Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/09
2020ko deialdia, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako.
2020/11/12 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarreren osagarriak ordaintzen dizkie soldata txikienak dituzten langileei, 2020ko uztailean, abuztuan eta irailean aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen bidez kontratuak eteteagatik edo lanaldia murrizteagatik, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna. Lehen deialdi horretan, 5.990 eskatzailek betetzen zituzten aitortzeko baldintzak. (15.466.500.- €)
2021/01/27 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu-erregulazioko espedienteen osagarrien bigarren deialdia, 2020ko urrian, azaroan eta abenduan eta 2021eko urtarrilean kontratuak etenda edo lanaldia murriztuta dituzten langileei, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna (12.000.000.- €)
2021/02/24
Lanbidek erabaki du Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortzea zerbitzuetako prozedurak eta prozesuak homogeneizatzeko, eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat sortzea, egungo Prestakuntza eta Diru Sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzatik bereizita. Neurri horiek Hobetzen proiektuan daude aurreikusita, enplegu-zerbitzu publikoa pixkanaka eraldatzeko.
2021/04/20
COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako aparteko laguntzen programa. 2021eko otsailaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean ABEEE egoeran dauden eta urteko 20.000 eurotik beherako kotizazio-oinarria duten eskatzaile guztiei emango zaie osagarria. Hirugarren deialdia iragarri zena. (3.500.000.- €)
2021/04/28
Enplegu eta Lan Gaietarako Konferentzia Sektorialari jakinarazi zaio Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Enplegurako Berrikuntzarako Euskal Zentroa sortzeko borondatea, Estatuko Sarean sartzeko, Lanbideren Zerbitzu Publikoaren autonomia eta berezitasunak aintzat hartuta.
2021/06/11
2021/06/16
2021/06/29
Dekretu bat onartzen da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen zituena, eta neurri horrek haren egitura aldatzeko eta herritarren zerbitzurako tresna eraginkorragoa bihurtzeko balioko du. Aldaketaren bidez, Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortu nahi da, sareko bulego guztiei koherentzia emateko, bai eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat ere.
2021/07/13 ERTEen eraginpean dauden langileentzako aparteko laguntzen laugarren deialdia onartu da, Covid19-tik eratorritakoentzat. (800.000.- €)
2021/10/07

Europako Batzordeak babestu egiten du Lanbideren AukerabeRRi proiektua, krisian dauden enpresetako langileak birkualifikatzeko eta birkokatzeko, GEEFaren kargura, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren kargura (Esleitutako funtsak: 1.200.000 euro – EBren finantzaketa)

2021/11/11 Lanbidek  Lanbide Hobetzen plana onartu du. Plan horrek enplegu-zerbitzu publikoa eraldatzeko eta hobetzeko eredua dakar, eta aldaketak egin dira antolaketari, arretari, esku-hartzeari, prestakuntzari eta orientazioari dagokienez. Horretarako, epea jarri da.
2022/01/31 Euskal Enplegu Sistemaren Legea egiten hasi da, eragile guztiak ordenatzeko eta politika aktiboetarako eskubide subjektiboa arautzeko. Legearen aurreproiektua egiten hasteko agindua formalizatu da, eta, aldi berean, aurretiazko kontsulta publikoa hasi da, etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsonen eta erakundeen iritziak zuzenean jasotzeko.
2022/06/28 Lanbideren LanApp Bulego Birtualak 10.000 deskarga baino gehiago izan ditu eskuragarri hasi zenetik, 2022ko urtarrilean. Enplegu-zerbitzu publikoa erabiltzen duten pertsona eta enpresengana hurbiltzeko modu berri bat da, euskal geografian zehar banatutako beste 42 bulego presentzialen osagarri.
2022/07/07 LanMentoring Programa. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak sustatutako proiektu aitzindaria, enpresei belaunaldi-erreleboko eta ezagutza-eskualdaketako prozesuetan arrakasta-berme handienekin laguntzeko.
2022/08/30 98/2022 Dekretua abuztuaren 30ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua, prestazioen Zuzendaritza indartzeko eta DSBE eta GPI gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideekin lotzeko. Aldaketa hori "Lanbide Hobetzen" proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horrek herritarrentzako arreta-zerbitzuen eredu berri baten oinarriak ezartzen ditu. Eredu horretan, pertsonen ezaugarrien eta beharren diagnostiko egokia egin behar da, eta, horren ondorioz, zerbitzu eta ibilbide pertsonalizatuak eta dibertsifikatuak definitu behar dira, enplegagarritasun-maila handiago edo txikiagoaren eta enplegura arteko distantziaren arabera.
2022/10/11 Izenpe SAren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetza-akordioa, identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoen eskaerak kudeatzeko. Lanbide Izenperen erregistro-erakunde bihurtzen da. Horrek esan nahi du bere zerbitzu publikoaren erabiltzaileei BakQ ziurtagiriak eman ahal izango dizkiela, dauden 42 bulego fisikoen bidez lurralde-estaldura aprobetxatuz, horrela herritarrei ziurtagiri horiek ematea erraztuz.
2022/10/21 Lanbide: 2022-26 Plan Estrategikoa onartu da. Dokumentu horretan, Lanbideren misioa, ikuspegia, helburuak, ardatzak eta ildo estrategikoak zehazten dira, eta 2026ra arteko hogeita hamar proiekturen bidez antolatuko dira.
2022/10/26 Euskal Herriko Unibertsitateak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeari eta haien hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeari buruzko informazio-sistema bat garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko eranskina.
2022/11/23 Lanbideren eraldaketa-prozesua haren irudira eta arreta-bulegoetara iristen da. Lanbideren logo berria aurkeztu da, herritarrei zerbitzu hurbila eta eraginkorra emateko bokazioa helarazteko.
2022/11/29 Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz, beren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako ezohiko laguntzen programa. Esleipena.
2023/04/04 Enpleguaren Euskal Legearen proiektua. Euskadin, lehen aldiz, lege batek autogobernua garatzen du enplegu-politika aktiboetan, eragile guztien jarduna antolatzen du, lan duina definitzen du, eta diagnostikoa, orientazioa eta lan-prestakuntzarako sarbidea aitortzen ditu herritartasun-eskubide berritzat.
2023/05/23 Erabakia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABE) egindako 2023ko kudeaketagomendioa baimentzekoa, hizkuntzagaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko, Lanbidek programatu edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeentzat eta landunentzat. 
EHHA Esteka (400.000.- €)
2023/06/06 Enplegurako 15 orientazio-plaza berri sortzeko baimena ematen da, Lanbide-Enplegu Zerbitzu Publikoan sartzeko, lana aurkitu edo dagoena hobetu nahi duten pertsonen arreta hobetzeko.
2023/07/20

