Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 garatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepak balorizatzeko jarduerei aplika dakiekeen araubide juridikoaren Dekretua  (2019/04/09).

 

Berria
2019.eko apirilak 09
Altzairutegietako zepa balorizatu eta beste jarduera batzuetarako erabiltzea sustatzeko dekretua onartu da (Gobernu Bilera 2019-04-09)
2019/05/06 Ingurumen sailburuordea

Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituen Dekretua (2019/04/09)

 

Berria
2019.eko apirilak 09
Hurbileko konpostaje instalazio eta jardueretarako baldintzak arautzen dituen dekretua onartu da (Gobernu Bilera 2019-04-09)
2019/05/06 Ingurumen sailburuordea

Aurretiko kontsulta publikoa, 4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, garatzeko Dekretuari buruzkoa.

 

2018/12/04 Ingurumen sailburuordea

- Erabiltzen ez diren ibilgailuei buruzko Dekretua garatzea

- Hondakin ez-arriskutsuen inbentarioak

- Hiri-hondakinen inbentarioa

- Hondakin Arriskutsuen inbentarioa

- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen inbentarioa 2016 

- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen inbentarioa 2014

- Jardueren ingurumen-egiaztapena

- Gorabeherak eta larrialdiak kudeatzea

- Arku elektrikoko labeetako zepak erabiltzeko Dekretuaren testua egitea

- Lantaldea osatzea erraustegiko zepak erabiltzeko Dekretua egiteko EEHen estrategia definitzeko lantaldea sortzea

- Konpostatze komunitarioari buruzko Aginduaren zirriborroa egitea

- Galdaketa-sektoreko hondakinekin lotutako lanak

- Oregintza- eta papergintza-sektoretako hondakinekin lotutako lanak

- Siderurgiako sektoretako hondakinekin, bereziki zepa beltzekin, lotutako lanak

- Araztegiko lohiekin lotutako lanak

- Barne-lantalde bat ezartzea eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa hobetzeko, eta eraginkortasunik ezak identifikatzeko dokumentua eratzea

- Zepak balioztatzeko dekretuaren zirriborroa egitea

2017/07/18 Ingurumen sailburuordea