Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Mendekotasunen Euskal Autonomia Erkidegoko VII. Plana egin; mendekotasunak prebenitzeko programak eta ekintzak bilduko ditu, bereziki familia-, hezkuntza-, erkidego- eta lan-eremuetara bideratutakoak

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2017ko ekainaren 1ean, Adikzioen Erakundearteko Batzordearen aurrean Adikzioen VII. Planaren zirriborroa aurkeztu zen. Ostean, ekainaren 14an, Adikzioen Euskal Kontseiluan aurkeztu zen dokumentua, organo horri baitagokio nahitaezko txostena egitea. Izapide horiek gainditu ondoren, 2017ko uztailaren 4ean Gobernu Kontseiluak VII. Adikzioen Plana onartu zuen eta urriaren 27an Eusko Legebiltzarraren aurrean aurkeztu zen.

VII. Plana 2017-2020 epealdirako plangintza eta koordinazio tresna izango da adikzioen arloan. Planean 16 helburu eta 50 ekintza daude zehaztuta, prebentziora eta osasuna sustatzera, substantzien eskaintza eta eskaria murriztera, eta arreta soziosanitariora eta gizarteratzea sustatzera bideratuta. Hiru ardatz horiez gain, zeharkako beste bi ere badaude, lidergoarekin eta koordinazioarekin lotuta bata, eta ezagutzarekin eta ebaluazioarekin lotuta bestea.

Berria
2017.eko uztailak 04
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Adikzioen VII. Plana onartu du (Gobernu Bilera 2017-07-04)
2018/01/25 Osasun sailburuordea

Laguntza ekonomikoak iragarri dira 2017ko (2017/08/28), 2018ko (2018/06/29) eta 2019ko (2019/07/18) ekitaldietan talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko proiektuak mamitzeko, eta jarduera-eremuotan ohitura osasungarriak sustatzeko. Deialdi bakoitzari  2.618.400 euro esleitu zaio. Gaur arte, guztira, 7.855.200 € jarri da.

 

EHAA xedapena
2017.eko abuztuak 28
AGINDUA, 2017ko uztailaren 27koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen komunitateko prebentzio-programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan jarrera osasungarriak sustatzeko ere, 2017ko ekitaldian.
EHAA xedapena
2018.eko ekainak 29
AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2018ko ekitaldian.
EHAA xedapena
2019.eko maiatzak 17
EBAZPENA, 2019ko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Osasuneko sailburuaren 2018ko ekainaren 13ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda. Dirulaguntzak deitu dira adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak gauzatzeko, eta jokabide osasungarriak bultzatzeko jardun-eremu horietan talde teknikoak sortu eta mantendu daitezen 2018ko ekitaldian.
2019/07/23 Osasun sailburuordea

2017ko azaroaren 5ean, Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuaren Sinposioa ospatu zen Deustuko Unibertsitatean, Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta parte-hartzearekin. Adikzioen «Prebentzioa zelan Birpentsatu» izan zen gaia.

2019/05/23 Osasun sailburuordea

2018ko irailaren 26an, Osasuneko sailburuak Euskadiko adikzioei buruzko 2017ko inkesta aurkeztu zuen. Datuek Euskadiko Adikzioen Planeko lehentasunak berresten dituzte. Ikerlanak drogaren eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuen kontsumoaren prebalentzia eta pautak aztertzen ditu, baita bere bilakaera eta arazo horren inguruan herritarrek duten iritzia ere.

Berria
2018.eko irailak 26
Adikzioen gaineko inkesta. Euskadi 2017
2019/01/17 Osasun sailburuordea

2018ko apirilaren 13an antolatu zen Bilbaon portaera-adikzioei buruzko lantegi bat, adikzioen arloko profesionalei eta teknikariei zuzendua.

2018/12/28 Osasun sailburuordea

2018ko urrian, generoaren ikuspegitik egindako Euskadiko tabako-kontsumoari buruzko azterketa argitaratu zen.

2019/05/20 Osasun sailburuordea

2018ko urriaren 15ean, Osasun Sailak lagundu eta parte hartu zuen Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuak antolatutako lanaren esparruan droga-kontsumoaren prebentzioari buruzko jardunaldian.

2019/01/03 Osasun sailburuordea

2018ko abenduaren 5ean, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak, Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuko zuzendariarekin batera, aurkeztu zuten “Drogak eta eskola” inkestaren IX. edizioa —Deustuko unibertsitateak Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean antolatua—.

2019/01/03 Osasun sailburuordea

2018ko Euskadiko Adikzioen Inkestan jasotako datuekin hiru txosten monografiko argitaratu dira, edari alkoholdunen kontsumoari, tabako kontsumoari eta kalamu kontsumoari buruzkoak, hurrenez hurren. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

2018an, kalamu kontsumoaren gaineko kontzientziazioa bultzatzea eta arriskuak murriztea helburu duen erakusketa ibiltari bat Euskadiko zenbait herritan izan da. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

Jokabideekin lotutako adikzioen gaineko ezagutza zabaltzeari dagokionez, 2019an Drogomediak ausazko jokoei buruz egindako lana argitaratu da:  6. Txosten monografikoa. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak martxan jarriko du Kerik Gabeko Herriak programa, tabako-kerik gabeko airea espazio irekietara ere hedatzeko. Helburua hau da, pertsona eta bereziki haur ugari biltzen diren guneetan tabako-kontsumoa edo zigarro elektronikoena saihestea, aire zabalean egon arren eta legeak erretzea baimendu arren gune horietan. Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-programa berri honi esperientzia pilotu batekin emango zaio hasiera euskal udalerri batzuetako ikastetxeen sarreran. (2019-10-29)

 

2019/11/06 Osasun sailburuordea

Osasun Sailak  Adikzioen VII. Planaren lehen ebaluazio-txostenaren berri eman du. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legea Legebiltzarren onetsi eta gero, 2017ko uztailean Adikzioen VII. Plana martxan jarri zen. Hala, “Arriskuei aurre eginez, osasuna eraikiz” lemapean, planean biltzen diren 50 ekintzei eta 16 helburuei heldu zitzaien; guztiak substantzia adiktiboen kontsumoa eta portaera-adikzioak gutxitzera bideratuak, arreta indibidualeko neurrien bitartez ez ezik, ekintza batzuk aurrera eramanez ere, ingurune osasungarriak sortzera eta gizartearen, ekonomiaren eta politikaren eremuei dagozkien faktore estrukturalagoetan eragina izatera zuzenduak. (2019-10-29)

 

2019/11/06 Osasun sailburuordea