Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

2018/05/17 Etxebizitza sailburuordea

Eraikuntzan eta batez ere bizitegi-erabilera duten hiri- eta landa-multzoetan birgaitzeak egiteko araubide juridikoaren Dekretu-proiektuari buruzkoa. Aurretiko kontsulta Publiko. Ondorioak.

 

 

2018/07/05 Etxebizitza sailburuordea

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 31koa, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruko finantza-lankidetzari eta etxebizitzaren esparruko

 

2019/06/07 Etxebizitza sailburuordea

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 21ekoa, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita etxebizitza hutsak arautzen dituen eta haien funtzio soziala betetzeko neurriak ezartzen dituen dekretu-aurreproiektua, zeinak etxebizitza horiek modu eraginkorrean okupatzea duen xede.

 

2019/06/12 Etxebizitza sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak adierazi du “Etxebizitzako Politika Fiskalaren Orientazio Berrirako Proposamena” egin dela, Legebiltzarrak eskatutakoarekin bat. (2019-06-25)

 

 

 

Berria
2019.eko ekainak 25
Eusko Jaurlaritzak politika fiskala norabide berri batetik eramatea proposatzen du etxebizitzen alokairua sustatzeko
2019/06/27 Etxebizitza sailburuordea