Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2017ko lehenengo seihileko honetan, talde soziosanitarioak sendotzen dihardugu. Izan ere, pazienteen kudeaketa integratu egokirako funtsezko elementuak baitira, kontuan hartuta titulartasun ezberdinetakoak direla osasun- eta gizarte-sistemetako arretarako eragileak.

2017/07/19 Osasun sailburuordea

Funtsezkoak diren bi erronka diseinatzen ari gara, mailaz-maila ezartzen joateko: “arreta aringarria behar duten pazienteen kudeaketa” eta “Osakidetzako ospitaletan ingresatuta dauden pazienteen alten kudeaketa”. 2017ko lehenengo seihilekoan 5 ESItan ari da bideratzen eta gainerako ESIetara 2017ko bigarren seihilekoan zabalduko delakoan gaude.

2017/07/19 Osasun sailburuordea

2017an lantaldeak osatu dira zenbait ibilbide berriz diseinatu eta hedatzeko, hala nola patologia anitz duten pazienteena, bihotz-gutxiegitasunarena, eta biriketako butxadura kronikoaren gaixotasunari (BBKG) heltzeko ere.

2017/07/19 Osasun sailburuordea

Uztailaren 3ko 100/2018 Dekretuaren bidez (Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa), erakunde sanitario integratuak egitura organiko bateratu gisa arautzen dira, lehen mailako arreta eta ospitaleko arreta barne hartuko dituztenak (EHAA, 133. zk.).

EHAA xedapena
2018.eko uztailak 11
100/2018 DEKRETUA, uztailaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa.
2018/12/27 Osasun sailburuordea

2018an, landu da Osakidetzaren ingurunean ibilbide asistentzialak egiteko eta ebaluatzeko gida korporatiboaren lehen zirriborroa.

2018/12/28 Osasun sailburuordea

2018an, paziente pluripatologikoaren ibilbidearen dokumentua idazten aritu da. Dokumentu hori oso lagungarria izango da inplikatutako eragile guztien (esparru desberdinetako profesionalen, pazienteen eta hurbilekoen) arreta integraturako.

2019/01/03 Osasun sailburuordea