Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Etxebizitza Sailak baldintzak betetzen dituztela eta etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa eska dezaketela jakinarazi die 5.039 familiari(2020-07-08)

Berria
2020.eko uztailak 08
Etxebizitza Sailak baldintzak betetzen dituztela eta etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa eska dezaketela jakinarazi die 5.039 familiari
2020/07/08 Etxebizitza sailburuordea

Etxebizitzaren arloko premiazko neurrien eta finantza lankidetzako Dekretua onartu da (Gobernu Bilera 2019-12-26)

2020/01/07 Etxebizitza sailburuordea

AGINDUA, 2019ko uztailaren 10ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, arzein bidez gitara ematen baitira etxebizitzaren eta lurzoruaren arloanaren 2019. urtean babes daitezkeen zenbait jardunetarako laguntzak finantzatzeko esleitutako kredituen zenbatekoak (2019/07/16).

 

 

2019/07/22 Etxebizitza sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak adierazi du “Etxebizitzako Politika Fiskalaren Orientazio Berrirako Proposamena” egin dela, Legebiltzarrak eskatutakoarekin bat. (2019-06-25)

 

 

 

Berria
2019.eko ekainak 25
Eusko Jaurlaritzak politika fiskala norabide berri batetik eramatea proposatzen du etxebizitzen alokairua sustatzeko
2019/06/27 Etxebizitza sailburuordea

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 21ekoa, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita etxebizitza hutsak arautzen dituen eta haien funtzio soziala betetzeko neurriak ezartzen dituen dekretu-aurreproiektua, zeinak etxebizitza horiek modu eraginkorrean okupatzea duen xede.

 

2019/06/12 Etxebizitza sailburuordea

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 31koa, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruko finantza-lankidetzari eta etxebizitzaren esparruko

 

2019/06/07 Etxebizitza sailburuordea

Eraikuntzan eta batez ere bizitegi-erabilera duten hiri- eta landa-multzoetan birgaitzeak egiteko araubide juridikoaren Dekretu-proiektuari buruzkoa. Aurretiko kontsulta Publiko. Ondorioak.

 

 

2018/07/05 Etxebizitza sailburuordea

272/2017 DEKRETUA, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

2018/05/17 Etxebizitza sailburuordea