Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

 

 

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea

Agindua, 2018ko martxoaren 5ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako eta Ogasun eta Ekonomiako Sailburuena, 2018 - 2020 aldian kreditu-erakundeen eta euskal autonomia erki degoko administrazi oaren artean etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruan finantzalanki detzarako dekretuaren proiektua egiteko prozedura hasten duena.

 

 

2018/07/09 Etxebizitza sailburuordea

2019/01/17. Zumarragako Udalarekin akordio bat sinatu da, Eizaga Berrin alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzeko

 

 

Berria
2019.eko urtarrilak 24
Etxebizitza Sailak eta Zumarragako Udalak alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzea adostu dute
2019/03/27 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/12. Lasarte-Oriako Udalarekin hitzarmen bat sinatzea baimentzeko akordioa. Hitzarmen horren xedea da alokairuko babes sozialeko etxebizitzak sustatzea Lasarte-Oriako Oria Gain Eremuan.

 

 

Berria
2019.eko otsailak 15
Etxebizitza Sailak eta Lasarte-Oriako Udalak alokairurako ehun etxebizitza publiko eraikitzea adostu dute
2019/03/21 Etxebizitza sailburuordea