Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Instalazioen egokitzapena eta hobekuntzak portuaren kudeaketan eta azpiegituretan.

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Bermeoko portuko kai-mutur babesgarria indartzeko lanak amaitu dira. Azpiegitura hori berreraikitzea, konpontzea eta indartzea izan da lanen xedea, olatu erasotzaileen aurrean egonkortasuna bermatzeari eta, horrela, portuko jarduera behar bezala garatzen laguntzeari begira. Egindako obraren balorazio ekonomikoa 4.744.956,20 eurokoa da.

Kai-muturraren luzetarako 755 metroetan egindako lanetan, 8.582 metroko pilotaje txikia egin da kokotean, kokotea igo da (sekzioen arabera, 4.676 m3 hormigoi armaturekin eta 3.892 m3 hormigoi-masarekin), eta kai-mutur babesgarriaren kanpo-mantua indartu da, dentsitate handiko hormigoizko 40 tonako 589 bloke kubiko, 60 tonako 179 bloke kubiko eta 80 tonako 52 bloke kubiko fabrikatuz, garraiatuz eta jarriz.

2017ko ekaina

2018/05/29 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Zumaiako portuko kanpoko kai-muturra indartzeko eta konpontzeko lanak amaitu dira. Kai-muturrak zituen ezegonkortasun-arazoari eta segurtasun-gabeziari behin betiko irtenbidea emateko xedez egin dira lanok. Egindako obraren zenbatekoa ekonomikoa 1.981.756,22 € eurokoa da.

Kai-muturraren 575 metroetan egindako lanek hiru zati nagusi eduki dituzte: kai-muturraren kokotea igo eta zabaldu da tarte zaharrenean, 4.000 m3 hormigoi armaturekin eta 118 paldo txikirekin; kanpo-ezponda indartu da, dentsitate handiko 40 tonako eta 50 tonako hormigoizko blokeekin, eta babesa jarri da barneko harri-lubetaren aurrean, bloke arinduekin.

2018ko urtarrila

2018/05/29 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Bermeoko Portua Antolatzeko Plan Bereziaren 2. aldaketa onartu da. Plan horrekin, batetik, Frantxua eremua eta iparraldeko kaiaren eremua berrantolatu nahi dira, eta, bestetik, Erroxape kaiaren oinaren okupazio-azalera handitu nahi da.

2017ko ekaina

Aprobación definitiva de la 2ª Modificación Puntual del Plan Especial de Ordenación del Puertos de Bermeo y publicación en el BOPV y BOB.

Noviembre 2018

2018/12/17 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

EKPk (Euskal Kirol Portuak) Donostiako hegazkin-ontziko obra lizitatu, esleitu eta hasi du.

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/43881-ekp-adjudica-por-millones-euros-plazo-meses-ejecucion-las-obras-del-portaaviones

2018ko apirila

2018/05/29 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Itsas Ardularitza Eskolak, hitzarmenpean, Deustuko Unibertsitateari lagako dio itsas gaiei buruzko liburutegia, 2.500 ale dituena, ikasleek errazago egin ahal izan ditzaten bertako kontsultak. Biak elkarlanean aritzen dira itsas garraioarekin eta itsasoko zein portuetako enpresen kudeaketarekin zerikusia daukaten prestakuntza- eta ikerketa-proiektuak eta -jarduerak diseinatzeko eta garatzeko orduan.

2018ko maiatza

2018/05/30 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Debako, Donostiako, Getariako, Hondarribiko, Mutrikuko, Orioko eta Zumaiako portuetako Itsas Barne Planak idatzi eta onartu ditu Portuetako Zuzendaritzak. (2017ko abendua).

Portu Zuzendaritzak Itsasoko barne-planak idatzi eta onetsi zituen, portu hauentzat: Plentzia, Armintza, Mundaka, Elantxobe, Ea, Lekeitio eta Ondarroa. (2018ko martxoa).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

"Lekeitioko portuko ur-xaflaren berrantolaketa" proiektua idatzi da. Proiektu horrekin, pantalanak jarriko dira, eta portuko ontzien eta erabiltzaileen irisgarritasuna, segurtasuna eta zerbitzuak hobetuko dira.

2018ko maiatza

2018/05/29 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak eta Orioko Udalak lankidetza-hitzarmena sinatu dute Kai Aurreratuaren Proiektua elkarren artean finantzatzeko.

Desplazaturiko kaia eraikiko da, Herriko Plazaren aurrean, atrakatzeko aukera emango duena, eta hirigintza-arloko berrantolaketak Orioko plazaren inguruko bideetan ere izango du eragina. Lanen kosturako jotzen dena: 1.680.976 €, Eusko Jaurlaritzak 1.165.333 € finantzatuta. (2018ko azaroa).

Orioko portuan kaia handitzeko lanak egiteko lehiaketaren deialdia egin zen. (2019ko martxoa)

Berria
2018.eko azaroak 16
Eusko Jaurlaritzak eta Orioko Udalak lankidetza hitzarmena sinatu dute, Kai Aurreratu Proiektua elkarren artean finantzatzeko
2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak lehiaketa publikora atera du «Ondarroako portuko arrain-lonja berria» eraikitzeko kontratua. (2018ko abuztua).

Esleipenduna ONDARROA (BYCAM, ALTUNA Y URIA, GAIMAZ) ABEE izan da, 16.600.108,18 €-ko aurrekontua aurkeztu baitu (BEZa kanpo), eta exekuzio-epea 47 hilabete ingurukoa izango da. Aurreikusitakoaren arabera, lanak 2019 hasieran hasiko dira.

Era berean, Obraren Zuzendaritza ere atera da lehiaketa publikora, eta horren behin-behineko esleipenduna ESTEYCO SA izan da, 402.000,00 €-rekin (BEZa kanpo). (2018 abendua).

Zuinketa-akta sinatu zen, eta hasiera eman zitzaien horrela Ondarroako portuko arrain-lonja berriaren obrei. (2019ko martxoa).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak kontratu hau atera du lehiaketara, bi lote bereizitan: «Bermeoko portuko Xixili kaiaren konponketa eta errefortzua, baita merkataritza-kaien zolaketa eta zerbitzu-birjarpena ere». (2018ko uztaila).

Kontratua hauei esleitu zaie: VIUDA DE SAINZ (1. lotea) eta FERROVIAL (2. lotea) enpresei, 1.027.651,54 € eta 1.508.704,95 € zenbatekoekin hurrenez hurren (BEZa kanpo). Exekuzio-epea 7 hilabete inguru izango da. Aurreikusita dago lanak 2019 hasieran hasiko direla.

Obraren Zuzendaritzarako laguntza teknikoa lehiaketa publikora atera da, eta horren behin-behineko esleipenduna ESTEYCO SA izan da, 52.113,08 €-rekin (BEZa kanpo). (2018 abendua).

Bermeoko portuko Xixili kaia konpontzeko eta sendotzeko lanak hasi ziren. 1. Lotea. (2019ko martxoa).

Bermeoko portuko merkataritza-kaia zolatzeko eta bertako zerbitzuak berritzeko lanak hasi ziren. 2. Lotea. (2019ko urtarrila).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Larrialdi-deklarazioa ezartzearen ondorioz, «Donostiako portuaren ahoan dagoen hegoaldeko muturraren egonkortzea» proiektua idatzi da, azpiegitura horri azpi-berritzea egin eta Donostiako portua ixtea eragingo lukeen erortzea saihesteko. Lizitazio-izapideak ere hasi dira.

2018ko apirila

CONSTRUCCIONES AMENABAR SA enpresak egingo ditu lanak, 848.000,49 €-ko gutxi gorabeherako zenbatekoarekin  (BEZa kanpo). Lanak 2019ko hasieran amaitzea aurreikusi da.

2018ko uztaila

2018/12/17 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2019/2/12. Eusko Jaurlaritzak Ondarroako portua dragatzeko lanak burutu ditu.

Berria
2019.eko otsailak 12
Hastear dira Ondarroako portua dragatzeko lanak
2019/03/21 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

2019/02/18 Erroxape moila (2, 3, 4 eta 5) konpontzeko lanak hasi dira Bermeoko portuan, azalera osoaren zeladura konpontzeko helburuarekin, eta une honetan, itsasoaren eraginez eta merkataritza arloko enpresen zamaketa lanetarako erabiltzen den makinaria astuna erabiltzearen ondorioz, sortutako narriadura egoera konpontzeko.

Berria
2019.eko otsailak 18
Hasi dira Bermeoko portuko Xixili-Erroxape moila konpontzeko lanak
2019/03/21 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Bermeoko Portuko Antolamenduari buruzko Plan Bereziaren 3. Aldaketaren ingurumen-izapideak hasi ziren; Ontzitegiko kaiaren ingurua berrantolatzean eta Erroxape kaia handitzean datza plana. (2019ko otsaila).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak eta Mutrikuko Udalak lankidetza-akordio bat sinatu zuten Mutrikuko Portuko San Nikolas Ermitaren azpiko ezponda egonkortzeko obrak batera finantzatzeko. Beharrezkoak diren jardueren gutxi gorabeherako kostua, onetsitako proiektuaren arabera, hau da: 154.281,00 €. (2018ko azaroa).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Amaiera eman zitzaien Hondarribiko Iterlimeneko itsaslabarra egonkortzeko lanei, 2017ko uztailean Hondarribiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskadiko Autonomia-erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatutako hitzarmenaren arabera. Hitzarmenean zehazten den likidazio-zenbatekoa 2.332.180,92 eurokoa da, eta Eusko Jaurlaritzak % 33,34 ordaindu du. (2018ko uztaila).

2019/04/15 Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea