Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 9. Euskadin Natura 2000 Sarea osatzen duten espazioak antolatzeko planak egin, eta sinergiak indartu beste politika batzuekin besteak beste, basogintza, nekazaritza, arrantzakoak, etab.

Eremua: Planeta
6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Dekretua, Gorbeiako Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko II. Planaren zati arautzailea onartzen duena, eta Gorbeia ES2110009 Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko II. Plana eta Kudeaketako Gidalerroen eta Jarduketen Dokumentua osorik argitaratzeko agintzen duena. (2019/10/29)

2020/01/09 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2019ko uztailaren 1ekoa, zeinaren bidez behin-behinean onesten baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Armañongo Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (2019/07/17).

 

2019/07/22 Ingurumen sailburuordea

Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, toki-garapeneko agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dira.  Aginduak honako dirulaguntza ildo hauek aurreikusten ditu: lurzoru kutsatuak, klima-aldaketa, natura-ondarea, ekonomia zirkularra eta jasangarritasunerako hezkuntza. Zenbatekoa: 2,6M€ (2019/06/25)

 

2019/07/02 Ingurumen sailburuordea

Udalerrientzako laguntzak, pasaia babesteko eta leheneratzeko planak prestatzeko

Zenbatekoa: 300.000.- € (2019/06/18)

 

2019/07/02 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2019ko ekainaren 5ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez natura-ondarea babesteari buruzko ezaguera sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzeko oinarriak ezarri eta horiek emateko deialdia egiten baita 2019. urterako

2019/06/20 Ingurumen sailburuordea

Natura-ondarea babesteari buruzko ezaguera sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuentzako diru-laguntzak emateko deialdia. Zenbatekoa: 160.000.- € (2019/06/04)

 

2019/06/24 Ingurumen sailburuordea

i-DEk eta Ingurumen Sailak abifauna babesteko hitzarmena formalizatu dute(2019.13.06)

2019/06/14 Ingurumen sailburuordea

Euskadik, Nafarroak, Aragoik eta Pirinio Atlantikoek ingurune naturala, demografia eta komunikazioak batzen dituen mugaz gaindiko mapa argitaratu dute (2019/04/09).

2019/04/26 Ingurumen sailburuordea

2019/01/30. URAk  4.220 zuhaitz eta zuhaixka berri landatu ditu, Aguraingo  Pedroko hezegunea leheneratzeko prozesuan.

 

2019/03/20 Ingurumen sailburuordea

2019/01/07. Iberdrolarekin hiru urtetan goi-tentsioko 750 dorre egokitzeko akordioa sinatu da, hegaztiak babesteko.

 

2019/03/20 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez natura-ondarea babesteari buruzko ezaguera sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzeko oinarriak ezarri eta horiek emateko deialdia egiten baita 2018. urterako

2019/02/06 Ingurumen sailburuordea

Eusko Jaurlaritza, Ingurumen Sailaren bitartez, Natusfera zientzia herritarraren plataformara gehitu da. Plataforma horrek mundu osoko naturazaleak konektatzen ditu eta, horiek, mugikor eta webgune ireki baten bitartez naturako bizitzako irudi eta informazio geolokalizatuak parteka ditzakete.(12-02-2018 )

2019/02/06 Ingurumen sailburuordea

Baliabide Naturalen Antolamendurako Plan berriak idaztea (dokumentu bereziak),  EHNBLren 18. artikulua aplikatuz (Euskal Herriko Natura Babesteko Legearen testu bategina. Izan ere, apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuak onartu zuen testu bategin hori, eta azken horretan honako hau ezartzen da: “gune babestuetarako figura desberdinak leku berean gainezarriko balira, berauen arauak zein plangintza mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira, eremuaren kudeaketa planaren baitan, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen erregimenek osotasun koherente bat osatzearen helburuarekin”. Armañon, Gorbeia, Izki eta Valderejo parke naturalei buruzko dokumentuak (prestatzen ari dira).

2018/06/11 Ingurumen sailburuordea

Vitoria-Gasteizko Salburuko hezegunea, Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneen Zerrendan kokatua (Ramsar Hitzarmena), Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBEren) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (BBE) hedadura osora zabaltzeko erabakia. Ramsar eremuaren hasierako azalera % 25 handitu da 217,4 hektarea osatzeraino, Natura 2000 Sareak onartzen duen bezala. Horrek asko balioko du Vitoria-Gasteizko hezeguneko habitatak eta espezieak hobeto kudeatu eta kontserbatzeko. (2017-06-06).

2018/06/13 Ingurumen sailburuordea

3/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Armañon Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arau-zatia onartzen duena, eta Armañon ES2130001 Kontserbazio Bereziko Eremurako (KBE) eta Parke Naturalerako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana eta Kudeaketarako Jarraibide eta Jarduketen Dokumentua osorik argitaratzea agintzen duena.

2018/06/11 Ingurumen sailburuordea