Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, etxebizitza hori eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortu, Eusko Legebiltzarrak 2016ko apirilean onetsitako moduan

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

5.039 familiei jakinarazi zaie etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko baldintzak betetzen dituztela, baita hori eskatzeko izapideak ere. Etxebiden izena emanda dauden pertsonak dira, eta, legeak ezarritako eskakizunak beteta, oraindik ez dute izapidetu. (2020/07/08)

2020/07/16 Etxebizitza sailburuordea

Zerrajeran, Arrasateko udalerrian, azalera-eskubideko babes ofizialeko 40 etxebizitza esleitzeko prozedura hastea. (2020/06/25)

2020/07/03 Etxebizitza sailburuordea

Partaidetza-prozesu bat ireki da etxebizitzaren etorkizuna eztabaidatzeko, Covid-19aren krisiaren ondoren. (2020/05/11)

2020/05/20 Etxebizitza sailburuordea

Agindua, 2020/04/30ekoa, etxebizitza librea alokatzeko laguntzak arautzen eta deitzen dituena, 19-KOVAk eragindako osasun-krisiaren ondoriozko ahultasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko. (15.500.000.- €) (2020/04/30)

2020/05/05 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, zeinaren bidez baimena ematen baita Eibarko Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko Hegoaldeko Txontan gizarte-babeseko etxebizitzak sustatzeko (2020ko otsailaren 4ko Gobienro Kontseilua).

2020/02/06 Etxebizitza sailburuordea

Bere 20. urteurrena (Alokabide) eta 30. urteurrena (Visesa) ospatzeko ekitaldian, Euskadin dagoen etxebizitza-parke publikoa sortzen eta finkatzen egindako ekarpen handia nabarmendu da. (2020/01/16)

2020/02/06 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita Viviendas y Suelo de Euskadi, S.A.ri, zuzenean esleituta, Getxoko Iturribarriko 1. partzelan, titulartasun osoko araubide bereziko edo sozialeko babes ofizialeko 91 etxebizitza eta horiei atxikitako eranskinak eskuratzea, eta baimena ematen baita erosketa finantzatzeko 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko. (2019/12/17)

2019/12/23 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Viviendas y Suelo de Euskadi SAri, araubide orokorreko babes ofizialeko 51 etxebizitza eta horiei atxikitako eranskinak, azalera-eskubidekoak, zuzenean esleitzeko prozeduraren bidez, Arrasateko Zerrajera 2 partzelan, d partzelan, eta baimena ematen baita 5.000.000 eurotik gorako gastua erosteko. (2019/12/17)

2019/12/23 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, Legutianoko Ibarra 1 bizitegi-sektorean, azalera-eskubidean eraikitako araubide orokorreko babes ofizialeko 36 etxebizitza eta horiei dagozkien eranskinak zuzenean esleitzeko prozeduraren bidez, araubide bereziko edo sozialeko babes ofizialeko etxebizitzen prezioan, eskuratzea baimentzen duena. (2019/12/03)

2019/12/23 Etxebizitza sailburuordea

Erabakia, zeinaren bidez baimena ematen baita araubide bereziko edo sozialeko babes ofizialeko etxebizitzen prezioan, araubide orokorreko babes ofizialeko 36 etxebizitza eta horien eranskinak, azalera-eskubidean eraikitakoak, zuzenean esleitzeko prozeduraren bidez erosteko Construcciones Amenabar SAren titulartasuneko Legutianoko udalerriko ibarra 1 bizitegi-sektorean (Gobernu Kontseilua, 2019-12-03).

2019/12/05 Etxebizitza sailburuordea

Jaurlaritzak babes ofizialeko 484 etxebizitza eraikiko ditu eta Bilboko ekipamendu judiziala Kristal eraikinera zabalduko du(2019-11-05)

2019/11/06 Etxebizitza sailburuordea

 

Arrasate udalerriko Zerrajeran, babes 63 et ofizialeko xebizitza azalera eskubidean esleitzeko hautaketa-prozesua hasi da. (2019/06/21)

 

 

2019/07/02 Etxebizitza sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 4koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Arrasate udalerriko Zerrajeran, 63 babes ofizialeko etxebizitza azalera eskubidean esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena eta hainbat zehaztasun finkatzen dituena

2019/06/26 Etxebizitza sailburuordea

Agindua argitaratzen da 2017ko maiatzaren 24ko Aginduan agertzen diren hainbat zehaztasun aldatzen dituena. Agindu hark Donostia udalerriko Txomin Enean, babes ofizialeko 130 etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesuari hasiera ematen zion. (2019/03/13)

 

2019/03/21 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/26. Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza sozialeko parkearen barruan energia-kudeaketa hobetzeko azterketa tekniko, juridiko eta ekonomikoa Legebiltzarrari bidali eta jakinarazteko erabakia.

 

2019/04/01 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/26. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak eta EUDELek lankidetza hitzarmen bat sinatzea baimentzeko akordioa, familia-etxebizitzatik botatzearen ondorioz sortutako urrakortasun-egoerak detektatzeari buruzkoa, neurri sozialak hartzea bideratzeko.

 

 

2019/03/21 Etxebizitza sailburuordea

2019/02/27. Eusko Jaurlaritzak, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak  eta EUDEL - Euskadiko Udalen Elkarteak lankidetza-hitzarmena sinatu dute, erregistro bat sortzeko. Horren bidez, utzarazpen kasuetan, alternatiba sozialak emango dira; erakunde arteko lankidetza sustatuko da, kalteberatasun-egoeran dauden pertsona edo familietan neurriak aplikatzeko

2019/04/01 Etxebizitza sailburuordea

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburu positibotzat jo du Konstituzio Auzitegiak eman berri duen epaia 2015eko ekainean Legebiltzarrak onetsitako Etxebizitzaren Legeari buruz. “Lege horrekin berretsita garatzen dira etxebizitzaren funtzio soziala eta berau arautzeko Autonomia Erkidegoaren eskumen osoa”.(2018-10-02)

2018/12/11 Etxebizitza sailburuordea

AGINDUA, 2018ko ekainaren 8koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuarena, Bilboko udalerriko Txurdinaga, 96 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena eta hainbat zehaztasun finkatzen dituena.

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea

Irungo Udalarekin sinatutako hitzarmen baten bidez Oinaurren konprometitutako babes ofizialeko 128 etxebizitzaren eraikuntza amaitu du Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak. Eusko Jaurlaritzak 9 milioi euroko inbertsioa egin du jardun osorako. 

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak 28 etxebizitza erosi ditu Irunen zein Hondarribian, eta alokairu sozialerako erabiliko ditu eta Alokabide sozietate publikoak kudeatuko ditu. Eusko Jaurlaritzak 4,3 milioi euro erabili ditu etxebizitza horiek erosteko. (06-02-2018)

2019/01/06 Etxebizitza sailburuordea

Etxebizitza bat legez okupatzeko edo etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubide subjektiboa arautzen duen dekretu-proiektuaren jendaurreko informazioaldia amaitu ostean eta horren emaitzaren balorazioa egin ondoren, aurrera egin da dekretu-proiektu hori egiteko prozedura tramitatzen eta saileko sailburuaren aldez aurreko onespena jasoko duen testua landuko da. Ondorioak. (2018-01-26)

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

Gobernu Kontseiluak baimena eman du Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Ingurumen Sailak Sestaon, Txabarri kalean, Arkuaren Etxea izenez ezagutzen den ehun urteko higiezineko 47 pisutatik hamar erosteko; oraintsu amaitu dira osorik birgaitzeko lanak.  (21-11-2017)

 

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Ingurumen Sailak Donostiako Txomin Enea auzoan 9.000 metro koadroko lur-zatia erosiko du;erosteko eragiketa hori baimentzen da, 3.720.000 euroan. bertan, erabilera lagatzeko kooperatiben modalitatearen bidez alokatzeko 100 etxebizitza baino gehiago eraiki ahalko dira. (21-11-2017)

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

VISESAk, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta etxebizitza Sailaren sozietate publikoak bizitegi-eraikinik garaiena ari da eraikitzen Boluetan energia efizientzia handiko passivhaus estandarraren arabera eraikitzen ari den 28 solairuko eraikina bisitatzen. Eraikinak 171 etxebizitza ditu, 108 salmentarako babes ofizialeko etxebizitzak dira eta 63 etxebizitza sozialak. Darmstadteko (Alemania) Passivhaus Institut ziurtagiria duen munduko eraikinik garaiena izango da 88 metro dituenez, eta ziurtagiria une hauetan ari dira tramitatzen.(10/05/2017)

 

 

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

VISESAk, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren sozietate publikoakEuropako hego-mendebaldeko egurrezko eraikin handiena egiten ari da Hondarribian eta eraikuntza iraunkorreko erreferente bihurtu da.(29-03-2017)

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

Etxebizitza bat legez okupatzeko edo etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubide subjektiboa arautzen duen dekretu-proiektuari aldez aurreko onespena ematen dion Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko martxoaren 21eko AGINDUA.

 

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak prozedura bat jarri du abian azalera-eskubideko erregimenean dagoen etxebizitza baten jabeei beren etxebizitzaren jabetza osoa lortzeko, une honetan babes ofizialeko etxebizitzak diren ala ez gorabehera.(27/02/2017)

2018/04/11 Etxebizitza sailburuordea