Lanbideren urteko txostena: Unibertsitateko ikasleen % 86k hiru urteko epean bere gaikuntzari egokitutako enplegua du.

2023/12/14

Enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentroaren egoitza berria. Europako funtsekin eta SEPEk bultzatuta, Lanbidek kudeatzen du zentro hori, laneratzea eta kalitatezko enplegua sustatzen duten proiektu berritzaileak sustatzeko.

2023/12/21

15/2023 Legea, irailaren 21ekoa, Enpleguari buruzko Legea onartu da, Euskadiko politika publiko guztietan lan duinaren irizpidea sartzera behartzen duena. Lan-orientaziorako eta -aktibaziorako eskubide subjektibo gisa sartzen ditu leihatila eta lan-historia bakarrak, gobernantza partekatua eta udalen funtsezko zeregina.

2024/01/23 Erabakia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematekoa, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean jasotako jarduketen esparruan.
2024/02/07 Enpleguaren Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratzea, erakundeen arteko eraginkortasun eta koordinazio handiagoa lortzeko. "Helburua herritarrentzat benetan baliagarriak izatea da, eta, horretarako, une oro zertan ari den jakiteko espazio partekatu bat sortzen da. Baliabideak antolatu eta modu orekatuan banatuko dituen mapa egingo da, ingurune bakoitzaren beharretara egokituta, eta elkar osatuko dugu. Mapa horretatik abiatuta, Enpleguaren Euskal Sarea eta lurralde bakoitzean leihatila bakarra eta Erkidego osorako leihatila birtual bat ezarriko ditugu, non denok informazio bera izango dugun.
2024/02/27

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABE) 2024an egiteko kudeaketa gomendioarena. Horren bidez, euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egingo dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabe eta landunentzat.

2024/02/27

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Hezkuntza Sailari egiteko kudeaketa-gomendioarena. Horren bidez, 2024-2025 prestakuntza programazioa egingo da, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako, Elikagaigintzako eta Itsas Arrantzako lanbide-arloetako langile landun zein langabeentzat.

2024/02/27 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Hezkuntza Sailari egindako kudeaketa-gomendioaren akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei eta landunei zuzendutako 2024-2025 prestakuntza-programazioa egiteko.
EHAA
2024/03/14 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren arteko kudeaketa-gomendioa, 2024ko prestakuntza-programazioa egiteko, EAEko lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran parte hartzen duten pertsonei zuzendua.
2024/04/19 Iraupen luzeko langabezia: Lanbiden izena emanda dauden langabeei erreferentziazko profesional bat esleitzen zaie lana bilatzen laguntzeko.