Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarriak egitea bultzatu

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kontziliazio-baimenak parekatzea onartzen duen erabakia. (2019/09/17)

2019/10/18 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailak abian jarriko du prestazio ekonomiko bat aitatasun-eszedentzietarako, hamasei aste betetzeraino, jaio eta hurrengo hamabi hilabetean; eszedentzia hori ezingo da amatasun-baimenaren aldi berean hartu eta zenbatekoa kotizazio-oinarriaren % 100en baliokide izango da

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

DIRULAGUNTZAK: Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak a 34.985.774 euro bideratuko ditu 2018an familia- eta lan-bizitza uztartzeko laguntza ekonomikoak finantzatzera.

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

2018/03/17: "Aita”: gizarte-sareetan aitatasuna modu kontzientean eta konprometituan hartzeak duen garrantzia sustatzea

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

Lanbidek 2.380.000 eruro bideratu ditu familia- eta lan-bizitza uztartzeko bide ematen duten enpresentzako laguntzetara (Gobernu Bilera 2018-10-16)

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

FAMILIEN ALDEKO ITUNA: Euskal Erakunde guztiek sinatutako dekalogoa non bigarren puntuan zera jasotzen den "Aitek eta amek beren seme-alabei behar besteko denbora guztia eskaini ahal izateko bide ematea eta, horretarako, gizarte-denbora egokiago antola dadin sustatzea eta antolamendu erantzunkideari bide ematea"

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

CONCILIA 30 PROGRAMA: euskal familiei beren bizitza eta lana uztartzeko aukera ematea eta, horrela, jaiotza-tasa eta Euskadiko belaunaldi-txandakatzea hobetzeko; enpresa-mundua norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeak eskaintzen dituen aukeren gainean sentsibilizatzea, kostu ekonomiko baxua eta gizarte-onura handia dakarrelako; kontziliazio erantzunkiderako neurriak ezartzearen alde egiten duten enpresei aholkularitza eta gizarte-aintzatespena eskaintzea; familia-, lan- eta gizarte-antolaketa erantzunkideari bide ematea, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko apustua egiten duena; eta Euskadiko enpresa guztietara estrapola daitezkeen esperientzia arrakastatsuak aztertzea. 2017an 3 enpresa partehartzaile. 2018an, 30 enpresa.

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

OSASUNA ETA GENEROARI BURUZKO JARDUNALDIAK:

22/05/2017: Lan-denborak, Europako osasunean genero desberdintasunen adierazlea

28/05/2018: Depresiotik suspertzea: generoa, gorputza eta aldaketa-gaitasuna

28/05/2019: Zaintza eta bere eragina osasuneko genero desberdintasunetan

2019/06/10 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria