Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 7. Euskal Herriko Unibertsitatearen “Kultur paisaiak eta ondarea” UNESCO Katedrarekiko lankidetza indartu eta berritu, eta paisaiaren garrantzia sustatu eskoletan.

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Lankidetza-hitzarmena EHU Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Kultura Paisaien eta Ondarearen Unesco Katedra garatzeko eta mantentzeko. (95.000.- €) (2019/10/01)

 

 

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

- Lehenengo bilera egin da EHUren hurrengo uda-ikastaroa planifikatzen hasteko. Ikastaro hori UNESCO Katedrarekin batera zuzentzen da.

2018/05/30 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

- Paisaiaren UNESCO Katedrarekin lankidetzan aritzeko prozesua berritu da.

- Hiri-berroneratzeari buruzko Udako Ikastaroaren Zuzendaritzan parte hartu da.

- 2018rako Aurrekontuan sartu da Paisaiari buruzko UNESCO Katedrarekin lankidetzan jarduten jarraitzeko partida.

2017/12/28 Lurralde Plangintzaren sailburuordea