Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

2018/05/17 Etxebizitza sailburuordea

Eraikuntzan eta batez ere bizitegi-erabilera duten hiri- eta landa-multzoetan birgaitzeak egiteko araubide juridikoaren Dekretu-proiektuari buruzkoa. Aurretiko kontsulta Publiko. Ondorioak.

 

 

2018/07/05 Etxebizitza sailburuordea