Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

BIOEFeko teknikarien zein Osakidetzako Kalitate eta Osasun Informazioko Sistemen Zuzendariordetzako teknikarien parte-hartzearekin, 2018an «Herritarren partaidetza sustatzeko plana» egitasmoarekin lotutako dokumentazioa eguneratu da (Zerbitzu-erakundeetan herritarren parte-hartzea sustatu eta ezartzeko gida, «Osakidetza eredua»). (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

Euskal sistema sanitario publikoan herritarrek parte hartzeari bultzada emateko plana egunean jartzeko lanek aurrera darraite, baita 2019an hasi beharreko jarduketa-ildo nagusiak zehaztekoek ere.

2019/02/04 Osasun sailburuordea

Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-egoeraren inguruko ezagutza-beharrei erantzuna emateko, eta herritarrak inplikatzeko, 2018an zehar lan egiten ari gara Osasun Behatokia sortzeko,  bere helburuen artean, Herritarren Partaidetzan jardunbide egokien identifikazioa dagoelarik.

2018/03/23 Osasun sailburuordea