Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Lurralde-plangintza, partziala zein sektoriala, Lurralde-antolamenduaren gidalerro berrien joerara egokitu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Tolosaldeko Lurralde Plan Partziala onartu da, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen arabera Lurralde Plangintza osatzen duena (2020/05/19)

2020/06/01 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Onetsi da Tolosaldeako lPP-a; hark Lurralde-plangintza osatzen du, 1997ko LAG-en arabera (Gobernu Bilera 2020-05-19)

2020/05/21 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena. 2020ko Urteko Araugintza Plana. (2020/03/24)

2020/04/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak lankidetza hitzarmena izenpetu dute, Arabako Errioxako eta Arabako erdialdeko lurralde plan partzialak berraztertzeko. Bi erakundeek konpromisoa hartu dute 600.000 euro inbertitzeko, erdibana finantzatuta, plan horiek eguneratzeko.(2020-01-17)

2020/01/17 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

128/2019 Dekretua, VII/30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak behin betiko onartzen dituena. Urrats horren bidez, 1997ko otsailaren 11tik indarrean zeuden gidalerroak berrikusteko prozesua amaitu zen, duela lau urte hasi zena, lurraldearen eta lurzoruaren erabileren plangintzan aplikatzen diren irizpideak azken bi hamarkadetan sortutako errealitate eta ikuspegi berrietara egokitzeko. (2019/07/30)

 

2019/10/18 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 22koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta 2019ko ekitaldirako deialdia egiten duena.

 

2019/06/07 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Hirigintza inklusiboari buruzko  laguntzen deialdia. Horren helburua da genero-ikuspegia sartzea udal-plangintza eta -hirigintzan, eta, besteak beste, gizonek eta emakumeek lurraldeko baliabide eta ekipamenduetara sarbide-aukera bera dutela eta espazio publikoetan emakumeen segurtasuna areagotzen dela bermatzea. Zenbatekoa: 200.000.- € (2019/05/21)

 

 

Berria
2019.eko maiatzak 21
Udalentzako laguntzak, hirigintzako udal planetan genero ikuspegia sartzeko (Gobernu Bilera 2019-05-2019)
2019/06/05 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

145/2018 DEKRETUA urriaren 9koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Araba Erdialdeko eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, Jundiz-Billodako terminal intermodal logistikoa eraiki ahal izateko.

Berria
2018.eko urriak 09
Araba Erdialdeko LPP aldatu da Jundiz-Billodako merkantzia-terminal Intermodala barnean hartzeko (Gobernu Bilera 2018-10-09)
2019/01/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Hasierako, behin-behineko eta behin betiko onarpenen agiria prestatzeko beharrezkoa den lantalde teknikoa kontratatzeko prozedura abiarazi da.
- Ingurumen Memoria idazteko prozedura abiarazi da.

 

2019/01/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Jardueretarako eta Merkataritza Horniduretarako Lurzoruaren Sorkuntza Publikoaren Lurralde Arloko Planaren Berrikuspen Partzialaren Aurrerapena, merkataritza-zentro handiei dagokienez. Ondorioak.(2018-05-31)

2019/01/06 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

Lurralde Politikarako Aholku Batzordeak Hasierako Onespenerako Documentauari buruzko aldeko txostena eman du.

2018/05/14 Lurralde Plangintzaren sailburuordea

AGINDUA, 2017ko irailaren 6koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena, 2017ko ekitaldirako, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko.

2018/07/05 Lurralde Plangintzaren sailburuordea