Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Plan Hidrologikoa 2015-2021 eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 2015-2021 berrikusi

Eremua: Planeta
6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Plan Hidrologikoa:

- Euskadiko Barne Arroetako Lehorraldietarako Plan Berezia prestatzen ari da (50.335 €)
- Plan Hidrologikoa berrikusteko kontratazioa hasi da (1. fasea) (lizitazioa 0,47 M €)
- Uren egoera kontrolatzeko sei sareak ustiatzea:
- Ibaiak-kimika (1,26 M €)
- Ibaiak-biologia (0,40 M €)
- Estuarioak eta kostaldeko urak (1,51 M €)
- Hezeguneak (0,15 M €)
- Lurpeko urak (0,59 M €)
- Giza kontsumorako urak (0,35 M €)
- Ingurune urtarraren egoerari buruzko beste azterketa espezifiko batzuk

2017/07/17 Ingurumen sailburuordea

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana:

- Uholde-arriskuari buruzko 84 txosten
- Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren berrikuspena hasi da: 1,0 M €
- UHATE sistema garatzea: ereduak hobetzea: 0,50M €
- Ur-emaria neurtzeko estazioen jarraipena: 0,55 M €
- Ur-emaria neurtzeko estazio berriak proposatzea: 1M € (diseinu-fasean dauden proiektuak)

2017/07/18 Ingurumen sailburuordea

Uholdeen aurkako babes-azpiegiturak:

- Uholdeen aurkako babes-azpiegituren obren bukaera Gobela ibaian: Errekagane zatia. 14,5 M €.
- Uholdeen aurkako babes-azpiegituren obren bukaera Ibaizabal ibaian: Urbi-Bengoetxe zatia. 7,23 M €.
- Uholdeen aurkako babes-azpiegituren obren bukaera Oria ibaian: Villabona-Zizurkil zatia. 2,3 M €.
- Uholdeen aurkako babes-azpiegituren obren bukaera Gobela ibaian: Fadura zatia. 2,60 M €.
- Abetxukuko zubi zaharra birgaitzeko obrak Gasteizen. 0,59 M €.
- Uholdeen aurkako babeserako obrak Urumea ibaian, Martutene 1. fasea. 19,57 M €.
- Uholdeen aurkako babeserako obrak esleitzea Cadagua ibaian, Mimetizen, Zallan. 4,30 M €.
- Uholdeen aurkako babeserako obren lizitazioa Errotaberrin, Zarautzen. 4,45 M €.
- Uholdeen aurkako babeserako obren jendaurreko informazioa Urumea ibaian, Martutene 2. fasea. 16,86 M €.

2017/07/17 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2017ko apirilaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, EAEko Barne Arroetan jabari publiko hidraulikoko ur-aprobetxamenduetatik ateratako ur-bolumenak kontrolatzeko sistemak arautzen dituena.

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

Urumea ibaiaren arroaren uholde-arriskua kudeatzeko Erakunde arteko Batzordearen hamazazpigarren bilera egin da. Topaketan, erakunde parte-hartzaileek azken hilotan Urumea ibaiaren arroaren uholde-arriskua gutxitze aldera egindako jarduketak aztertu dira (2017/05/16).

2018/06/11 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziak (URA) hasi ditu Cadagua ibaiaren ur-goraldiei aurre egiteko lanak, Zallako Mimetiz auzoan. Lanok xede dute ibilguari ur-hustuketarako ahalmen handiagoa ematea, hartara, inguruko etxebizitza, enpresa eta azpiegituren segurtasuna handitzeko -ibaiaren ur-goraldi errepikakorrekiko-. (2017-07-27)

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

URAk eta Sondikako Udalak hitzarmena sinatu dute gaur Asua ibaian Sondikako Industrias Alba-tik Sangroizko zubira arteko bideratze-lanak aurrera eramateko.(19-10-2017)

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

Urumea ibaiaren ur-goraldien kontrako obren lehen fasea amaitu da. Añarbeko ur-hornidurarako hodi berria eraiki da eta hori martxan jartzea prestatzen ari dira Uraren Euskal Agentzia eta Añarbeko Urak. (2017-11-09)

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziak (URA) eta Elorriokoko Udalak Toloto errekaren ur-goraldiak saihesteko hitzarmen bat sinatu dute. Horren bidez, Toloto errekaren estalduraren zati bat kentzeko, ur handien emariak hobeto hartzeko ibilgua zabaltzeko eta ertzak konektatzeko zubi bat eraikitzeko ahaleginak bateratuko dira. (2018-01-19)

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziak (URA) amaitu du Vitoria-Gasteizko Abetxukoko zubi zaharraren egokitze hidrauliko eta arkitektonikoa. Lanok Zadorra ibaiaren ur-hustutze ahalmena handitu dute Vitoria-Gasteizko Abetxuko auzorako sarbidearen eremuan. Era berean, lanok Abetxukoko zubi zaharraren leheneratze arkitektonikoa izan dute xede, Zadorra ibaiaren arroko zubien kultura-ondasun izendapen berriari jarraiki- monumentu-multzoaren kategorian sailkatuta-. (2017-10-02)

2018/06/12 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziak EAEko herritarrei luzatu berri die jabari publiko hidraulikoan eta zaintza-eremuan lanak egiteko baimenen izapidetze elektronikoa egiteko aukera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko egoitza elektronikoan.(2018-04-06)

Berria
2018.eko apirilak 06
Jabari publiko hidraulikoan lanak egiteko baimenen izapidetze elektronikoa herritarren eskura jarri da
2018/07/05 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziak eta Kantauriko Konfederazioak, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Administrazio hidraulikoak diren heinean, atzotik, 2018.ko irailaren 19tik aurrera eta 3 hilabeteren zehar, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluaketari (U.A.A.E.) dagokion dokumentazioa eguneratu eta berrikusteko kontsulta publikora zabaltzen dute, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrofrafikoko espainiar zatian.

 

Berria
2018.eko irailak 21
Kantauriko Konfederazioak eta Uraren Euskal Agentziak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluaketari (U.A.A.E.) dagokion dokumentazioa eguneratu eta berrikusteko kontsulta publikora zabaltzen dute, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrofrafikoko espainiar zatian
2018/10/18 Ingurumen sailburuordea

Uraren Euskal Agentziako Ibaiak leheneratu eta zaintzeko zerbitzuak Lantziegoko (Araba) Valvarriniga ibaiaren 550 metroko tarte batean ahalmen hidraulikoa handitu du, Lantziegoko mahastizain talde baten lankidetzarekin: ibaitarte horretako ibaiertzetako galeria basoa erauzitakoan, metakinak bildu eta ibilgua buxatu baitzen

Berria
2018.eko irailak 21
URAk eta Arabako Lantziegoko mahastizainek Valvarriniga errekastoan 550 metroko tarte batean ahalmen hidraulikoa handitu dute
2018/10/18 Ingurumen sailburuordea

URAk Martutene auzoa Urumea ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektuaren II. Fasearen lizitazioa hasi du 16,8 milioi euroko lizitazio-aurrekontuarekin. Donostiako Martutene auzoa Urumea ibaiaren ur-goraldietatik babesteko Proiektuaren bigarren fase honek ahalbidetuko du Urumearen bideratzearekin aurrera jarraitzea, Martutene auzoaren inguruan, Martuteneko zubi berritik ibaian behera.

Berria
2018.eko azaroak 07
URAk Martutene auzoa Urumea ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektuaren II. Fasearen lizitazioa hasi du
2018/11/13 Ingurumen sailburuordea

Las inversiones realizadas para recuperar las aguas del estuario han ayudado a detener la degradación, recuperar la biodiversidad y asegurar el suministro de los servicios recreativos del ecosistema como, por ejemplo, el uso recreativo de las playas de Areeta, Ereaga y Arrigunaga, que suponen un beneficio de 3,5 millones de euros anuales, según el trabajo de investigación cofinanciado por URA (Agencia Vasca del Agua) en el marco de MARS, un proyecto europeo centrado en la gestión de los ecosistemas acuáticos sometidos a múltiples presiones.

 

Berria
2018.eko azaroak 22
Ibaizabalen estuarioaren ingurumena leheneratzeak urtean 3,5 milioi euroko etekina sortzen du jolas-balioan Areeta, Ereaga eta Arrigunagako hondartzetan
2019/06/06 Ingurumen sailburuordea

URAk berriro lizitatu ditu Zallako El Charco izeneko zubitik ibaian gora uholdeei aurre egiteko lanak (2019-06-06)

Berria
2019.eko ekainak 06
URAk berriro lizitatu ditu Zallako El Charco-ko zubitik ibaian gora uholdeei aurre egiteko lanak
2019/06/11 Ingurumen sailburuordea

Abiarazi berri dira Ibaizabalen Galdakaoko tartean ur-goraldiei aurre egiteko lanen lizitazioa(2019-06-28)

Berria
2019.eko ekainak 28
Abiarazi berri dira Ibaizabalen Galdakaoko tartean ur-goraldiei aurre egiteko lanen lizitazioa
2019/07/01 Ingurumen sailburuordea

111/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzen dituena.

 

 

Berria
2019.eko uztailak 17
Euskadiko zazpi estuario eta lau urtegi, uren eutrofizazioa jasateko eremu kaltebera dira oraindik ere
2019/09/27 Ingurumen sailburuordea

Jendaurrean jartzen da hidrologia plangintzaren hirugarren zikloko Gai Nagusien Behin-behineko Eskema, Barneko Arroen eremuan(2019)(2019-09-30)

Berria
2019.eko irailak 30
Jendaurrean jartzen da hidrologia plangintzaren hirugarren zikloko Gai Nagusien Behin-behineko Eskema, Barneko Arroen eremuan
2019/10/01 Ingurumen sailburuordea

Erabakia, Trantsizio Ekologikoko Ministerioarekin, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoekin eta Uraren Euskal Agentziarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legera aldatu, luzatu eta egokitzeko gehigarria izenpetzeko baimena ematen duena. Hitzarmen horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko erkidego arteko arroetan jabari publiko hidraulikoaren arloko zenbait jarduera agintzen dira. (2019/09/24)

2019/10/15 Ingurumen sailburuordea

URAk Vadillo ibaiaren eskuinaldeko zati bat leheneratu du, Jokanotik igarotzean, Kuartangon(2029-10-17)

Berria
2019.eko urriak 17
URAk Vadillo ibaiaren eskuinaldeko zati bat leheneratu du, Jokanotik igarotzean, Kuartangon
2019/10/18 Ingurumen sailburuordea