Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Ponentzia berriak sortzea EGAn

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eusko Jaurlaritzak, Taxiek eta TIGek TIG sektorearen Euskadirako araudi berriaren oinarriak adostu dituzte.  Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 17an onartu zuen Euskadiko TIGen zerbitzua emateko baldintzak jasotzen zituen Dekretua; izan ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren aldeko txostena jaso zuen, erregulazioa proportzionatua, diskriminaziorik gabea eta zuzenbidearen mendekoa zela iritzita. Abenduaren 20ko EHAAn argitaratu zen, eta hurrengo egunean jarri behar zen indarrean. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kautela bereziko neurriak hartu ditu, eta, horren ondorioz, bi alderdi (30 minutu aurretik kontratatzea eta ibilgailuak ezin geolokalizatu ahal izatea) geldieran utzi dira, eta, beraz, ezin dira aldatu, eta indarrean jarraitzen dute honako neurri hauek: TIGek ezin dute bezeroen bila ibili kaletik, ezin dute aparkatu bide publikoetan, ezin dira noragabe ibili ez badira ari zerbitzurik ematen, eta zerbitzu guztien berri eman behar diote Estatuko komunikazio-erregistroari.

2020/01/30

Euskadiko TAXI-TIGen Mahai Sektoriala eratu da. 2019ko ekainaren 5ean, agindu bat argitaratu da  EHAAren 127. zenbakian, eta haren bidez, Euskadin egoitza duten TIGei eskatzen zaie ezen beren ibilgailuetan, zehaztutako toki batean jartzeko zerbitzu hori ondorio guztietarako emateko baimena identifikatzen duten bereizgarri autonomikoak.

2020/01/30

Zamaketaren ponentzia eratzen da: Errepide bidezko garraiorako karga zamatzeari buruzko gida bat, EAE osorako, eztabaidatu eta onartu da (Europako Zuzentarauaren transposizioaren eta 2018ko arau-aldaketaren ondorioz). Euskadiko garraiolarien elkarte guztiek, zamaketariek, garraio bitartekariek, portuko espezialistek, Ertzaintzak eta trafikoko agente guztiek eta hiru foru-aldundiek parte hartuta, 2019ko ekainean amaitu da Estibaren Euskal Gidaren idazketa, lantaldearen azken bilera egin ondoren. Interes-taldeei (trafikoko eta ikuskaritzako agenteak, garraiolariak eta zamaketariak) zuzendutako komunikazio eta prestakuntza espezifikoko lanetan aurrera egin da; horrez gain, APP bat garatu da. Urrian eta azaroan sei prestakuntza-jardunaldi monografiko egin dira, horietatik hiru (bat lurralde bakoitzeko) garraiolariei zuzendu zaizkie, eta beste hiru kontrol eta ikuskapeneko agenteei, Arkauteko dependentzietan.

2020/01/30

TAXIaren ponentzia eratzen da: Gizartearen beraren bilakaera kontutan hartuta, eta hobekuntza teknologikoak eta zerbitzu-sistema modernoagoetarako egokitzapena oinarritzat hartuta, taxiaren sektoreak aurrera egiten jarraitu behar du bere ibilgailuak eta ibilgailuko zerbitzuak moderniza daitezen, eta hala, erabiltzaileek aukera izan dezaten informazioa eta ordaintzeko moduak hobeto kudeatzeko eta unitateak beren beharren arabera hautatzeko (disfuntzio fisikoa edo kognitiboa duten pertsonak, haurrak dituzten helduak, ekipamendu handiak...). Administrazioak eta sektorea hobetzeko elementuak aurkitzen ari dira, sektorearen lehiakortasuna hobetzeko

2020/01/30

IRISGARRITASUNA garraioan ponentzia eratzen da. Helburua da garraio publiko integratu, koordinatu eta intermodalen erabileran irisgarritasun-maila egokia sustatzea, ondo identifikatuta zer elementu eta azpiegituratan esku hartu behar den irisgarritasun hori errazteko lurraldeko alde guztietan –baita landa-ingurunean ere–, eta irisgarritasun-planak definitu eta ezartzea.

2020/01/30