Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

210/2019 Dekretua, 2019ko abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzkoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak desegiteari buruzkoa

2020/01/23 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, Otxandioko Udalarekin alokairu-erregimeneko gizarte-babeseko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak sustatzeko lankidetza-hitzarmena sinatzeko baimena ematen duena. (2019/12/17)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

Lankidetza-hitzarmena Orioko Udalarekin, alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko 8 "Munto" sektorean. (2019/12/10)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

Urretxuko Udalak Gaizabal eremuko lursail bat doan lagatzea onartu da; bertan, alokairura bideratutako babes ofizialeko 24 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da. (2020/11/19) (2019/11/19)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

2019ko programa-kontratua, Visesa enpresarekin sinatua (Euskadiko Etxebizitza eta Lurra/Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.). Kontratu Programak guztira 484 etxebizitza sustatzea jasotzen du. Horietatik,% 72 (348) alokairu-erregimenean izango dira, eta Alokabide sozietate publikoak kudeatuko ditu. Gainerako% 28a (136 etxebizitza), dagoeneko programatuta zeudenak, erosketa modalitatean sustatzen dira. (2019/11/05)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/12. Lasarte-Oriako Udalarekin hitzarmen bat sinatzea baimentzeko akordioa. Hitzarmen horren xedea da alokairuko babes sozialeko etxebizitzak sustatzea Lasarte-Oriako Oria Gain Eremuan.

 

 

Berria
2019.eko otsailak 15
Etxebizitza Sailak eta Lasarte-Oriako Udalak alokairurako ehun etxebizitza publiko eraikitzea adostu dute
2019/03/21 Etxebizitza sailburuordea

2019/01/17. Zumarragako Udalarekin akordio bat sinatu da, Eizaga Berrin alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzeko

 

 

Berria
2019.eko urtarrilak 24
Etxebizitza Sailak eta Zumarragako Udalak alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzea adostu dute
2019/03/27 Etxebizitza sailburuordea

Agindua, 2018ko martxoaren 5ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako eta Ogasun eta Ekonomiako Sailburuena, 2018 - 2020 aldian kreditu-erakundeen eta euskal autonomia erki degoko administrazi oaren artean etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruan finantzalanki detzarako dekretuaren proiektua egiteko prozedura hasten duena.

 

 

2018/07/09 Etxebizitza sailburuordea

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

 

 

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea