Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Pertsonengan zentratutako arretaren lantaldeen testuinguruan, lehentasuna eman zitzaion arreta bizitzaren amaierako faseari (BAF) emateari, praktika klinikoan sortzen den unerik kritikoenetako bat delako. Lehentasun hori bat dator zainketa aringarrien plana hedatzen jarraitzeko beharrarekin eta egoera horretan dauden pertsonen eskubideak jasotzen dituen osasun-araudiarekin. Bizitzaren fase honi arreta ematean sortzen diren kezkak eta beharrak jasotzeko asmoz, azterlan kualitatibo bat egin zen desig thinking metodologia aplikatuz. Metodologia horretan hainbat eremu klinikotako profesionalek eta paziente/senideek parte hartu dute. Azterketa honetako txostenetan oinarrituta, Innopal proiektua diseinatu da (berrikuntza, zainketa aringarrietan). Proiektu hori maila korporatiboan koordinatzen da, eta, gaur egun, ESI guztietan ezartzen ari da. Innopal proiektuak 5 ekintza-ildo ditu: zainketa aringarrien premia-egoera garaiz identifikatzearen garrantzia, pazientearekiko eta familiarekiko informazioa eta komunikazioa, erreferentziazko profesionalen edo arretarekin zerikusia dutenen arteko koordinazioa, paziente/familiari laguntza eta erabaki partekatuak hartzea, eta 24x7 zirkuituan laguntza-jarraitutasuna bermatzea.

Proiektua ezartzeko fasea 2020ko 1. lauhilekora arte dago aurreikusita, eta sare osoan eragin globala izatea espero da, bai osasun-arloko profesionalei dagokienez, bai herritarrei dagokienez.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik, KSI Berritzaile programaren barruan, proiektu hau berritzailetzat jo du eta Innopalen komunikazioan jarri du arreta (profesionalei komunikatzeko plan bat eginez, dagoeneko martxan dagoena). (2019/11/25)

 

2019/11/26 Osasun sailburuordea

 

Osasun Sailak Euskadin pertsonek bizitzaren amaieran dituzten eskubideen inguruan egin diren jarduketak azaldu ditu EHU/UPVren udako ikastaroen baitan Arartekoak antolatutako ikastaro batean (Donostiako Miramar jauregia). Ikastaroaren helburua honako hau da: gizartean eta medikuntzan jarrera positiboa sustatzea, gaixotasun aurreratua eta terminala duten pazienteen arretan eta zaintzan. Hori egite aldera, sailaren ordezkariek egungo esparru juridikora iritsi arte izan diren arau esanguratsuenak berrikusiko dituzte, bai eta azken hiru urteotan Euskadiko osasun-sisteman zainketa aringarrien inguruan egiten ari diren jarduketak ere. (2019/07/ 4 eta 5)

 

2019/07/15 Osasun sailburuordea

Jon Darpón Osasuneko sailburuak, 2019ko otsailaren 26an, Eusko Legebiltzarraren Osasun Batzordean hitz egin zuen, «Bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko 11/2016 Legearen» lehen ebaluazioaren eta legearen betearazpenaren inguruko jarraipenaren berri emateko. Indarrean jarri zenetik, Osasun Sailak eta Osakidetzak 46 ekintza berri planifikatu dituzte, eta horietatik, % 94a hasi edo ezarri da.

Berria
2019.eko otsailak 26
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bizitzaren amaieran pertsonen duintasuna babesten duen legearen betearazpen maila altua dela jakinarazi du
2019/03/11 Osasun sailburuordea

2016-2020 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean jasotako jarduketak abian jartzeak eredu homogeneo bat sendotu ahal izatea eta arretaren kalitatea hobetzea ekarri du, esaterako, Osabiden erabilera arruntekoa den Arreta Indibidualizatuaren Planaren eta baliabide berriak edukitzearen bitartez (unitate berriak Santurtziko San Juan de Diosen, Galdakaon eta Eibarren). Era berean, graduondoko prestakuntzan aurrera egin da, berariazko master bati eta ikastaro korporatibo berri bati esker. Euskadiko Zainketa Aringarrien etengabeko hobekuntzaren egoeraren jarraipena egiten dugu PaicPAL ebaluazio-tresna estandarizatua erabilita, bai eta plan horren aginduz sortutako Lanbidearteko Jarraipen Batzordearen bidez ere. Epe laburreko eta ertaineko helburuak dira ESI guztietan ezartzea Arreta-plan indibidualizatuak eta arreta pediatrikoko prozesua lantzea.

2019/02/04 Osasun sailburuordea

Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIk eta EHUk «Minbizia eguneratuta: zainketa aringarriak onkologian» ikastaroa antolatu dute. Ikastaroaren helburuak honakoak dira: zainketa aringarrien garrantzia ezagutzera ematea; sintomak kontrolatzea, minari arreta berezia emanez eta pazientearen emozioak kontuan hartuta; eta gaixoen senitartekoekin eraginkortasunez komunikatzea, bizitzaren etapa hau ahalik eta harmoniatsuena izan dadin.

Berria
2017.eko ekainak 28
Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESI-ak eta EHU-k «Minbizia eguneratuta: zainketa aringarriak onkologian» izeneko eskola antolatu dute, ekainaren 28tik 30era, EHU-ko udako ikastaroen barruan
2018/01/31 Osasun sailburuordea

Gaixotasun larriak dituzten ume eta nerabeek, baita haien familiek ere, etengabeko arreta osoa behar dute bizitzaren amaierari aurre egiten diotenean; pediatriako zainketa aringarriak, alegia. Adin pediatrikoan bizitzaren amaieran zer behar berezi dauden aztertzeko, 2017ko lehen seihilekotik aurrera lantalde bat osatu da unitate zentral bat sortzeko proiektua garatu dezan; kasu bakoitza kudeatzen duen taldea edukiko du, orobat, tokiko profesionalei nahi dugun arreta integrala emateko eginkizunetan lagun diezaien.

2017/07/18 Osasun sailburuordea

Zainketa aringarriei buruzko planaren aurrerapenari jarraikiz eta zainketa aringarrien unitateak garatzeko prozesuan, unitate berri bat sortu da Araba ESIan 2017ko otsailean. Unitate horrek ospitaleko arretan zein etxez etxeko lehen mailako arretan garatzen du jarduera. Gaixotasun aurreratu eta larria duten pertsonei ahalik eta tratamendu egokienak ematea da haren eginkizuna, halakoek sendatzerik ez dutenean eta ongizate handiena izan dezaten ahalegin betea behar denean.

Berria
2017.eko otsailak 13
Lehendakari: “Arabak, gaur, arabarren osasun arretan bikaintasuna lortzeko bidean beste urrats bat eman du"
2017/07/18 Osasun sailburuordea

2016-2020 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Planaren helburuetako bat ESI guztietan eta laguntza-maila orotan eredu homogeneoa ezartzea da, ekitatea egonik zerbitzuak eskuratzeari eta haien kalitateari dagokienez. Horri dagokionez, jarduera betean dago 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera zainketa aringarrien unitate berria, Santurtziko San Juan de Dios ospitalean 15 ohe espezifiko dituena. Horrez gain, berariazko laguntza-bide bat ere ezarri da baliabide guztiak Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta eta Barakaldo-Sestao ESIetan bil daitezen; horrela, laguntza-maila guztietan arreta osoa, homogeneoa eta kalitatekoa bermatzen da, bai paziente helduei bai pediatriakoei dagokienez.

Berria
2016.eko abenduak 14
Hasi da Euskadiko zainketa aringarrien plana hedatzen Osakidetzan, eta lehenengo unitatea Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces eta Barakaldo-Sestao ESIetan jarri da abian
2017/07/18 Osasun sailburuordea