Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Garapenerako lankidetzako tresna berrikusiak eta berrituak eskura izan, eta estrategia espezifikoen ezarpena bultzatu

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako (GLEAko) Ignacio Ellacuría 2019ko sarirako hautagaiak aurkezteko deialdia egin du. Saria oroigarrizko artelan bat eta 15.500 euro dira. 

Berria
2019.eko urriak 23
Ireki da Ignacio Ellacuría garapenerako lankidetzako sarira hautagaiak aurkezteko epea
2019/12/17 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak ekarpen ekonomikoa egiten dio Nazio Batuen Larrialdi kasuetarako Ekintzarako Funts Zentralari, krisi humanitarioei erantzun azkarra emateko eta gutxi finantzatutako larrialdietako premia humanitarioei heltzeko. (100.000.- €) (2019/09/27)

Berria
2019.eko abenduak 10
Euskadik Nazio Batuetako Larrialdietan Erantzuteko Funtsa Zentralari laguntzeko konpromisoa hartu du
2019/12/11 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

2018ko NBE luzapenena. Nazio Batuen erakundeko nazioarteko erakundeentzako eta erakunde horiei loturiko pertsona juridikoentzako laguntzak, 2018. urtean erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntarioei bekak emateko. Zenbatekoa: 240.000 € 

2019/10/02 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko lau bekaren deialdia egiten baita 2019rako. Zenbatekoa:  80.000 €  

Berria
2019.eko irailak 09
Garapenerako lankidetzan profesionalak espezializatzeko beken deialdia ireki da
2019/12/17 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzen 2019ko deialdia eginda. Ekintza humanitariorako proiektuetarako zenbatekoa: Ekintza humanitarioko proiektuak: 1 M€/ Ekintza Humanitarioko estrategia: 2,9 M€. 

Berria
2019.eko irailak 06
Ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzen 2019ko deialdia irekiko da irailaren 10ean
Berria
2019.eko urriak 29
2019ko deialdiko ekintza humanitarioko proiektuek iheslariak eta desplazatuak lagunduko dituzte
Berria
2019.eko abenduak 02
2019ko ekintza humanitarioko estrategiek aurre egingo diete haurrek eta emakumeek jasaten duten indarkeriei
2019/12/04 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Gobernu bilerak onartu du Ekintza Humanitarioko esku-hartzeak arautzen dituen dekretu berria.     

Dekretu berria bat dator Eusko Jaurlaritzak 2017an onartutako Ekintza Humanitarioko Estrategiarekin, helburu duena sistema humanitarioko erronketako batzuei aurre egitea. gatazken eta beste indarkeria-egoera batzuen ondorio diren krisiek kalte egindako biztanleriak babestea lehenesten du eta  mantendu egiten ditu arautzen zituen esku hartzeko bi modalitate finantzagarriak: Finantzazio-lerro iraunkorra,urte osoan zabalik dagoena eta ekintza humanitarioko proiektuak; eta Ekintza humanitarioko oinarrizko estrategia-lerroa, norgehiagoka-araubideko prozedura jarraitzen duena.

Berria
2019.eko ekainak 18
Jaurlaritzak ekintza humanitariorako laguntza-sistema berrantolatu du (Gobernu Bilera 2019-06-18)
2019/06/19 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

2019an Eusko Jaurlaritzak 250.000 euro bideratu ditu genero-berdintasunaren aldeko antolaketa aldaketarako prozesuak bultzatzeko lankidetza-erakundeei laguntzeko.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak lankidetza erakundeetako genero desberdintasunak kentzea da prozesu horien helburua, barruan gauzak egiteko eta pentsatzeko dauzkaten moduak eraldatzeko ekintzen bidez.

Berria
2019.eko urriak 30
Erakunde barnean genero ekitatearen aldeko planak garatuko dituzte bost GGKEk
Berria
2019.eko ekainak 19
GGKEk bere erakundeetan genero berdintasunaren aldeko planak gara ditzaten laguntzeko deialdia atera da
2019/10/30 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Garapenerako lankidetza proiektuetarako diru-laguntzen deialdiak Eusko Jaurlaritzak gai honetan burutzen duen jardueraren ardatza osatzen du eta hiru modalitate hauetako proiektuak finantzatzeko dira: Garapenerako lankidetza proiektuak, garapen produktiborako , prestakuntzarako eta laguntza teknologikorako proiektuak eta Euskal Autonomia erkidegoan garapenari buruz egindako Hezkuntza proiektuetarako diru-laguntzak. Zenbateko: 30M€ (2019/05/28)   

Berria
2019.eko abenduak 11
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak lagunduko ditu garapen lankidetzako, produkzio garapeneko eta gizartea eraldatzeko hezkuntzako 69 proiektu
Berria
2019.eko maiatzak 28
Jaurlaritzak aurten 30 milioi euro bideratuko ditu garapenerako lankidetza proiektuetara (Gobernu Bilera 2019-05-28)
2019/12/11 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Joan den urtean 48 milioi euro bideratu zituen Eusko Jaurlaritzak lankidetzako eta hezkuntzako proiektuak, ekintza humanitarioko laguntzak eta bekak finantzatzera

2018an Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak lagundu egin du Hegoaldeko 30 herrialdetan baino gehiagotan eskubideetarako sarbidea eta betearazpena bermatzen, baita giza garapen jasangarriaren, justiziaren eta solidaritatearen alde euskal populazioa sentsibilizatzen ere 

Berria
2019.eko urtarrilak 03
Joan den urtean 48 milioi euro bideratu zituen Eusko Jaurlaritzak lankidetzako eta hezkuntzako proiektuak, ekintza humanitarioko laguntzak eta bekak finantzatzera
2019/01/10 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Onartu da 62/2017 Dekretua, martxoaren 21ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak.

2019/10/04 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Ekintza Humanitarioko Estrategia (2018-2023) abian jarri da. Estrategia hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren erreferentziazko dokumentua da eremu horretan. Dokumentuaren xedea 2018-2023ko aldirako politika humanitarioa planifikatzea da, nazioarteko sistema humanitarioari lagun diezaion dituen espezifikotasun eta eskumenekin.

EAHk lau ardatzetan antolatzen diren ekintzak proposatzen ditu: krisialdiak kalte egin dion biztanleria babestea; erakundeak indartzea, beren lana eraginkortasun handiagoarekin gauzatu dezaten; herritarrak informatu eta sentsibilizatzea, ekintza humanitarioan parte har dezaten; eta GLEAren eginkizuna eta beste eragile batzuekin duen koordinazioa indartzea, bere politikaren kalitatea hobetzeko.

2019/01/10 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

Onartu da 40/2018 Dekretua, martxoaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak.

Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetza erakundeei eman beharreko laguntzak. Lankidetza-erakundeetako genero desberdintasunak kentzea da prozesu horien helburua, barruan gauzak egiteko eta pentsatzeko dauzkaten moduak eraldatzeko ekintzen bidez.

2019/01/10 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia

2017ko martxoaren 3an, (H)ABIAN 2030 - Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Euskal Estrategia aurkeztu zen jendaurrean. Euskal erakunde publikoak, GGKEak eta Euskadiko beste erakunde eta mugimendu batzuk giza eskubideetan eta botere-harreman zuzenetan oinarrituta egongo den eta globalaren eta bertakoaren arteko lotura bat sorraraziko duen gizarte bat eraikitzeko ekimenak egitera bultzatuko dituen esparru-dokumentu bat da.

2019/01/10 Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia