Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. Lurzoru kutsatuak babesteko Plana egin, eta lurzoru horiek ikertzeko eta berroneratzeko proiektuak berariaz sustatu

Eremua: Planeta
6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeko eta aplikatzeko jarraibide teknikoa onartzen da, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari dagokionez. (2020/02/04)

2020/02/28 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez jarraibide tekniko bat onartzen baita, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari buruzkoa, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari lotua.

2020/02/05 Ingurumen sailburuordea

Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen duen Dekretua. (2019/12/26)

2020/01/17 Ingurumen sailburuordea

Aurretiko kontsulta publikoa, 4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, garatzeko Dekretuari buruzkoa. Ondorioak. (04-05-2018)

2018/06/14 Ingurumen sailburuordea

Aurretiko kontsulta publikoa, 4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, garatzeko Dekretuari buruzkoa. (29-01-2018)

2018/07/05 Ingurumen sailburuordea

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren Agindua. Horren bidez, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzeko Dekretu-proiektua egiteko prozedurari hasiera ematea erabakitzen da. (2017-06-26)

 

2018/06/18 Ingurumen sailburuordea

- Ustiapen-ikerkuntza eta hondakinak kudeatzea Artziniegan 

- Behin-behineko neurriak

- Giza osasunerako arriskuak aztertzeko gida

- IPPCaren oinarrizko txostena balioztatzeko esperientzia pilotua

- Hondakin arriskutsuak petrolioaren guztizko hidrokarburoen eraginpeko lurretan sailkatzeko araudia aplikatzeko prozedura

- Lurraren kalitateari buruzko ikerketen dokumentu teknikoen ebaluazioa

- Loiuko segurtasun-biltegiaren kontrola eta jarraipena

- Argalarioko segurtasun-biltegiaren kontrola eta jarraipena

- Lurraren informazio geografikoari buruzko programa eguneratzea

2018/06/14 Ingurumen sailburuordea