Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. Foru-aldundiekin elkarlanean, nekazaritza- eta basogintza‑politikan ingurumen-aldagaiak erantsi, bereziki Natura 2000 Sarea.

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Basogintza sektoreko konpentsazio sistema baten oinarriak garatzea, bertako espezieak oinarritzat dituen baso-politika bat ezartze aldera. Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako fase pilotua.

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

Aldundiekin eta sektore pribatuarekin batera baso-konpentsaziora bideratutako proiektuak izapidetzea, Estatuaren PIMA Adapta Ekosistemak programaren barruan.

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

Nekazaritza eta basogintza sektoreari lotutako alegazioak eta ekarpenak jasotzea Armañon, Gorbeia, Izki eta Valderejo parke naturalak antolatzeko plan berrien hasierako garapenean.

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

AGINDUA, 2018ko ekainaren 8koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasierako onarpena ematen baitzaio Gorbeiako eremuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planari eta jendaurrean jartzen baita.

2018/12/16 Ingurumen sailburuordea