Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/25
Lanbidek toki-erakundeek Gazte Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan gazteak kontratatzeko 2020rako laguntzen deialdiaren aldaketa argitaratu du.
2021/02/12
Euskal unibertsitateetako errektoreekin kontrastatzen da prestakuntza-profilak lan-merkatuaren beharretara egokitzen direla, eta 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia landu duten ildoak azaltzen dira.
2021/03/10 Reactívate programa aurkeztu zen, gazteei ikasteko eta enplegua lortzeko aukera emateko. Enpresak eta gazteak elkartu nahi ditu, esperientzia profesionala ahalbidetzeko. Novia Salcedo Fundazioaren bidez, berrehun gaztek lan-merkatuan sartzeko falta zaien esperientzia profesionala eskuratu ahal izango dute aurten. (1.000.000.- €)
2021/04/20
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuaren bidez araututako Hezibi programa, gazteak ikas-ekinezko erregimenean prestatzeko eta lan egiteko.
Hezibi programa, 2021Deialdia. Infoirmazio gehiago.
2021/04/20
Lehen Aukera laguntza-programa.  Beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu ahal izango dira.
2021eko Deialdia. (4.000.000.- €) (20/04/2021)
2021eko esleipena.(2022/02/11)
2021/05/05
Lanbide. EAEn kualifikazio txikiko gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa.
2020-2022 deialdia. Esleipena. (2021/05/05)
2021/05/12
Txanda-kontraturako laguntzen Programa. Azken hartzaileak dira, alde batetik, lanaldi osoko txanda-kontratu baten bidez kontratatzen diren 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako langileak edo langabeak. Kontratu horrek mugagabea izan beharko du hasieratik, edo, beranduenez, ordeztutako pertsonak erretiro osoa hartzen duen unetik aurrera.
2021eko deialdia (1.000.000.-€) (2021/05/12). Informazio gehiago.
2021eko esilepena (2022/01/25).
2021/11/03 B-Kanpus Bilbaoren inaugurazioa, Bridgestone lantegiak Basauriko instalazioetan sustatu duen Euskadiko industria-prestakuntzako lehen eskola. Zentro berriak langabetuak prestatu nahi ditu manufaktura-sektorean lan egiteko
2021/12/07
Lanbidek lehen aldiz deitu du administrazio publikoetan lehen esperientzia profesionala izateko programa, EB-NextgenerationUE erakundeak finantzatutako PRTR programaren esparruan. 16 eta 30 urte bitarteko gazteei administrazio publikoetan eta sektore publikoko erakundeetan lehen esperientzia profesionala emateko programa.
Deialdia 2022. Informazio geihago. (7.516.326.- €) (07/12/2021)
2021/12/07
Lehen Aukera laguntza-programa.  Beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu ahal izango dira.
2022ko Deialdia. Informazio gehiago. (4.000.000.- €) (07/12/2021)
Aurrekontu gehikuntza:(3.997.221.-€) (2022/11/24)
2021/12/21
Europar Batasuna-Next Generation EBk finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, "Ikerketa" programa finantzatzeko laguntza-programa. Ikerketa Programaren helburua 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteak kontratatzea da, baldin eta langabezian badaude eta dagokion enplegu-zerbitzu publikoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda badaude kontratu-harremana hastean. 596 gazte kontratatu nahi dira, ikerkuntza-profila dutenak, eta II-ko profila dutenak esparru guztietan, hala nola osasun-arloan, datu-ingeniaritzan, ekonomia berdean, arlo sozial, kultural eta artistikoetan edo beste edozein ikerketa-eremutan.
2022ko deialdia. Informazio gehiago. (9.715.706.- €) (21/12/2021)

Aurrekontua handitzea. Informazio gehiago (6.500.000 €)

2021/12/21 Estatuko Enplegu Zerbitzuaren (SEPE) eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmena, bereziki ahulak diren gazteei eta mikroenpresei zuzendutako proiektu pilotuak garatzeko. Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren Europako funtsetatik  datorren finantzaketa. (2.000.000.- €)
2021/12/31
Txanda-kontraturako laguntzen Programa. Azken hartzaileak dira, alde batetik, lanaldi osoko txanda-kontratu baten bidez kontratatzen diren 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako langileak edo langabeak. Kontratu horrek mugagabea izan beharko du hasieratik, edo, beranduenez, ordeztutako pertsonak erretiro osoa hartzen duen unetik aurrera.
2022rako deialdia (1.000.000.-€) (2021/12/31). Informazio gehiago.
2022ko aurrekontuaren igoera (168.882.-€) (2022/12/02). Guztira: 1.168.882.-€.
2022/02/28 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak laneratze-kalitate handiagoa lortzen du Lehen Aukera programan parte hartzen duten pertsonen artean, programa egiten ez duten gazteen aldean. Horrela dio Iseak Fundazioaren ikerketa batek. Ikerketa Lan eta Enplegu Sailak enkargatu zuen, enplegu- politika publikoen eragina ebaluatzeko.
2022/03/22 Novia Salcedo Fundazioari zuzeneko diru-laguntza ematea, gazteak laneratzera bideratutako proiektu pilotuak garatzeko, bi proiektu-ildoren barruko jarduketen bidez: «Bereziki kalteberak diren kolektiboak» eta «ekintzailetza» eta «mikroenpresak». (2.000.000.- €)
2022/05/05
Lanbide. EAEn kualifikazio txikiko gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa.
2021-2023 deialdia. Informazio gehiago.
2021-2023 Esleipena
2022/06/07
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuaren bidez araututako Hezibi programa, gazteak ikas-ekinezko erregimenean prestatzeko eta lan egiteko.
2022ko Deialdia. Informazio gehiago
2022/06/07

Diru-laguntzen Programa, toki-erakundeek gazteak kontratatzeko, Euskadiko 2021-2027 FSE Plus Programaren esparruan.

2022ko Deialdia. Informazio gehiago
2022ko Esleipena. Informazio gehiago.
2022/07/12 Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Lanbideren arteko lankidetza-hitzarmena aldatzea eta luzatzea, lan-merkatuan sartzeari buruzko informazio-sistema bat garatzeko eta unibertsitateko graduatuak hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeko.
2022/08/18

Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzen 2021-2023ko deialdiaren babesean eman diren dirulaguntzak.

Esleipena
2022/09/13
Lanbide. EAEn kualifikazio txikiko gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa.

2022-2024ko Deialdia.
Informazio gehiago.

2022/09/29

EGFren Programa Eragilearen esparruan eta/edo 2014-2020 aldirako Gazte Enplegurako Programa Eragilearen esparruan: Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzen Programa.

Esleipena
2022/12/30
Txanda-kontraturako laguntzen Programa. Azken hartzaileak dira, alde batetik, lanaldi osoko txanda-kontratu baten bidez kontratatzen diren 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako langileak edo langabeak. Kontratu horrek mugagabea izan beharko du hasieratik, edo, beranduenez, ordeztutako pertsonak erretiro osoa hartzen duen unetik aurrera.
2023ko deialdia (1.200.000 €) (2022/12/30). Informazio gehiago.
2022/12/30
Lehen Aukera laguntza-programa.  Beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu ahal izango dira.
2023ko deialdia (7.000.000.-€) (2022/12/30). Informazio gehiago.