Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Berdintasunerako gobernantza hobetu, genero-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak indartuz

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

EMAKUNDEREN ZUZENDARITZA KONTSEILUA: Emakunderen zuzendaritza organoak, honako kide hauek ditu: Kontseiluburua, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria; Kontseiluburuordea, Emakundeko Zuzendaria, eta Eusko Jaurlaritzako sail hauetako Kontseilukideak: hezkuntza, lana, osasuna, industria, kultura eta gizarte gaiak; foru eta toki-administrazioetako ordezkariak; Eusko Legebiltzarraren ordezkariak eta Emakunderen Aholku Batzordeko ordezkaria.

17/5/2017: VII plana egiteko abiatu den parte hartze prozesuaren berri eman du Emakunderen zuzendaritza kontseiluak

22/5/2018: Emakume eta Gizonen VII Berdintasunerako Plana onartu du Emakunderen Zuzendaritza Kontseiluak

6/3/2019: Emakunderen Zuzendaritza Kontseilua bildu da gaur Iñigo Urkullu buru zela eta bertan Berdintasunerako Legea aldatzeko aurreproiektuaren zirriborroa aurkeztu da.

2019/03/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

ERAKUNDEARTEKO BATZORDEA emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa

29/6/2017: Ohiko bilkura

12/12/2018: Emakume eta Gizonen Berdintasunerako erakunde arteko batzordearen bilera: Gaur goizean Berdintasunerako Erakundeen arteko Batzordea bildu da Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen egoitzan, Gasteizen. Batzorde hau emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan erkidegoko, foru eta toki administrazioek egiten dituzten politikak eta programak koordinatzen dituen organoa da. Gaurko bileran, besteak beste, mahaigainean izan dituzte honako gaiak: EAEko berdintasun politiketan kalitate estandarrak ezartzeari buruzko akordio proposamena eta Europako Batasuneko Berdintasun Indizearen gaineko informazioa.

2018/12/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

SAILARTEKO BATZORDEA emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa

27/6/2017: Berdintasunerako sailarteko batzordea bildu da lehendakaria buru zuela

3/7/2018: Sailarteko Batzordearen ohiko bilkura

2019/02/26 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINSAREA: Berdinsarea Emakundek eta Eudelek bultzatu dute. Xede du udalerrien arteko lan-gune izatea, gune arin eta eraginkorra, berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka toki administrazioetan kudeatzen diren programak eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzeko. Horretarako, jarduera eta ebaluazio irizpide bateratuak zehaztuta.

20/12/2016: Berdinsarearen 10. Urteurrena: Emakundek eta EUDELek Sarea Europako erreferente bihurtzea nahi dute

24/05/2018: EUDELek eta Emakundek udal araudi berrian generoko ikuspegia txertatzeko gida aurkeztu dute

25/02/2019: Gaur goizean Berdinsarearen jarraipen batzordea bildu da Emakundeko egoitzan. Berdinsarea EUDELek eta Emakundek sustatzen dute eta bere helburua da berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka tokiko gobernuetatik kudeatutako programa eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea.Gaurko bileran 2018ko lanaren balantzea egin eta 2019ko plangintzari buruz eztabaidatu dute

2019/02/25 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINBIDEAN:  berdintasun-politikak garatzeko dinamizazio- eta aholkularitza-zerbitzua da, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, hiru foru aldundiek eta Eudel-Euskadiko Udalerrien Elkarteak bultzatua.

2018/01/08 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

AHOLKU BATZORDEA: Emakumeen elkarte-sareak sustatzeko eta bultzatzeko, beharrezkoa da emakumeak politiken diseinuan eta esku-hartze publikoaren zenbait eremutan hartu beharreko erabakietan parte hartzera bultzatzea.

22/03/2017: Emakunderen Aholku Batzordean bildu dira emakumeen elkarteetako ordezkariak

7/02/2018: Bizkaiko emakumeen elkarteen asanblada egin da Bilbon

24/4/2018: Emakunderen Aholku Batzordearen bilera

24/05/2018: Emakumeen elkartzeentzako prestakuntza tresna teknologikoetan

23/10/2018: Bizkaiko Emakume elkarteen Aholku Batzordearen Asanblada

2018/10/23 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINTASUNAREN ALDEKO ENTITATE PUBLIKOEN SAREA:

8/6/2017: Berdintasunaren aldeko Entitate Publikoen sareak hizkuntzaren erabilpenaz egin du gaur hausnarketa

