Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Farmazia-bulegoak Euskadiko Osasun Sistema Publikoan eragile gisa sartzea sendotu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

 

Euskadiko Farmazia Batzorde Mistoko kideak izendatu dira. (2019/12/18)

2020/01/20 Osasun sailburuordea

Zentinela farmazien sarea sortzeko lankidetza-hitzarmena. Farmazia Zuzendaritza Zaintza Farmakologikoko Unitatearekin batera lanean ari da Farmazialarien Elkargo Ofizialekin lankidetza-hitzarmen bat egiteko, farmazia jagoleen sare bat sortzeko, baimendutako sendagaien erabilerarekin lotutako segurtasun-arazoak detektatzeko, jakinarazteko eta prebenitzeko. Gainera, lehen aldiz monitorizatuko da medikamentuen abusua edo aisialdiko erabilera. (2019/11/27)

 

2019/11/27 Osasun sailburuordea

Osasun Saila euskal egoitzekin lanean ari da, bere farmazia-zerbitzuak 29/2019 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuei eta sendagai-biltegiei buruzkoan, ezarritako eskakizunetara egokitzeko.

Euskadiko egoitzetako farmazia-prestazioaren eredu berriak hobetu egingo du adinekoen farmazia-arretaren kalitatea eta, horrela, areagotu egingo da prozesu farmakoterapeutikoaren segurtasuna. Era berean, eraginkortasuna hobetuko da; izan ere, hornidura-prozesu berrien ezarpenaren eta, baterako gida farmakoterapeutiko baten arabera, sendagaiak erosketa-sistema zentralizatuan prestatzearen bidez, Eusko Jaurlaritzak urtean 2,5 milioi euro aurreztu ahalko ditu. (2019-10-29)

 

2019/11/05 Osasun sailburuordea

 

Farmaziak osasun-agentetzat jotzen direnez gero, haiekin ere lotzen da ekimen hori eta, hartara, Pazientearen Segurtasunaren Estrategian, 2017-2020, sartzen dira. Estrategia horren bidez aurreko 2013-2016 aldiko estrategiarekin erdietsitako lorpenak sakondu nahi dira —lehen estrategia horrek jasotzen zituen Osakidetzak sustatutako pazientearen segurtasunaren arloko proiektuak—, eta erakundeak arlo horretan egindako bideari jarraipena eman nahi zaio. (2019/09/24)

 

2019/09/26 Osasun sailburuordea

Farmazia-eskualdeen zehaztapena eta sailkapena, eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazten duena, Osasuneko Sailburuaren 2019ko ekainaren 21eko Agindu bidez egindakoa. (2019/07/16). Beste alde batetik, Aginduak xedapen gehigarri bat jasotzen du, farmazia-eremuen sailkapen berriaren ondorioz guardiako txanden indarreko antolaketan izandako zenbait afekzio ebatzi nahi dituena. 2019/11/27, eguneratzea)

 

 

2019/11/27 Osasun sailburuordea

Dagoeneko jaso daiteke medikazioa edozein autonomia-erkidegotako botiketan, banako osasun-txartela aurkeztuta. Madril sartu da, oraintsu, errezeta elektronikoaren elkar eraginkortasuneko sisteman, eta aurtengoa sistema integratua Estatu osoan erabiliko den lehen uda izango da. Euskadin errezeta elektronikoaren elkarreragingarritasuna 2018ko urtarrilean ezarri zen eta, harrezkero, guztira 172.351 euskaldunek hartu dute beren medikazioa beste autonomia-erkidego batzuetako botiketan. Horrela, euskal e-rezeta elkar eragingarri horren bidez, 1.228.153 banaketa baino gehiago egin zaizkie euskaldunei, beste autonomia-erkidego batzuetako botiketako bulegoetan. Gaztela eta Leon izan da banaketa gehien egin duen autonomia-erkidegoa, 399.145, gero Kantabria (197.799), Valentziako Erkidegoa (152.086), Galizia (105.356) eta Errioxa (100.651).  Bestalde, euskal botikek elkarreragingarritasun sistema duten autonomia-erkidego horietako 22.378 pazienteri eman diete arreta, eta, guztira, 117.641 banaketa egin dituzte: 22.533 Araban, 60.940 Bizkaian eta 33.953 Gipuzkoan. Euskadin medikazioa hartu duten paziente guztietatik, gehienak Gaztela Leongoak izan dira (25.148), Kantabriakoak gero (15.399) eta, ondoren, Nafarroakoak (13.064). (2019/07/11)

 

Berria
2019.eko uztailak 11
Dagoeneko hartu daiteke medikazioa edozein autonomia-erkidegotako botiketan
2019/07/18 Osasun sailburuordea

Euskadiko Farmazialarien Kontseiluarekin lankidetzan aritzea sendagaien hornikuntzarik eza jakinarazteko eta kudeatzeko. Farmazialarien Elkargoen Kontseilu Nagusiak Sendagaien Hornikuntzari buruzko Informazio Zentroa (CISMED) garatu du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan Farmazialarien Euskal Kontseiluak kudeatzen du. Farmazia komunitarioei sendagaiak emateari buruzko informazio-sistema bat da, eta aukera ematen du denbora errealean hornidura irregularreko edo desegokiko egoerak detektatzeko, farmaziei ematen ez zaizkien sendagaiei buruzko informaziotik abiatuta. Informazio hori Kontseiluak Sailari bidaltzen dio, balora dezan. Osasun Sailak dagozkion erabakiak hartzen ditu, eta hornikuntzarik ezaren inguruan sortzen diren egoeren berri ematen die AEMPSri eta osasun-profesionalei.

Gainera, informazioa kudeatzeko protokolo bat lantzen ari dira Osasun Saila, Osakidetza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Farmazialarien Elkargo Ofizialak eta farmazia-banaketako biltegiak. (2019/11/27, berridazketa)

2019/11/27 Osasun sailburuordea

2018ko apirilaren 20ko Agindua argitaratuta, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zonen banaketa berria onartu da. Horregatik, argitaratutako aginduaren arabera farmazia-zonen konfigurazioa eguneratzeko prozedura hasi da, farmazia-bulegoak Euskal Osasun Sistemaren osasun-zonen arabera planifikatzeko eta banatzeko.

2018/12/28 Osasun sailburuordea

Udalen etxez etxeko laguntza-zerbitzuek artatzen dituzten pertsonek medikazioa hobeto erabiltzeko programak bi kategoriatan lortu du Tratamenduarekiko Atxikidura Hobetzeko OAT 2017 saria; alde batetik, autonomia-erkidegoetako tratamenduarekiko atxikiduraren proiekturik onenaren saria, eta, bestetik, tratamenduarekiko atxikiduraren urteko proiekturik onenaren sari berezia.

Berria
2018.eko urriak 24
Osasun Saileko Farmazia Zuzendaritza, tratamenduarekiko atxikipenaren urteko proiekturik onenaren saria
2019/01/17 Osasun sailburuordea

2018ko urtarrilaren 12tik aurrera, errezeta elektronikoa inter-operagarria izango da: Errezeta Elektronikoa inter-operagarria duten beste autonomia-erkidegoetako farmazietan ere medikamentuak jaso ahalko dira, eta erkidego horietako pazienteek ere euskal farmazietan hartu ahalko dute. Errezetaren inter-operagarritasuna hasi zenetik, beste autonomia-erkidegoetako pazienteen 49.599 ontzi jaso dira Euskadin eta, aldiz, 835.985 ontzi hartu dituzte euskal herritarrek beste autonomia-erkidegoetan.

Berria
2018.eko abuztuak 07
133.000 euskaldunek baino gehiagok beren medikazioa beste autonomia- erkidego batzuetako botiketan hartu dute Euskadiko txartel elektroniko elkarreragingarriaren lehen sei hilabetean
2018/12/26 Osasun sailburuordea

2017ko maiatzaren 17an hau sinatu zen: «Lankidetza-hitzarmena EAEko gaixo kronikoei eta polimedikatutako gaixoen jarraipen farmakoterapeutikoa (JFT) egiteko programa gauzatzeko. Programa pilotua 2 motako diabetesa duten pazienteengan».

 2018ko ekainaren 10ean amaitu da Jarraipen Farmakoterapeutikoko programarako pazienteak errekrutatzeko fasea.

Berria
2017.eko maiatzak 17
Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargoek hitzarmen bat sinatu dute Paziente Kroniko eta Polimedikatuen Jarraipen Farmakoterapeutiko Osoa Egiteko Programa Pilotua abian jartzeko
2018/07/03 Osasun sailburuordea

Osakidetzak eta euskal farmazialarien elkargoek prestakuntza ematen diete Euskadiko farmazialariei GIBaren autotesta erosten dutenei orientabidea eman diezaieten.

Berria
2018.eko otsailak 12
Osakidetzak eta Euskadiko farmazialarien elkargoek farmaziako profesionalak prestatuko dituzte GIBaren autotesta eskuratzen duten pertsonei laguntzeko
2018/07/03 Osasun sailburuordea

Farmazia komunitarioa eta farmazia-bulegoak osasun-sistemako eragile gisa integratzea nabarmentzen duen farmazia-prestazioa bultzatzearren, lehendakariak Euskadiko Farmazialarien Elkargo Ofizialen buruei zein Farmazialarien Elkargo Ofizialen Batzorde Orokorraren buruari harrera egin zien 2017ko ekainaren 20an.

Berria
2018.eko ekainak 19
Euskadik bere egungo ereduaren aldeko apustuari eutsiko dio farmakoen prestazioan, farmazia osasun-eragile bihurtzeko
Berria
2017.eko ekainak 20
Lehendakariak prestazio farmazeutikoaren eredua sustatzen jarraitzeko apustua egin du, farmazia komunitarioa eta farmazia bulegoa osasun sistemako eragile gisa integratzea balioan jartzeko
2018/12/26 Osasun sailburuordea