.-€) (2021/05/17). Informazio gehiago.
2021eko esleipena (2022/05/09)
2021/05/25
Lanbide/Euskal Enplegu Zerbitzua. Lan maskulinizatuetan emakume langabeak kontratatzeko eta prestatzeko proiektuetarako diru-laguntzen programa. 
2021eko deialdia. EHAA (2.000.000.- €) (2021/05/25)
2021/06/15
Lanbide/Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan lanbide-orientazioko ekintzen eta zerbitzuen garapena finantzatzeko laguntza-programa.
2021-2023 deialdia. Informazio gehiago. (11.500.000.- €) (2021/05/25)
Hutsen zuzenketa. (2021/06/15)
Esleipena (2022/07/29)
Esleipena (2022/08/18)
2021/06/30
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu-zentro berezietan enplegu egonkorra sortzeko inbertsioetarako laguntza-programa. Diruz laguntzeko, inbertsioa egiten duen zentroak lanpostu egonkorrak sortu behar ditu; eta kontratu behar ditu desgaitasunen bat duten langabetuak eta enplegu-zerbitzu publikoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak. Kontratuak mugagabea izan behar du. Edo aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuak mugagabe bihurtu behar ditu (prestakuntza-kontratuak barne).
2021eko deialdia. Informazio gehiago.
2021/07/13
Enplegu-nitxo berrien eremuan prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa, lehentasunez langile langabeei zuzendua.
2021eko Deialdia. Informazio gehiago. (8.000.000.- €) (2021/07/13)
2021/11/24 Laneko emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko jardunaldia. Oraingoan, Lan Ikuskaritza izango da lansari-berdintasunerako tresna. Gogorarazten da soldata-desberdintasunak mendekotasun ekonomikoa eragiten duela, eta horren adierazpenik krudelena genero-indarkeria dela.
2021/11/25 Euskadi izango da kaleratutako langileak Covid-19 pandemiak kaltetutako sektoreetan birkokatzeko laguntzak jasoko dituen EBko lehen eskualdea. Europako Parlamentuak argi berdea eman dio gaur Lanbidek langile horiek birziklatzeko jasoko duen 1,2 milioi euroko laguntzari, Aukeraberri programaren bidez.
2021/11/30 EDE Fundazioari zuzeneko dirulaguntza ematea, 2021ean lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten emakumeak laneratzeko ibilbideak garatzeko. Arriskuan edo baztertuta edo/eta genero-indarkerian dauden emakumeei laguntzen zaie, gizarteratzeko ibilbide integralak dituzten gizartean erabat eta eraginkortasunez sar daitezen. (40.000.- €)
2021/12/14 Bizkaiko Emakume Enpresari eta Zuzendarien Elkarteari dirulaguntza zuzen bat ematen dA. Helburua: emakumeek zuzendaritza-postuetan duten egoerari buruzko azterlan bat egitea, emakumeen ahalduntzea eta erantzukizuneko postuetan lidergoa sustatzeko. (17.908.- €)
2021/12/14 Lanbideren eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren arteko hitzarmena, Bizitzeko Minimoko Diru-sarrera jasotzen duten pertsonei laguntzeko, laneratzeko eta gizarteratzeko proiektu pilotuak garatzeko. Europako funtsekin finantzatzen da eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren barruan sartzen da. EHAAn argitaratzea. (6.590.000.- €)
2022/03/31
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-zentro berezietako lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak finantzatzeko laguntza-programa.

2022ko Deialdia.

2022/03/31

Enplegu Zentro Berezietako Jarduera Profesionalari Laguntzeko Unitateen finantzaketarako laguntza-programa. Laguntzak ematen dira, bai desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko, bai jarduera profesionalari laguntzeko unitateetarako.

Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitako Enplegu Zentro Berezietako Jarduera Profesionalari Laguntzeko Unitateen 2022ko ekitaldiko finantzaketarako laguntzen deialdia. Laguntzak ematen dira, bai desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko, bai jarduera profesionalari laguntzeko unitateetarako. (65.000.000.- €) (2022/03/31)
2022ko esleipena. (2023/11/23)
2022ko Esleipena (2023/12/11)

2022/05/05
'Morrokotudak' proiektua. Emakume langabeak sektore maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko programa, soldata-arrakala murrizteko eta emakumeak oso gutxi diren sektoreetan sartzeko.
2021eko Deialdia
2021eko Esleipena
2022/05/25
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu-zentro berezietan enplegu egonkorra sortzeko inbertsioetarako laguntza-programa. Diruz laguntzeko, inbertsioa egiten duen zentroak lanpostu egonkorrak sortu behar ditu; eta kontratu behar ditu desgaitasunen bat duten langabetuak eta enplegu-zerbitzu publikoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak. Kontratuak mugagabea izan behar du. Edo aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuak mugagabe bihurtu behar ditu (prestakuntza-kontratuak barne).

2022ko deialdia  Informazio gehiago.
2022ko Esleipena.  (2023/12/13)

2022/05/25
Langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak diruz laguntzeko programa, kontratatzeko konpromisoarekin. Programa honen helburua da prestakuntza espezializatua eta egokia ematea EAEn instalatuta dauden edo ezarri berriak diren enpresek sortutako lanpostu berriei.
2022ko Deialdia. (3.000.000.- €) (2021/12/07)
2022ko esleipena
2022/06/07
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin lotutako programak eta zerbitzuak arautzen dituen urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroan araututako lan-merkatu arruntean desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntza-programa.
2022ko Deialdia.  Informazio gehiago.
2022ko Esleipena. (2023/03/21)
2022/06/21
'Morrokotudak' proiektua. Emakume langabeak sektore maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko programa, soldata-arrakala murrizteko eta emakumeak oso gutxi diren sektoreetan sartzeko.
2022ko deialdia
Esleipena (2023/06/01)
2022/12/20

Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (NextGeneration EU) esparruan, langabeen gaitasun digitalak hobetzeko prestakuntza-programa Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena bultzatzeko eta genero-arrakala murrizteko. Hartzaileak, lehentasunez, 30.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren emakume langabeak dira.

2023ko deialdia (4.200.000 €) (2022/12/20). Informazio gehiago.
2022/12/30
Langabeei zuzendutako teleprestakuntza-modalitatean egiazta daitekeen prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntza-programa, parte-hartzaileek profesionaltasun-ziurtagiriak lor ditzaten.
2023-2024 deialdia (2.000.000.- €) (2022/12/30). Informazio gehiago.
2023/03/07

Enplegu Zentro Berezietako Jarduera Profesionalari Laguntzeko Unitateen finantzaketarako laguntza-programa. Laguntzak ematen dira, bai desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko, bai jarduera profesionalari laguntzeko unitateetarako.

2023ko Deialdia (64.200.000.-€) (2023/03/07). Informazio gehiago.

2023/03/29 Aurrera doa adina lan-bizitzan kudeatzeko plan integral bat abian jartzearekin, kudeaketa eraginkorra eta efizientea ahalbidetuko duena, bere gaitasun guztiak aprobetxatuko dituena eta Euskadiko enpresentzat hain beharrezkoa den giza baliabide bakar bat galtzea saihestuko duena.
2023/05/16
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-zentro berezietako lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak finantzatzeko laguntza-programa.

2023ko Deialdia. 
Informazio gehiago

2023/05/17
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko laguntza-programa, landunentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat.

2023ko deialdia.
Informazio gehiago.
2023ko esleipena. (2024/04/16)

2023/05/17
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu-zentro berezietan enplegu egonkorra sortzeko inbertsioetarako laguntza-programa. Diruz laguntzeko, inbertsioa egiten duen zentroak lanpostu egonkorrak sortu behar ditu; eta kontratu behar ditu desgaitasunen bat duten langabetuak eta enplegu-zerbitzu publikoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak. Kontratuak mugagabea izan behar du. Edo aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuak mugagabe bihurtu behar ditu (prestakuntza-kontratuak barne).

2023ko Deialdia. (2023/05/17)
Informazio gehiago

2023/05/19
Lanbide: Europar Batasuna-Next Generation EB finantzaturiko berreskurapen-, eraldaketa- eta erresilientzia-plana. Landa-eremuetan eta hiri-eremuetan emakumeei laguntzeko programa. 5.000 biztanletik beherako udalerrietan langabezian dauden emakumeei zuzenduta dago, eta laneratzeko berariazko kualifikazioa duten ibilbide pertsonalizatuak eskainiko zaizkie.
2022ko deialdia. Informazio gehiago. (773.662.- €) (2021/12/21)
Aurrekontuaren gehikuntza 429.812.- €.
Aurrekontua handitzea. (85.962.- €)
2022ko Esleipena
2023/05/25

Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (NextGeneration EU) esparruan, langabeen gaitasun digitalak hobetzeko prestakuntza-programa Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena bultzatzeko eta genero-arrakala murrizteko. Hartzaileak, lehentasunez, 30.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren emakume langabeak dira.

2022ko Deialdia. Informazio gehiago  (5.334.915.- €) 2021/12/21)
2022ko esleipena
2023/05/25
Langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak diruz laguntzeko programa, kontratatzeko konpromisoarekin. Programa honen helburua da prestakuntza espezializatua eta egokia ematea EAEn instalatuta dauden edo ezarri berriak diren enpresek sortutako lanpostu berriei.
2023ko deialdia
Informazio gehiago
2023/05/25
'Morrokotudak' proiektua. Emakume langabeak sektore maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko programa, soldata-arrakala murrizteko eta emakumeak oso gutxi diren sektoreetan sartzeko.
2023ko deialdia
Informazio gehiago.
2023ko esleipena. (2024/04/16)
2023/05/25
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko laguntza-programa, landunentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat.
2022ko Deialdia (5.000.000.-€) (2022/06/22). Informazio gehiago.
2022ko aurrekontua handitzea:(1.000.000.-€); Guztira: 6.000.000.-€ (2022/12/02)
2022ko esleipena.
2023/05/25
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin lotutako programak eta zerbitzuak arautzen dituen urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroan araututako lan-merkatu arruntean desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntza-programa.

2023ko Deialdia
Informazio gehiago

2023/05/29
Lanbide. Langabetuen 2022tik 2024ra bitarteko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntzen deialdia.
2022-2024ko Deialdia
Informazio gehiago (65.900.000.- €) (2022/06/21)
2022ko Esleipena
2023/06/20

EAEko lantokietan iraupen luzeko langabezia-egoeran dauden 30 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko laguntzen deialdia.

2019ko Esleipena.
2020ko Esleipena.
2021eko Esleipena

2023ko deialdia.
Informazio gehiago
2023/06/20
Enplegu-nitxo berrien eremuan prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa, lehentasunez langile langabeei zuzendua.
2023ko deialdia.
Informazio gehiago.
2023/07/13
2023 eta 2024 urteen artean langabeen euskarazko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntza-programa.
2023ko Deialdia.
Informazio gehiago
2023/07/27
Orientazio profesionaleko zerbitzuak garatzeko laguntza-programa. Zerbitzu integrala da, eta Euskal Enplegu Zerbitzuaren erabiltzaileei enplegagarritasuna hobetzen, karrera profesionala sustatzen eta kontratazioa errazten edo autoenplegura bideratzen laguntzea du helburu.

2023-2024 deialdia
Informazio gehiago (2023/07/27)
2023/09/05

Kalteberatasun-egoeran edo gizarte-bazterkeriako egoeran dauden 45 urtetik gorako langabeen artean laneratzeko proiektuak garatzeko laguntza-programa. Ekimena ibilbide pertsonalizatuen bidez gauzatuko da, lan-orientazioa, prestakuntza eta enplegua sortzea uztartuz.

2023ko deialdia
Informazio gehiago.

2023/10/17 152/2023 Dekretua, urriaren 17koa, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa. Laguntzen zenbatekoa handitu egin da eta babestu beharreko kolektiboak handitu egin dira.
2023/11/07

Enplegu Zentro Berezietako Jarduera Profesionalari Laguntzeko Unitateen finantzaketarako laguntza-programa. Laguntzak ematen dira, bai desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko, bai jarduera profesionalari laguntzeko unitateetarako.

2024ko deialdia (69.402.148.-€) (2023/11/07)

2023/11/08

50 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko plana. 17.000 eurorainoko dirulaguntza emango da adinekoak kontratatzeko. Deialdia egoera horretan urtebete baino gutxiago daramaten langabeentzat da.

2023ko deialdia (2.200.000 €) (2023/11/08). Informazio gehiago.
2023/12/13
Enplegu-nitxo berrien eremuan prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa, lehentasunez langile langabeei zuzendua.

2024ko Deialdia. Informazio gehiago

2023/12/14
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko laguntza-programa, landunentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat.

2024ko deialdia. Informazio gehiago

2023/12/22
'Morrokotudak' proiektua. Emakume langabeak sektore maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko programa, soldata-arrakala murrizteko eta emakumeak oso gutxi diren sektoreetan sartzeko.

2024ko deialdia Informazio gehiago

2023/12/26

Langabeak gizarteratzeko ibilbideak barne hartzen dituzten programak; talentua atxikitzeko neurriak; hasierako laguntza, autoenplegua sendotzeko eta enpresak sortzeko; eta gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak pertsona kalteberentzat eta lan-merkatutik urrunen dauden gazteentzat. Erakunde onuradunak foru aldundiak eta foru sektore publikoa, EAEko udalak eta tokiko sektore publikoko erakundeak, tokiko edo eskualdeko garapenerako agendak eta enplegua sustatzen diharduten irabazi asmorik gabeko beste erakunde batzuk izan daitezke. Europako Gizarte Funtsa

2024ko deialdia. Informazio gehiago

2024/02/27
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-zentro berezietako lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak finantzatzeko laguntza-programa.

2024ko deialdia. Informazio gehiago

2024/02/27
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin lotutako programak eta zerbitzuak arautzen dituen urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroan araututako lan-merkatu arruntean desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntza-programa.
2024ko deialdia. Informazio gehiago
2024/03/27
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu-zentro berezietan enplegu egonkorra sortzeko inbertsioetarako laguntza-programa. Diruz laguntzeko, inbertsioa egiten duen zentroak lanpostu egonkorrak sortu behar ditu; eta kontratu behar ditu desgaitasunen bat duten langabetuak eta enplegu-zerbitzu publikoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak. Kontratuak mugagabea izan behar du. Edo aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuak mugagabe bihurtu behar ditu (prestakuntza-kontratuak barne).

2024ko Deialdia
Informazio gehiago

2024/03/27
Lanbide: Europar Batasuna-Next Generation EB finantzaturiko berreskurapen-, eraldaketa- eta erresilientzia-plana. Landa-eremuetan eta hiri-eremuetan emakumeei laguntzeko programa. 5.000 biztanletik beherako udalerrietan langabezian dauden emakumeei zuzenduta dago, eta laneratzeko berariazko kualifikazioa duten ibilbide pertsonalizatuak eskainiko zaizkie.

2. deialdia
Informazio gehiago