Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin. Horrela, batetik, hiri-birgaitze, -berritze eta -berroneratzeari lotutako esku-hartzeak planifikatu ahal izango dira (“Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen aldeko udalerriak” programa) eta, bestetik, Euskadi lurralde orekatu eta jasangarri batean antolatu ahal izango da, gune degradatuak murriztuta

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

- Arlo honetako lehen proiektu pilotuak ZTBParen barruko “Hiri Habitata” aukera-gunearen bitartez nola garatu planifikatzen hasi da, RIS3 estrategiaren baitan.

Berria
2017.eko irailak 05
Laguntzak udalentzat udaleko hirigintza planetan genero perspektiba gehitzeko (Gobernu Bilera 2017-09-05)
2019/03/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak diru-laguntza zuzen horiek 4,3 milioi euroan eman zuen Donostia-San Sebastiango eta Eibarko udalei, Txomin Enea eta Txonta auzoetan hiri-berroneratzeko proiektuei ekiteko. Esku-hartze pilotu horiek Sailak sustatzen duen eta Gobernu Programan jasotzen den birgaitzeko, birsortzeko eta berritzeko politika berriaren garapenean kokatzen dira, gure hiri eta herrietako auzo eta arlo suntsituak suspertzeko.(2017-11-27)

 

Berria
2017.eko azaroak 28
4,3 milioiko diru laguntza zuzena Donostia-San Sebastiango eta Eibarko Udalei, Txomin Enea eta Txonta auzoetako hiri izaerako berroneratzea egiteko (Gobernu Bilera 2017-11-28)
2018/12/11 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Sustapen Ministerioaren, Estatuko Portuen, Bilboko Portu Agintaritzaren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Bilboko Udalaren, Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailearen eta Zorrotzaurreko 1. Jarduketa Integratuko 1. Egikaritze Unitatearen Itun Batzarraren arteko hitzarmena, Bilboko portuan betelanak prestatzeko eta ondoren ondoriozko lurzorua Zorrotzaurreko penintsulako hirigintza-garapenari gehitzeko dena.(23-01-2018)

Berria
2018.eko urtarrilak 23
Hitzarmena sinatzea Deustuko Kanalean betelanak egiteko, sortuko den lurra Zorrotzaurreko garapen urbanistikorako lagatzeko
2018/09/14 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaketa Bilboko Udalak Otxarkoagan Euskadin aitzindaria den hiri-berroneratzeari buruzko ikerketa-laborategia "Otxar Urban Lab" jarri dute martxan, Otxarkoagan egingo duten eraikinen hiri-birgaitzeari eta -berroneratzeari buruzko proiektu handinahiaren barruan kokatzen da; proiektuak 7 milioi euroko aurrekontua du.(2018-09-10)

 

 

Berria
2018.eko irailak 10
Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak Otxarkoagan Euskadin aitzindaria den hiri-berroneratzeari buruzko ikerketa-laborategia jarri dute martxan
2019/01/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Durangoko Udalari zuzeneko diru-laguntza  eman dio, Aramotz auzoa birgaitzeko eta bertako hiri-berroneratzea egiteko. Aramotzeko jarduna auzo eta eremu kalteberen hiri-berroneratze integrala egiteko lanak biltzen dituen eta sailak bultzatzen duen 2017-2022 aldiko Lurralde Inbertsioko Plan Integratuan txertatuta dago.

 

Berria
2018.eko azaroak 20
2 milioi euro Durangoko Aramotz auzoan hiri-berroneratzeko jarduna egiteko (Gobernu Bilera 2018-11-20)
2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2018ko azaroaren 28koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen sustapenerako eta hedapenerako diru-laguntzak arautzen eta deitzen baitira 2019. ekitaldirako.

2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Lasarte-Oriako Udalari zuzeneko diru-laguntza emateari, 2.390.000 eurokoa, Lasarte-Oria udalerriko Basaundi Bailara auzoaren hiri-berroneratze proiektuari heltzeko. Diru-laguntza datozen hiru urteetan igorriko da, Lasarte-Oriako gune horretan esku-hartzea egiten den bitartean, 2011n prestatutako auzo ahulen inbentarioan jaso den horretan.

Berria
2018.eko abenduak 18
2,4 milioi euro Lasarte-Oriako Basaundi Bailara auzoa berroneratzeko (Gobernu Bilera 2018-12-18)
2019/01/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

2019/02/12. Erabakia, zeinaren bitartez jakinarazitzat jotzen baita Chileko Etxebizitza eta Hirigintza Ministerioarekin sinatutako harreman-memoranduma, etxebizitza, auzo, hiri eta lurralde arloetan lankidetzari dagokiona, hain zuzen.

 

2019/03/20 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eraikitako ingurunea berrerabiltzearen garrantziari buruzko nazioarteko erakusketa batekin emango dio hasiera bere ibilbideari Euskadiko Arkitektura Institutuak. (2019/03/04)

 

 

Berria
2019.eko martxoak 04
Eraikitako ingurunea berrerabiltzearen garrantziari buruzko nazioarteko erakusketa batekin emango dio hasiera bere ibilbideari Euskadiko Arkitektura Institutuak
2019/03/29 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Txileko Etxebizitza Ministerioarekin harreman-memoranduma sinatu da, etxebizitza arloaren, auzoak berroneratzearen eta lurralde-garapenaren inguruko lankidetzari dagokiona, hain zuzen. (2019/03/26)

 

Berria
2019.eko martxoak 26
Eusko Jaurlaritzak eta Txileko Etxebizitza Ministerioak lankidetza-memorandum bat sinatu dute etxebizitzaren, auzoen berroneratzearen eta lurralde-garapenaren arloan
2019/04/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez erabakitzen baita Vitoria-Gasteizko Koroatze auzoko eremu degradatuaren mugaketa zabaldu eta oro har eremu horri atxikitako birgaitze integratuko eremuetarako ezarritako finantzaketa kualifikatua handitzea.

 

2019/05/24 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Akordioa, Espainiako Arkitektoen Elkargoetako Kontseilu Nagusiarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, Europan 15 "Hiri ekoizleak II" lehiaketa egiteko. (2019/05/28)

 

 

2019/06/05 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 12koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko dirulaguntzen programaren (Renove programaren) 2019ko deialdia egin eta arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Horren bidez erabaki da Bergarako Osintxu herrigunearen mugaketa area degradatutzat deklaratzea eta birgaitze integratuko areetarako oro har finkatuta dagoen finantzaketa kualifikatua zabaltzea.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Horren bidez erabaki da Bermeoko Kurtzio, Zarragoitxi eta Itxasbegi herrigunearen area degradatutzat deklaratzea eta birgaitze integratuko areetarako oro har finkatuta dagoen finantzaketa kualifikatua zabaltzea.

2019/06/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Euskadik parte hartzea Europako Batzordearen Agree proiektuan (Aggregation and improved Governance for untapping Residential Energy Efficiency potential in the Basque Country). Proiektu horren bidez, finantzaketa-tresna berritzaileak diseinatuko ditu, egoiliarren beharretara egokituta, eta 40 urtetik gorako bizitegi-eraikin pribatuen birgaitze energetikoa sustatuko du 2022ra arte (2019/09/05).

 

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Udalentzako, tokiko erakunde autonomoentzako eta toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzen 2019ko deialdia, hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko. Zenbatekoa: 6.000.000.- € (2019/07/23)

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea