Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Errentamendu babestua sustatzeko aurrekontu-estalduraren baimena, sustapen berriko eragiketak sustatuz edo aurretik zeuden etxebizitzak birgaituz, sustatzaile publikoek eta pribatuek arrazoizko alokairuko etxebizitzak erosi ondoren, bai eta zuzkidura-bizitokiak sustatuz ere. Halaber, laguntza publiko garrantzitsuekin hastea espero da, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta erabilera lagatzeko kooperatibek cohousing-ekimenak edo etxebizitza kolaboratiboak sustatzeko politika berriari dagokionez. (12.000.000.- €) (2020/06/23)

2020/07/10 Etxebizitza sailburuordea

Finantza-erakundeek sustatzaile publiko eta pribatuei, etxeei eta jabeen komunitateei, eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei eta erabilera lagatzen duten kooperatibei ematen dizkieten kredituen interes-puntuak diruz laguntzeko sustapenerako aurrekontu-estaldura ematea, alokairu babestuko etxebizitzak eta birgaitzea sustatzeko (irisgarritasuna eta hutsik dauden etxebizitzak mugitzea aldez aurreko egiturazko birgaitzearen bidez), 2020ko Finantza Hitzarmenaren eta birgaitzeko finantza-tresna bereziaren bidez. (14.100.000.- €) (2020/06/23)

2020/07/10 Etxebizitza sailburuordea

Bilboko Udalarekin eta Bilboko Udal Etxebizitzak Toki Erakunde Autonomoarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, Bilboko Otxarkoaga, Bilbo Zaharra eta Miribilla auzoetan alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko. (2020/05/26)

2020/07/10 Etxebizitza sailburuordea

210/2019 Dekretua, 2019ko abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzkoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak desegiteari buruzkoa

2020/01/23 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, Otxandioko Udalarekin alokairu-erregimeneko gizarte-babeseko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak sustatzeko lankidetza-hitzarmena sinatzeko baimena ematen duena. (2019/12/17)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

Lankidetza-hitzarmena Orioko Udalarekin, alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko 8 "Munto" sektorean. (2019/12/10)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

Urretxuko Udalak Gaizabal eremuko lursail bat doan lagatzea onartu da; bertan, alokairura bideratutako babes ofizialeko 24 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da. (2020/11/19) (2019/11/19)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

2019ko programa-kontratua, Visesa enpresarekin sinatua (Euskadiko Etxebizitza eta Lurra/Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.). Kontratu Programak guztira 484 etxebizitza sustatzea jasotzen du. Horietatik,% 72 (348) alokairu-erregimenean izango dira, eta Alokabide sozietate publikoak kudeatuko ditu. Gainerako% 28a (136 etxebizitza), dagoeneko programatuta zeudenak, erosketa modalitatean sustatzen dira. (2019/11/05)

2020/01/09 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/12. Lasarte-Oriako Udalarekin hitzarmen bat sinatzea baimentzeko akordioa. Hitzarmen horren xedea da alokairuko babes sozialeko etxebizitzak sustatzea Lasarte-Oriako Oria Gain Eremuan.

 

 

Berria
2019.eko otsailak 15
Etxebizitza Sailak eta Lasarte-Oriako Udalak alokairurako ehun etxebizitza publiko eraikitzea adostu dute
2019/03/21 Etxebizitza sailburuordea

2019/01/17. Zumarragako Udalarekin akordio bat sinatu da, Eizaga Berrin alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzeko

 

 

Berria
2019.eko urtarrilak 24
Etxebizitza Sailak eta Zumarragako Udalak alokairurako babes publikoko 108 etxebizitza eraikitzea adostu dute
2019/03/27 Etxebizitza sailburuordea

Agindua, 2018ko martxoaren 5ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako eta Ogasun eta Ekonomiako Sailburuena, 2018 - 2020 aldian kreditu-erakundeen eta euskal autonomia erki degoko administrazi oaren artean etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruan finantzalanki detzarako dekretuaren proiektua egiteko prozedura hasten duena.

 

 

2018/07/09 Etxebizitza sailburuordea

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

 

 

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea