Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Foru-aldundiekin koordinatuta, zerga-sistema berdearen tresnak proposatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Udal-araudiaren eta -fiskalitatearen alderdien azterketa egin berotegi-efektuko gasen murrizketa sustatzeko

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

Adituekin koordinatu tresna fiskalak aztertzeko autonomia-erkidegoaren, foru-aldundien eta udalen mailan. Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarriak diren Europako tresnak berrikusi

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

Bilerak Ingurumen Sailburuordetza eta Ogasuna Sailburuordetzaren artean eta Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza eta Zerga Administrazioko Zuzendaritzaren artean.

2017/12/28 Ingurumen sailburuordea

Teknologia garbien euskal zerrenda: Teknologia garbien, led argiztapen-sistemen eta ponpen 2 kategoria berrietarako irizpideak garatu dira. Labeetan beroa berreskuratzeko sistemetarako irizpideak garatzen ari dira.

2017/07/17 Ingurumen sailburuordea

Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoa politikoaren bilera, 2017-06-29

2017/07/18 Ingurumen sailburuordea