11/04/2018: Berdintasunerako Entitate Publikoen Sarea aurrerapausoak finkatzeko estrategien bila

18/04/2018: Berdintasunerako Entitate Publikoen Sarearen bilera

19/6/2018: Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Entitate Publikoen Sarearen bilera

2/10/2018: Berdintasunerako Entitate Publikoen Sareak sexu jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpenari buruzko jardunaldia egin du

 

2018/10/02 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei zuzendatukoa, emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak egin eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa ahalbidetzeko. (360.000.- €)

19/12/2016: 2017ko deialdia argitaratuta EHAAn. (360.000 euro)

20/12/2017: 2018ko deialdia argitarauta EHAAn. (360.000 euro)

12/12/2018: 2019ko deialdia argitarauta EHAAn. (360.000 euro)

2019/01/23 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

VIRGINIA WOOLF BASQUESKOLA: EAEko emakume alkate eta zinegotzien topaketa, prestakuntza eta eragin politikorako gunea da, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak sustatzen dutena.

12/6/2018: Basqueskola eta Gizonduz ekimenak praktika on bezala aurkeztuak izan dira Europako Udalerrien eta Eskualdeen Kontseiluaren (CMRE) biltzarrean

14/7/2018: Estatuko Berdintasunerako Idazkariak, Soledad Murillok, Basqueskolaren jardunaldian parte hartu du gaur Gasteizen

2018/10/03 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

EUSKO LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANA:

29/3/2017: Jaurlaritzako Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordeak eskaturik, legealdi honetarako Emakunderen jarduera-ildo nagusiak aurkezteko agerraldia.

7/3/2018: Sexu-esplotazioa helburu duen gizakien salerosketaren biktima direnentzat urgentziazko etxebizitza bat martxan jarriko dela iragarri du Emakundek.

12/03/2018: NBEko Emakumeen egoera juridiko eta sozialaren batzordearen 62. edizioan parte hartzen ari dira Emakunde eta Eusko Legebiltzarrak

2018/03/13 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINTASUNERAKO KONFERENTZIA SEKTORIALA, OSASUN, GIZARTE ZERBITZU ETA BERDINTASUN MINISTERIOKOA: Estatuko Administrazio Orokorra eta Autonomia Erkidegoak topatzeko, eztabaidatzeko eta lankidetzan aritzeko organoa da, berdintasunerako politiken arloan. 

27/12/2017: Genero indarkeriaren Estatu paktuko 26 neurri lehenetsi ditu Berdintasun Konferentzia sektorialak

3/4/2019: Euskadik jaso beharko lukeen Genero Indarkeiaren kontrako Estatuko Paktuak ezartzen duen ekarpen ekonomikoa aztertzea eskatu du Emakundek

18/10/2019: Genero indarkeria kasuetan familien elkartze guneetako atentzioa hobetzeko autonomia erkidegoen lan talde batean parte hartuko du Emakundek

2019/10/18 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO POLITIKEI BURUZKO SAREA: Eztabaida eta azterketarako foroa da, Europako Egitura eta Inbertsio Funtsek (EGF, EGEF, AEF eta LGEF) kofinantziatutako esku-hartzeetan genero ikuspegia hobeto txertatzeko.

25/05/2017: Emakunde Iruñean ospatu den Berdintasun Politikei buruzko 13. Plenarioan parte hartu du.

27/10/2017: Emakunde Caceresen ospatzen ari den Berdintasun Politikei buruzko 14. Plenarioan parte hartzen ari da

2018/10/03 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

EB-KO ERAKUNDE ETA PROGRAMA ETA EUROKO HERRIALDEEKIN LANKIDETZA:

16/03/2018: Europako Iparraldeko herrialdeekin harremanak sendotu ditu Emakundek berdintasun estrategien inguruan

12/6/2018: Basqueskola eta Gizonduz ekimenak praktika on bezala aurkeztuak izan dira Europako Udalerrien eta Eskualdeen Kontseiluaren (CMRE) biltzarrean

19/9/2018: Europako Batzordeak Euskadiko Berdintasun politikak aukeratu ditu beste herri batzuei praktika on bezala aurkezteko

21/01/2019: Frantziako Berdintasun Kontseiluak Emakunde gonbidatu du berdintasun erakundeen Europako sarea osatzera

29/03/2019: Emakundek aurrekontuetan genero ikuspegia txertatzeko adituen bilera izan du Berdintasun Europear Institutuan (EIGE)

2019/03/29 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

 NAZIO BATUAK EMAKUMEAK ERAKUNDEAREKIN LANKIDETZA:

 

24/10/2017: Emakunde eta Nazio Batuak Emakumeak erakundeen arteko bilera Madrilen.

9/10/2017: Garapen Estrategikoan eta emakumeen ahalduntze ekonomikoan aditua den Fiza Farha hartu du gaur Emakundek bere egoitzan

12/03/2018: NBEko Emakumeen egoera juridiko eta sozialaren batzordearen 62. edizioan parte hartzen ari dira Emakunde eta Eusko Legebiltzarrak

15/03/2018: Emakundek emakumeen kontrako indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzeko zerbitzuen inguruan egindako lana aurkeztu du Nazio Batuetan

15/03/2019: Emakundek munduko liderren aurrean aurkeztu ditu euskal berdintasun politikak. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen delegazio batek, Izaskun Landaida Erakundeko zuzendaria buru zuelarik, egunotan New York-en ospatu den Emakumeen egoera juridiko eta sozialari buruzko Batzordean (CSW63) parte hartu du. 

6/6/2019: Berdintasunean, parte hartze politikoan eta emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioan duen esperientzia aurkeztu du Euskadik El Salvadorren

2019/06/10 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

GARAPENERAKO NAZIO BATUETAKO PROGRAMAREKIN LANKIDETZA (PNUD) - DELGEN EKIMENA: Emakundek Garapenerako Nazio Batuetako Programarekin (PNUD) eta beste erakunde batzuekin batera lanean ari da tokiko garapen ekonomikoan genero ikuspegia txertatzeko estrategia bateratu batean, DELGEN Ekimena delakoan.

17/05/2018: Tokiko garapen ekonomikoa genero ikuspegiarekin egiteko euskal esperientzia aurkeztu du Emakundek Ekuadorren

20/03/2019: Emakundek Euskadiko berdintasun politikak aurkeztu ditu nazioarteko udaletako agintarien aurrean

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

NAZIO ARTEKO ERAKUNDE, PROGRAMA ETA HERRIALDEEKIN LANKIDETZA:

27/04/2017:Euskadiko bi proiektu Garapenerako Banku Inter-amerikarrak berdintasunaren arloko jardunbide egoki gisa hautatutako Europako lau proiektuen artean.

17/11/2017: 118/2017 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitaratzea Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Mexikoko Estatu Batuetako Gobernazio Idazkaritzaren arteko Memoranduma. Helburua da emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko eta guztiz desagerrarazteko ideien eta esperientzien trukea sustatzea eta sendotzea.

6/11/2018: Euskal Berdintasun politikak eredutzat hartu dituzte Txileko erakundeek.

13/11/2018: Emakundek bi memorandum sinatu ditu Txileko Gobernuarekin emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

ZIFRAK TXOSTENA: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak txostena urtero egiten da, eta euskal gizartearen esparru sozialean, ekonomikoan eta politikoan emakumeen eta gizonen errealitatea gaur egun zein den jakiteko aukera ematen du.

Zifrak 2016: Txostena eta Laburpena

Zifrak 2017: Txostena eta Laburpena

Zifrak 2018: Txostena eta Laburpena

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINTASUNERAKO LEGEAREN EBALUAZIOA:

5/07/2017: “Berdintasunerako Legea: Lorpenak eta erronkak” jardunaldia

Berdintasunerako Legeak hiritarren exijentzia maila handiagoa izatea bultzatu du urte hauetan.

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

30. URTEURRENA EMAKUNDE:

5/2/2018: Lehendakaria Emakunderen egoitzan izan da, haren 30. urteurrena dela eta

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

1O. URTEURRENA GIZONDUZ :

23/10/2018: Berdintasunarekin hartua duten konpromisoan aurrerapauso gehiago eskatu dizkie Lehendakariak euskal gizonei

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

BERDINTASUNERAKO JARDUNBIDE EGOKIEN BANKUA:

7/02/2019: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Berdintasunerako Jardunbide Egokien Bankua (BJEB) jarri du abian, Eusko Jaurlaritzako sailen, foru- eta toki- administrazioen eta EUDELen laguntzarekin.  BJEB aplikazio bat da, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan eta kanpoan erakunde publikoek eta pribatuek arlo horretan egindako jardunbide egokiak edo onak bildu eta haien berri ematea helburu duena. 

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

EKONOMIA FEMINISTA:

6/07/2017: Ekonomia feministari buruzko monografikoa aurkeztu dute Ogasun eta Ekonomia sailak, Emakundek eta Ekonomisten Euskal Elkargoak

2019/03/21 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria