Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. lngurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Lege Orokor baten proiektua onartu, arlo honetan dagoen legedia integratu eta eguneratuko duena, isurketen murrizketa-helburuak jarriko dituena eta klima-aldaketaren aurkako borroka bultzatzeko neurri arautzaileak ezarriko dituena

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Ingurumen Administrazioari eta Natura Ondarearen Kontserbazioari buruzko lege proiektuak onartu dira (Gobernu Bilera 2019-07-23)

2019/07/23 Ingurumen sailburuordea

Euskadiko Klima Aldaketaren Lege Aurreproiektuaren parte hartzeko prozesua abiatu da(2019-07-03)

2019/07/03 Ingurumen sailburuordea

Klima Aldaketaren Legearen aurreproiektua jendaurreko informazioaldian dago. (2019-06-06)

 

2019/06/07 Ingurumen sailburuordea

Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren nahitaezko txostena bidaltzea eskatu da, izaera orokorreko xedapen orokorren tramitazioan ezarritakoaren arabera.(07.03.2109)

 

2019/04/25 Ingurumen sailburuordea

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeak 4/19 Irizpidea eman du, EAEko Ingurumen Administrazioaren lege-aurreproiektuari buruzkoa (2019.02.22).

 

2019/04/25 Ingurumen sailburuordea

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen nahitaezko aurretiazko txostena eman da, tramitazioak zehazten duen nahitaezko txostenen fasean, entzunaldiaren, informazio publikoa ematearen eta beste administrazio publikoei kontsulta egitearen faseak bideratu ostekoa. (2019.02.01).

 

2019/04/25 Ingurumen sailburuordea

Klima-aldaketari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Lege-aurreproiektua egin da. Jendaurrean jarri da eta dagozkion aginduzko txostenak egiten ari dira.

 

2019/05/22 Ingurumen sailburuordea

Kontsulta Publikoa, Klima -Aldaketari buruzko Euskal Aunotomia Erkidegoko Legearen Aurreproiektua egin aurretikoa.

2018/11/13 Ingurumen sailburuordea

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 29koa, Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariarena; honen bidez, jendaurrean jartzen da Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Legearen aurreproiektua.

2018/06/06 Ingurumen sailburuordea

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 28koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena; honen bidez, jendaurrean jartzen da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Lege Aurreproiektua.

2018/06/06 Ingurumen sailburuordea

Kontsulta publikoa, Euskal Autonomia erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Legearen Aurreproiektua egin aurretikoa

2018/11/13 Ingurumen sailburuordea

Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako Sailburuarena, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren

Lege-Aurreproiektua egiteko prozedura hastea erabakitzen duena.

2018/02/15 Ingurumen sailburuordea

Kontsulta publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura-Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legearen Aurreproiektua egin aurretikoa.

2018/11/13 Ingurumen sailburuordea

Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako Sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura-ondarea Kontserbatzeko Legearen Aurreproiektua egiteko prozedurari ekitea onartzen duena.

2018/02/15 Ingurumen sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak