Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin. Horrela, batetik, hiri-birgaitze, -berritze eta -berroneratzeari lotutako esku-hartzeak planifikatu ahal izango dira (“Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen aldeko udalerriak” programa) eta, bestetik, Euskadi lurralde orekatu eta jasangarri batean antolatu ahal izango da, gune degradatuak murriztuta

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Erabakia, zeinaren bidez aldatzen baita 2017/11/28ko Erabakia, Eibarko Udalari zuzeneko diru-laguntza ematekoa, Eibarko Txonta auzoan hiri-berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko jarduketak finantzatzeko. (235.000.- €) (2020/07/21)

2020/09/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Erabakia, zeinaren bidez aldatzen baita 2018/11/20ko Erabakia, Durangoko Udalari zuzeneko diru-laguntza ematekoa, ARAMOTZ auzoko eraikinak birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko jarduketak finantzatzeko, Durangoko udalerrian. (2020/07/28)

2020/09/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Euskadiko Arkitektura Institutua-Euskadiko Arkitektura Institutuak (EAI-IAE) erakusketa-programazio batekin ekingo dio berriz ere bere jarduerari. Programazio horrek arkitekturak eta hirigintzak egungo herritarren eta etorkizuneko gizartearen erronka nagusiei erantzuteko duten garrantzia azpimarratzen duten bi erakusketa berri aurkezten ditu. (2020/07/28)

2020/09/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze integral eta eraginkorrerako 2020rako laguntzen programa (Renove Programa Integrala), Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. Agindua, 2020/07/08koa. (8.800.000.- €) (2020/07/07)

2020/07/16 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintzako diseinua eta arkitektura garaikidea sustatzeko eta hedatzeko laguntzen deialdia, 2020rako. (250.000.- €) (2020/06/30)

2020/07/10 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Jarduketa-protokolo orokorra sinatzea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioarekin, Lasarte-Oriako kokalekuak Europan-15 proiektuen lehiaketan parte hartzearen ondoriozko kontratazio-jarduerei dagokienez. (2020/06/02)

2020/07/10 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eusko Jaurlaritzaren mendeko VISESA sozietate publikoak bi koroatze-atari berriren fatxadak birgaitzeko lanak esleitu ditu, EBk finantzatutako auzoa modernizatzeko programaren esparruan. Jesusen Zerbitzarien 43 eta 45 atariak dira. (448.033.- €) (2020/05/16)

2020/07/10 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Peñascal auzoan 45 etxebizitza eraikitzea, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak garatutako eremu horretako hiria biziberritzeko proiektuaren barruan. (2019/11/20)

2019/11/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko urriaren 29koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez erabakitzen baita Vitoria-Gasteiz Udalerriko Abetxuko auzoari zabaltzea Birgaitze Integratuko Areetarako oro har finkatuta dagoen finantzaketa kualifikatua.(2019-11-20)

2019/11/20 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Udalentzako, tokiko erakunde autonomoentzako eta toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzen 2019ko deialdia, hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko. Zenbatekoa: 6.000.000.- € (2019/07/23)

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Euskadik parte hartzea Europako Batzordearen Agree proiektuan (Aggregation and improved Governance for untapping Residential Energy Efficiency potential in the Basque Country). Proiektu horren bidez, finantzaketa-tresna berritzaileak diseinatuko ditu, egoiliarren beharretara egokituta, eta 40 urtetik gorako bizitegi-eraikin pribatuen birgaitze energetikoa sustatuko du 2022ra arte (2019/09/05).

 

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Horren bidez erabaki da Bermeoko Kurtzio, Zarragoitxi eta Itxasbegi herrigunearen area degradatutzat deklaratzea eta birgaitze integratuko areetarako oro har finkatuta dagoen finantzaketa kualifikatua zabaltzea.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Horren bidez erabaki da Bergarako Osintxu herrigunearen mugaketa area degradatutzat deklaratzea eta birgaitze integratuko areetarako oro har finkatuta dagoen finantzaketa kualifikatua zabaltzea.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 12koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko dirulaguntzen programaren (Renove programaren) 2019ko deialdia egin eta arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Akordioa, Espainiako Arkitektoen Elkargoetako Kontseilu Nagusiarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, Europan 15 "Hiri ekoizleak II" lehiaketa egiteko. (2019/05/28)

 

 

2019/06/05 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez erabakitzen baita Vitoria-Gasteizko Koroatze auzoko eremu degradatuaren mugaketa zabaldu eta oro har eremu horri atxikitako birgaitze integratuko eremuetarako ezarritako finantzaketa kualifikatua handitzea.

 

2019/05/24 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Txileko Etxebizitza Ministerioarekin harreman-memoranduma sinatu da, etxebizitza arloaren, auzoak berroneratzearen eta lurralde-garapenaren inguruko lankidetzari dagokiona, hain zuzen. (2019/03/26)

 

2019/04/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eraikitako ingurunea berrerabiltzearen garrantziari buruzko nazioarteko erakusketa batekin emango dio hasiera bere ibilbideari Euskadiko Arkitektura Institutuak. (2019/03/04)

 

 

2019/03/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

2019/02/12. Erabakia, zeinaren bitartez jakinarazitzat jotzen baita Chileko Etxebizitza eta Hirigintza Ministerioarekin sinatutako harreman-memoranduma, etxebizitza, auzo, hiri eta lurralde arloetan lankidetzari dagokiona, hain zuzen.

 

2019/03/20 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Lasarte-Oriako Udalari zuzeneko diru-laguntza emateari, 2.390.000 eurokoa, Lasarte-Oria udalerriko Basaundi Bailara auzoaren hiri-berroneratze proiektuari heltzeko. Diru-laguntza datozen hiru urteetan igorriko da, Lasarte-Oriako gune horretan esku-hartzea egiten den bitartean, 2011n prestatutako auzo ahulen inbentarioan jaso den horretan.

2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2018ko azaroaren 28koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen sustapenerako eta hedapenerako diru-laguntzak arautzen eta deitzen baitira 2019. ekitaldirako.

2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Durangoko Udalari zuzeneko diru-laguntza  eman dio, Aramotz auzoa birgaitzeko eta bertako hiri-berroneratzea egiteko. Aramotzeko jarduna auzo eta eremu kalteberen hiri-berroneratze integrala egiteko lanak biltzen dituen eta sailak bultzatzen duen 2017-2022 aldiko Lurralde Inbertsioko Plan Integratuan txertatuta dago.

 

2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaketa Bilboko Udalak Otxarkoagan Euskadin aitzindaria den hiri-berroneratzeari buruzko ikerketa-laborategia "Otxar Urban Lab" jarri dute martxan, Otxarkoagan egingo duten eraikinen hiri-birgaitzeari eta -berroneratzeari buruzko proiektu handinahiaren barruan kokatzen da; proiektuak 7 milioi euroko aurrekontua du.(2018-09-10)

 

 

2019/01/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Sustapen Ministerioaren, Estatuko Portuen, Bilboko Portu Agintaritzaren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Bilboko Udalaren, Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailearen eta Zorrotzaurreko 1. Jarduketa Integratuko 1. Egikaritze Unitatearen Itun Batzarraren arteko hitzarmena, Bilboko portuan betelanak prestatzeko eta ondoren ondoriozko lurzorua Zorrotzaurreko penintsulako hirigintza-garapenari gehitzeko dena.(23-01-2018)

2018/09/14 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak diru-laguntza zuzen horiek 4,3 milioi euroan eman zuen Donostia-San Sebastiango eta Eibarko udalei, Txomin Enea eta Txonta auzoetan hiri-berroneratzeko proiektuei ekiteko. Esku-hartze pilotu horiek Sailak sustatzen duen eta Gobernu Programan jasotzen den birgaitzeko, birsortzeko eta berritzeko politika berriaren garapenean kokatzen dira, gure hiri eta herrietako auzo eta arlo suntsituak suspertzeko.(2017-11-27)

 

2018/12/11 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

- Arlo honetako lehen proiektu pilotuak ZTBParen barruko “Hiri Habitata” aukera-gunearen bitartez nola garatu planifikatzen hasi da, RIS3 estrategiaren baitan.

2019/03/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea