Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Mendekotasunen Euskal Autonomia Erkidegoko VII. Plana egin; mendekotasunak prebenitzeko programak eta ekintzak bilduko ditu, bereziki familia-, hezkuntza-, erkidego- eta lan-eremuetara bideratutakoak

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

AGINDUA, 2020ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2020ko ekitaldian. (2020/06/15)

Ikus 72-01-02

 

2020/06/15 Osasun sailburuordea

Osasun Sailak Euskadin lan egiten duten toki-erakundeei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzak esleitzeko prozedura bat jarri du abian, prebentzio komunitarioko programak garatzeko, Adikzioen arloko arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko eta jokabide osasungarriak sustatzeko. Era berean, laguntzak hainbat toki-erakundetako Adikzioen prebentzio komunitariorako talde teknikoak mantentzeko erabiliko dira. (2.854.000.- €) (2020/06/02)

2020/06/10 Osasun sailburuordea

Osakidetzak presentzialak ez diren bi tresna berri jarri ditu martxan erretzeari utzi nahi dioten pertsonentzat: tratamendu eta jarraipen profesionalerako terapia konbinatuko programa, aplikazio mugikor batekin batera, eta taldeko online esku-hartzea. Tresna berri horiek dagoeneko eskaintzen diren eta lehen mailako arretako osasun-zentroen bidez ezarriko diren tratamenduak indartuko dituzte. (2020/05/28)

 

2020/06/10 Osasun sailburuordea

5/2020 DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituena, argitartatu da. (2020/01/29)

2020/01/29 Osasun sailburuordea

Ekoiztu berri den bideo baten bidez, berdinen arteko prebentzioa jorratzen da, kalamuaren kontsumoak izan ditzakeen arriskuen inguruan sentsibilizatzeko eta, osasun mentalari dagokionez, arrisku-pertzepzioa handitzeko gazte eta nerabeen artean. Tresna berri ha, orain pilotatzen ari da eta DBH. LH eta Batxilergoko ikasleei zuzenduko zaie. (2019/11/14)

 

2019/12/18 Osasun sailburuordea

 

2019ko azaroan, 2017ko Adikzioen Inkestan oinarritutako laugarren txosten monografikoa argitaratu da, bertan jokabide-adikzioak aztertzen direlarik. (2019/11/14)

2019/12/18 Osasun sailburuordea

2019an zehar, Eusko Jaurlaritza prestakuntza eta koordinazio jarduerei ekin die, substantziarik gabeko adikzioen arloan. Esate baterako, 2019ko urriaren 17an, Deustuko Drogomenpekotasunen Institutuaren Symposiumean, Eusko Jaurlaritzaren finantzazioarekin, jokabide-adikzioak aztertu ziren, 200 pertsona parte hartu zutelarik. Eta hil horretako 24ean, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak jardunaldi teknikoa antolatu zuen Donostian, Valentziako Unibertsitateko adituen partaidetzarekin; 55 profesional bertaratu ziren, udaletatik, osasun publikotik eta Osakidetzatik.  (2019/11/14)

 

2019/12/18 Osasun sailburuordea

 Llaguntza ekonomikoen deialdia, talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen komunitateko prebentzio-programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan jarrera osasungarriak sustatzeko ere, 2019ko ekitaldian. Deialdirako 2.618.400 euro erabiliko dira. (2019/11/14)

EBAZPENA, 2020ko apirilaren 6koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Osasuneko sailburuaren 2019ko uztailaren 3ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda. Dirulaguntza horiek eman dira, hain zuzen, adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak gauzatzeko, eta jokabide osasungarriak bultzatzeko jardun-eremu horietan talde teknikoak sortu eta mantendu daitezen 2019ko ekitaldian. (2020/04/21)

 EBAZPENA, 2020ko martxoaren 27koa, Osasuneko sailburuordearena, honako ebazpen hau aldatzen duena: Ebazpena, 2019ko abenduaren 30ekoa, Osasuneko sailburuordearena, 2019ko ekitaldian droga-mendekotasunak prebenitzeko udal taldeak mantentzeko dirulaguntzak ematen dituena. (2020/06/23)

2020/06/23 Osasun sailburuordea

2019ko urriaren 29an, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordearen aurrean, Nekane Murga sailburuak eta Juanjo Aurekoetxea Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak, VII. Adikzio Planaren lenenengo ebaluaketa-txostena aurkeztu zuten. Plan honek orientatu, antolatu eta koordinatzen ditu euskal administrazio publikoek adikzioen alorrean garatzen dituzten estrategiak eta ekintzak; horretarako, osasun publikoan eta pertsonen behar espezifikoei eman beharreko atentzioan finkatzen dira.

VII. Adikzio Planak biltzen dituen 5 ardatz eta 50 jardueren ikuspegi orokorra eta balorazioa ematen ditu aurkeztutako txostenak. Gainera, plana onartu zenetik (2017ko uztailaren 4etik) 2018ko abenduaren 31ra bitartean egindakoen berri ematen du. (2019/11/14)

 

 

 

2019/12/18 Osasun sailburuordea

2019ko maiatzaren 29an, Tabakorik gabeko Mundu Eguna zela eta, Nekane Murga sailburuak Osakidetzaren app berri bat aurkeztu zuen. “Programa konbinatua” izena du eta lagungarri izan nahi du, erretzaileek erretzearen ohiturari utz diezaioten. Programa erabiliz, on line kontsultak egin daitezke; halaber, erre gabe eman den denbora, irabazitako bizitza-egunak eta, besteak beste, hartutako erabakiari esker urreztu den dirua kontabilizatu ahal dira. Egun, tresna probatzen ari dira, Gasteizko lau osasun zentroetan: Aranbizkarra I eta II zentroetan, Lakuabizkarran eta Alde Zaharrean, hain zuzen. (2019/11/14) 

2019/12/18 Osasun sailburuordea

Jokabideekin lotutako adikzioen gaineko ezagutza zabaltzeari dagokionez, 2019an Drogomediak ausazko jokoei buruz egindako lana argitaratu da:  6. Txosten monografikoa. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

2018an, kalamu kontsumoaren gaineko kontzientziazioa bultzatzea eta arriskuak murriztea helburu duen erakusketa ibiltari bat Euskadiko zenbait herritan izan da. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

2018ko Euskadiko Adikzioen Inkestan jasotako datuekin hiru txosten monografiko argitaratu dira, edari alkoholdunen kontsumoari, tabako kontsumoari eta kalamu kontsumoari buruzkoak, hurrenez hurren. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

2018ko abenduaren 5ean, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak, Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuko zuzendariarekin batera, aurkeztu zuten “Drogak eta eskola” inkestaren IX. edizioa —Deustuko unibertsitateak Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean antolatua—.

2019/01/03 Osasun sailburuordea

2018ko urriaren 15ean, Osasun Sailak lagundu eta parte hartu zuen Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuak antolatutako lanaren esparruan droga-kontsumoaren prebentzioari buruzko jardunaldian.

2019/01/03 Osasun sailburuordea

2018ko urrian, generoaren ikuspegitik egindako Euskadiko tabako-kontsumoari buruzko azterketa argitaratu zen.

2019/05/20 Osasun sailburuordea

2018ko apirilaren 13an antolatu zen Bilbaon portaera-adikzioei buruzko lantegi bat, adikzioen arloko profesionalei eta teknikariei zuzendua.

2018/12/28 Osasun sailburuordea

2018ko irailaren 26an, Osasuneko sailburuak Euskadiko adikzioei buruzko 2017ko inkesta aurkeztu zuen. Datuek Euskadiko Adikzioen Planeko lehentasunak berresten dituzte. Ikerlanak drogaren eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuen kontsumoaren prebalentzia eta pautak aztertzen ditu, baita bere bilakaera eta arazo horren inguruan herritarrek duten iritzia ere.

Berria
2018.eko irailak 26
Adikzioen gaineko inkesta. Euskadi 2017
2019/01/17 Osasun sailburuordea

2017ko azaroaren 5ean, Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuaren Sinposioa ospatu zen Deustuko Unibertsitatean, Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta parte-hartzearekin. Adikzioen «Prebentzioa zelan Birpentsatu» izan zen gaia.

2019/05/23 Osasun sailburuordea

Laguntza ekonomikoak iragarri dira 2017ko (2017/08/28), 2018ko (2018/06/29), 2019ko (2019/07/18) eta 2020 ( 2020/06/02) ekitaldietan talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko proiektuak mamitzeko, eta jarduera-eremuotan ohitura osasungarriak sustatzeko. Deialdi bakoitzari  2.618.400 euro esleitu zaio. 2020ko deialdiari, berriz, 2.854.000 €.  Gaur arte, guztira, 10.709.200 € jarri da.

Ikus 2020. urteko deialdia 72-02-21 konpromisoan.

2020/06/15 Osasun sailburuordea

2017ko ekainaren 1ean, Adikzioen Erakundearteko Batzordearen aurrean Adikzioen VII. Planaren zirriborroa aurkeztu zen. Ostean, ekainaren 14an, Adikzioen Euskal Kontseiluan aurkeztu zen dokumentua, organo horri baitagokio nahitaezko txostena egitea. Izapide horiek gainditu ondoren, 2017ko uztailaren 4ean Gobernu Kontseiluak VII. Adikzioen Plana onartu zuen eta urriaren 27an Eusko Legebiltzarraren aurrean aurkeztu zen.

VII. Plana 2017-2020 epealdirako plangintza eta koordinazio tresna izango da adikzioen arloan. Planean 16 helburu eta 50 ekintza daude zehaztuta, prebentziora eta osasuna sustatzera, substantzien eskaintza eta eskaria murriztera, eta arreta soziosanitariora eta gizarteratzea sustatzera bideratuta. Hiru ardatz horiez gain, zeharkako beste bi ere badaude, lidergoarekin eta koordinazioarekin lotuta bata, eta ezagutzarekin eta ebaluazioarekin lotuta bestea.

Berria
2017.eko uztailak 04
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Adikzioen VII. Plana onartu du (Gobernu Bilera 2017-07-04)
2018/01/25 Osasun sailburuordea